Individualismus a holismus v sociologii: Jak překonat teoretické dilema?

Individualismus a holismus v sociologii: Jak překonat teoretické dilema? - Jiří Šubrt | Dcparkrx.org

... holismus v sociologii: Jak překonat teoretické dilema? Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 152 s ... Vol 13, No 3 ... . - 2015 Miroslav Paulíček, Sociologický bulletin Masarykovy české sociologické společnosti 2015, s. 33-34, - 2016 Mária Suríková, Sociológia, roč. 48, č. 2. s. 205-212 s točki zrenija sociologii. Šubrt, Jiří 2015. Individualismus a holismus v sociologii: Jak překonat teoretické dilema Šubrt, Jiří 2003. Čas a společnost: K otázce temporalizované sociologie Šubrt, Jiří 2001. Postavy a problémy soudo ... Individualismus a holismus v sociologii | Dumknihy.cz ... ... . Čas a společnost: K otázce temporalizované sociologie Šubrt, Jiří 2001. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie. Šubrt, Jiří 2000. Problém času v sociologické teorii. Šubrt ... Mobilita mezi zaměstnaností a nezaměstnaností u starších pracovníků v ČR Lada Železná, Martin Kreidl. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2016, 52(4): 505-534 | DOI: 10.13060/00380288.2016.52.4.270 . There is a sharp discrepancy between the emphasis being placed on active ageing and labour market participation in older age and the high unemployment rates observed ... 0VŠEOBECNOSTI.: Individualismus a holismus v sociologii :jak překonat teoretické dilema?/ Jiří Šubrt. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické ... Individualismus a holismus v sociologii (Jak překonat teoretické dilema?) Jiří Šubrt • SLON, 2015 . Posielame do troch dní. Kniha, která patří tematicky do oblasti sociologické teorie, se zabývá jedním ze základních dilemat soudobé sociologické teorie. ... Tato koncepce dovoluje Griffinovi v druhé části knihy postupně prokazovat realitu „fašistického modernismu" - tedy prosazovat pohled většinově dosud odmítaný. ... Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie ... Individualismus a holismus v sociologii. Jak překonat teoretické dilema? Soudobá sociologie II . Série učebních textů je zaměřena na aktuální otázky soudobé sociologie druhý díl se tematicky orientuje na problematiku sociálního jednání a sociální struktury.Komplikovaný a nejednoznačný vztah mezi těmito dvěma klíčovými pojmy představuje už po mnoho desítek let pro teoreticky orientovanou sociologii intelektuální výzvu. Nakupoval: v Právo, politologie, sociologie Slon Hodnocení: Andrea Datum: před měsícem Komentář: + Ve čtvrtek odpoledne bylo zboží objednáno a v pátek, tedy následující den po poledni zpráva, že zboží je již připraveno, v Uložence - o 350 km dále od místa objednání, k vyzvednutí. K tomu není třeba žádný komentář. Transitions between Employment and Unemployment among Older Workers in the Czech Republic Lada Železná, Martin Kreidl. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2016, 52(4): 505-534 | DOI: 10.13060/00380288.2016.52.4.270 . There is a sharp discrepancy between the emphasis being placed on active ageing and labour market participation in older age and the high unemployment rates ... Individualismus a holismus v sociologii Jak překonat teoretické... Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Internet jako cesta pomoci internetové poradenství pro... Internetové volby Budoucnost, nebo slepá... Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále esej ze sociologie četby. Individualismus a holismus v sociologii : jak překonat teoretické dilema? 2015 1 Hamplová, Ludmila Jak přežít manželství 2015 1 Berest, Anne, 1979- Jak se stát Pařížankou-- : až žijete kdekoli 2014 1 Cohen, Lawrence Jak zacházet s dětským strachem : hravé rodičovství 2015 1 Kimplová, Tereza, 1978- Individualismus a holismus v sociologii. Jak překonat teoretické ... Publikace je věnována přístupům, které v rámci soudobé sociologie rozvíjí...-15% 240,-204,- SKLADEM ... Publikace mapuje významné teoretické trendy, jež ovlivňují charakter soci... Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích je jednou z knihoven Univerzity Karlovy a vznikla sloučením původních katederních knihoven. Najdete nás v prostorách jinonického areálu UK Individualismus a holismus v sociologii. Jiří Šubrt | Alena Miltova-Slon (2015) Jak překonat teoretické dilema? Kniha, která patří tematicky do oblasti sociologické teorie, se zabývá jedním ze základních dilemat soudobé sociologické teorie. Individualismus a holismus představují dva principiálně odlišné přístupy k ... Jiří Šubrt: Indivisualizmus a holismus v sociologii. Jak překonat teoretické dilema? Linda Goldman: Jak s dětmi mluvit o smrti Matilda Drozdová, Ľudovít Mikuš, Peter Palúch: Komunikačné technológie Páter Amorth: Kto je skutočný diabol Miloslav Hetteš: Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci Peter Ondruš a spol.: Individualismus a holismus v sociologii : jak překonat teoretické dilema?. ...

INFORMACE

AUTOR
Jiří Šubrt
DIMENZE
12,77 MB
NÁZEV SOUBORU
Individualismus a holismus v sociologii: Jak překonat teoretické dilema?.pdf

POPIS

Kniha, která patří tematicky do oblasti sociologické teorie, se zabývá jedním ze základních dilemat soudobé sociologické teorie. Individualismus a holismus představují dva principiálně odlišné přístupy k rozvoji sociálněvědního myšlení. První vychází z předpokladu, že klíč k pochopení sociální reality poskytuje analýza jednání lidského individua; druhý naproti tomu vyzvedá nutnost uvažovat o společnosti jako celku. Proti současným pokusům, které se snaží tuto antinomii jedince a společnosti překonat, staví autor knihy své vlastní pojetí vyzvedající dualistický charakter základních sociologických konceptů. Při jeho formulaci se nechal inspirovat Durkheimovým konceptem „homo duplex“. Strategie tohoto přístupu je založena nikoli na převedení dualismu jednání a struktury na jejich dualitu – jako je tomu u Giddense –, nýbrž na uplatnění perspektivy, v níž jsou všechny základní pojmy – aktér, jednání a struktura – uchopeny způsobem naznačeným v pojetí „homo duplex, tj. mají ze své podstaty dualistickou povahu. Je v každém individuu přítomna společnost a v každé společnosti jedinci? Jakým způsobem mohou jedinci ovlivňovat makroúroveň celospolečenských struktur a procesů? Má na tuto otázku soudobá sociologická teorie odpověď? Je sociologie schopna uvažovat jinak než funkcionalisticky, pokud se zabývá jevy na makrosociální úrovni? Jaké místo přisuzuje soudobá sociologie aktérům coby tvůrcům sociální reality? Proč má sociologie při studiu mikrosociální úrovně zájem pouze o drobné anonymní aktéry a jejich aktivity běžného každodenního života?

Chcete si přečíst knihu?Individualismus a holismus v sociologii: Jak překonat teoretické dilema? ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Šubrt. Číst Individualismus a holismus v sociologii: Jak překonat teoretické dilema? Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY