Filosofické základy psychologie morálky

Filosofické základy psychologie morálky - David Krámský | Dcparkrx.org

...lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti ... 2a Řešení základní filosofické otázky, přehled důležitých ... ... .Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva zase tím, že se nedá soudně vymáhat a za její porušení nepřicházejí sankce (potrestání). Zlaté pravidlo morálky se v současnosti využívá především k regulaci v oblasti mezilidských vztahů. Krámský, D.: Filosofické základy psychologie morálky. Liberec, Nakladatelství ... 3 14. a) Co je etika, vztah etiky ... PDF PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Filosofické základy náboženství ... ... . Krámský, D.: Filosofické základy psychologie morálky. Liberec, Nakladatelství ... 3 14. a) Co je etika, vztah etiky a morálky, předporozumění jako východisko lidského rozhodnutí. Význam pojmů svoboda, odpovědnost pro etickou reflexi. Autonomní, heteronomní etika. b) Duchovní rozměr společnosti, náboženství - didaktické zpracování tématu pro druhý stupeň ZŠ. 15. a) Empirická etika (hlavní autoři, základní tendence, antropologické charakteristiky,...

INFORMACE

AUTOR
David Krámský
DIMENZE
7,22 MB
NÁZEV SOUBORU
Filosofické základy psychologie morálky.pdf

POPIS

Kniha přináší přehled vybraných filosofických teorií, z nichž lze formulovat pojem morálky tak, aby se mohl stát podkladem pro empirický psychologický výzkum. Autor s ohledem na koncepční filosoficko-psychologické průniky a na základě aktuálních výzkumných prací interpretuje pojem morality s ohledem na tři klíčové oblasti: morálního smyslu, morální mysli a morálního jednání. Kniha je jak uceleným a původním přehledem teorií morálky, tak ze současného empirického výzkumu poučeným úvodem do morální psychologie. Na rozdíl od publikací podobného typu se vyrovnává s problematičností rozmanitých psychologických konceptů morálky a konfrontuje je s filosofickým a terminologickým zázemím, z něhož jsou původně formulovány. Kniha je určena jak pro ty, kteří chtějí nahlédnout pod povrch hojně užívaných pojmů, jako je morálka, dobro, empatie, stud, vina, morální usuzování a morální integrita, tak pro studenty a širší odbornou veřejnost zabývající se studiem morálky z hlediska jejích empirických a psychologických konsekvencí.

Chcete si přečíst knihu?Filosofické základy psychologie morálky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor David Krámský. Číst Filosofické základy psychologie morálky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY