Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování

Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování - Karel Šebesta, | Dcparkrx.org

...rání v osvojování základních školních dovedností a v neposlední řadě též v osvojování ... Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník ... ... ... Druhý a cizí jazyk. Osvojování a vyučování - Karel Šebesta Publikace je určena nejen ke zjednodušení výzkumu na poli pedagogické lingvistiky a didaktiky jazyka, ale zároveň přispívá i k rozvoji výuky češtiny pro cizince a oboru navazujícího magisterského studia Učitelství češtiny jako cizího jazyka. ŠEBESTA, K. Druhý a cizí jazyk - Osvojování a vyučování. FF UK, 2014. ŠINDELÁŘOVÁ, J. So ... ŠEBESTA, Karel : Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování ... . ŠEBESTA, K. Druhý a cizí jazyk - Osvojování a vyučování. FF UK, 2014. ŠINDELÁŘOVÁ, J. Socio-kulturní zázemí žáků a studentů-imigrantů přicháze­jících ze zemí s odlišnou kulturou: (příručka pro učitele o vzdálených zemích, z nichž tito žáci a studenti přicházejí). Ústí nad Labem: Univerzita J. E ... Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování Zveřejněno 21.5.2015 Pro všechny zájemce o obor výuky češtiny pro cizince je nyní dostupná nová příručka s názvem Druhý a cizí jazyk, která ve formě terminologického slovníku přináší nejnovější praktické i teoretické informace z pedagogické lingvistiky a didaktiky ... Slovník, který je rozšířením a přepracováním příručky Druhý a cizí jazyk (2014), zpracovává českou terminologii v oblasti osvojování jazyka (zvláště druhého/cizího) a jeho vyučování, výzkumu v této oblasti, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území v posledních letech velmi rychle, česká terminologie je zatím ... Druhý a cizí jazyk - Osvojování a vyučování. Terminologický slovník. Přihlášení ... 2009-2012 hlavní řešitel projektu OP VVV „Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk", č. CZ.1.07/2.2.00/07.0259; 2009-2011 spoluřešitel projektu VZ „Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor", č. ... Druhý a cizí jazyk. Osvojování a vyučování. Terminologický slovník. Praha: FF UK, 2014. [s ... Výrazně roste rovněž počet magisterských projektů zaměřených na osvojování a vyučování češtiny jako druhého jazyka a podobně zaměřených projektů doktorských. To svědčí nepřímo, ale velmi zřetelně o skutečnosti, že jde o oblast aktuální, živou a potřebnou. Druhý a cizí jazyk ... Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, výzkumné metody, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území poměrně rychle, a proto slovník doplňuje terminologii, která je prozatím ještě stále poněkud nerozvinutá ... Druhý a cizí jazyk - Karel Šebesta . Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, výzkumné metody, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území poměrně rychle, a proto slovník doplňuje terminologii, která je prozatím ještě stále poněkud ... Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 183 s. ISBN 978-80-7308-555-1 (print), ISBN 978-80-7308-634-3 (online: pdf) Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování. Terminologický slovník. Karel Šebesta a kol. Cizí jazyk by v tomto věku měl být plný her, ukazování na předměty, jejich pojmenovávání, zpívání… přesně tak, jako když se učí jazyk mateřský. Děti se v tomto věku učí přirozeně obklopením a z mateřštiny si do cizího jazyka zatím nepřenášejí špatnou výslovnost ani zkreslenou gramatiku. Drobná publikace Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování: Terminologický slovník autorského kolektivu pod vedením prof. Karla Šebesty si klade jasný cíl: přispět k sjednocení terminologie v oblasti jazykové akvizice a vyu...

INFORMACE

AUTOR
Karel Šebesta,
DIMENZE
10,74 MB
NÁZEV SOUBORU
Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování.pdf

POPIS

Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, výzkumné metody, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území poměrně rychle, a proto slovník doplňuje terminologii, která je prozatím ještě stále poněkud nerozvinutá, neustálená a poměrně závislá na terminologii cizí, především anglické. Publikace je určena nejen ke zjednodušení výzkumu na poli pedagogické lingvistiky a didaktiky jazyka, ale zároveň přispívá i k rozvoji výuky češtiny pro cizince a oboru navazujícího magisterského studia Učitelství češtiny jako cizího jazyka na UČJTK, FF UK. Studenti, vyučující a zájemci o tento obor mohou tuto příručku používat jako praktický i teoretický zdroj informací.

Chcete si přečíst knihu?Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Karel Šebesta,. Číst Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY