Československo v letech 1954-1962

Československo v letech 1954-1962 - Jiří Petráš (ed.), | Dcparkrx.org

...dním soudem vynesením rozsudku trestu smrti proces s bývalým státním ministrem Československo v letech 1954-1962 Autor: Jiří Petráš Studie věnované vnitřní politice, hospodářské problematice, kulturnímu vývoji, zemědělství i postavení církví v Československu během let 1954-1962 ... PDF ČESKOSLOVENSKO v letech 1945 - 1969 ... . ... Československo tento vývoj víceméně kopírovalo. Lidem se začalo „volněji dýchat". V mnoha oborech a odvětvích byly položeny základy budoucího rozmachu šedesátých let, nicméně i v letech 1954-1962 se mnoha lidem nežilo lehce. Vrcholila kolektivizace se všemi svými ... Monografie Jaro '68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971 je rozčleněna do čtyř o ... Československo v letech 1954-1962 - Jiří Petráš (ed ... ... . V mnoha oborech a odvětvích byly položeny základy budoucího rozmachu šedesátých let, nicméně i v letech 1954-1962 se mnoha lidem nežilo lehce. Vrcholila kolektivizace se všemi svými ... Monografie Jaro '68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971 je rozčleněna do čtyř oddílů: Kultura, věda a sport, Regiony, Církev a bezpečnost a Politika a ekonomika. Jaro '68 a nástup normalizace. ... Československo v letech 1954-1962 Československo v letech 1963-1967 Pozvánka na konferenci Československo v letech 1963-1967 (České Budějovice, budova Státního okresního archivu, 20.-21. května 2015) Termín: 20 ... Československo ve 30. letech Po čátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a p ředevším ministr Československo v letech 1963-1967 Pozvánka na konferenci Československo v letech 1963-1967 (České Budějovice, budova Státního okresního archivu, 20.-21. května 2015) Termín: 20 ... Aktualizováno: 18.1.2013 10:54 | Rubrika: Vzdělávací akce, Československo v letech 1948-1968, Československo v letech 1948-1968, Československo v letech 1948-1968, Československo v letech 1948-1968 Publikace navazuje na tři předchozí počiny: Osm let po válce. Rok 1953 v Československu; Československo v letech 1954-1962; Předjaří. Československo 1963-1967. Doufáme, že si kniha najde své čtenáře, kteří na jejím základě budou historii promýšlet a současně se dozví i něco nového, co je obohatí. Československo vzniklo 28. října 1918 rozpadem Rakousko-Uherska jako jeden z výsledků první světové války.V období let 1939 až 1945 byla existence Československé republiky přerušena po odtržení první Slovenské republiky a okupaci českých zemí nacistickým Německem.. Česká a Slovenská Federativní republika zanikla o půlnoci ze 31. prosince 1992 na 1. ledna 1993 ... Československo v letech 1954-1962 ... ale ani v let ech 1954-1962 se mnoha lidem nežilo lehce. Vrcholila kolektivizace se všemi svými stinnými stránkami, Státní bezpečnost stále pronásledovala velké skupiny „nepřátelských elementů", lidé v sobě nesli pocit křivdy a zlost z peněžní reformy realizované náhle v roce ... Československo tento vývoj víceméně kopírovalo. Lidem se začalo „volněji dýchat". V mnoha oborech a odvětvích byly položeny základy budoucího rozmachu šedesátých let, nicméně i v letech 1954-1962 se mnoha lidem nežilo lehce. Československo v 60. letech Ekonomické poměry. Přelom 50. a 60. let - hospodářská krize - způsobena centrálně plánovaným hospod., zkrachovala 2. Pětiletka, dokončen proces kolektivizace zemědělství. (Soukromníci jen na tak mizerné půdě, že tam nikdo JZD zakládat nechtěl.) Obsáhlý sborník Československo v letech 1954-1962 má jednu mimořádnou přednost: v poměrně krátkých, stručných a přehledných statích mapuje mnohá témata, která se daného období týkají. Kniha, zaměřená převážně na české prostředí, je rozčleněna do několika shrnujících oddílů: první pokrývá kulturu ... Československo tento vývoj víceméně kopírovalo. Lidem se začalo „volněji dýchat". V mnoha oborech a odvětvích byly položeny základy budoucího rozmachu šedesátých let, nicméně i v letech 1954-1962 se mnoha lidem nežilo lehce. Československo tento vývoj víceméně kopírovalo. Lidem se začalo „volněji dýchat". V mnoha oborech a odvětvích byly položeny základy budoucího rozmachu šedesátých let, nicméně i v letech 1954-1962 se mnoha lidem nežilo lehce...

INFORMACE

AUTOR
Jiří Petráš (ed.),
DIMENZE
7,93 MB
NÁZEV SOUBORU
Československo v letech 1954-1962.pdf

POPIS

Po roce 1953 pozvolna docházelo (zpočátku téměř nepozorovaně) k uvolňování mezinárodního napětí a začalo dlouhé období koexistence dvou systémů. Československo tento vývoj víceméně kopírovalo. Lidem se začalo „volněji dýchat“. V mnoha oborech a odvětvích byly položeny základy budoucího rozmachu šedesátých let, nicméně i v letech 1954–1962 se mnoha lidem nežilo lehce. Vrcholila kolektivizace se všemi svými stinnými stránkami, Státní bezpečnost stále pronásledovala velké skupiny „nepřátelských elementů“, lidé v sobě nesli pocit křivdy a zlost z peněžní reformy realizované náhle v roce 1953… Tato kolektivní monografie předkládá téměř pět desítek příspěvků, jejichž autorky a autoři nahlížejí na léta 1954–1962 z různých úhlů. Vznikla tak mozaika života československé společnosti. Místo zde mají jak regionálně zaměřené texty, tak i studie o celospolečenských tématech, jakými jsou například zemědělství, kulturní vývoj, problematika církví, role odborového hnutí či KSČ ve společnosti nebo situace ve vědě a sportu.

Chcete si přečíst knihu?Československo v letech 1954-1962 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Petráš (ed.),. Číst Československo v letech 1954-1962 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY