Materiální podmínky svobody

Materiální podmínky svobody - Daniel Raventós | Dcparkrx.org

...avuje myšlenku univerzálního základního příjmu, který je ve své podstatě občanských platem vypláceným nepodmíněně každému členu společnosti, což mu má umožnit svobodnější volbu pracovní činnosti, jíž se hodlá věnovat ... CPT/Inf (2019) 23 - Part SHRNUTÍ ... . Kniha Materiální podmínky svobody představuje myšlenku univerzálního základního příjmu, který je ve své podstatě občanských platem vypláceným nepodmíněně každému členu společnosti, což mu má umožnit svobodnější volbu pracovní činnosti, jíž se hodlá věnovat. Ta nemusí mít nutně charakter práce za odměnu ... Kniha Materiální podmínky svobody představuje myšlenku univerzálního základního příjmu, který je ve své podstatě občanských platem vypláceným nepodmíněně každému členu ... Daniel Raventós: Materiální podmínky svobody | Hospodářské ... ... . Ta nemusí mít nutně charakter práce za odměnu ... Kniha Materiální podmínky svobody představuje myšlenku univerzálního základního příjmu, který je ve své podstatě občanských platem vypláceným nepodmíněně každému členu společnosti, což mu má umožnit svobodnější volbu pracovní činnosti, jíž se hodlá věnovat. Ta nemusí mít nutně charakter práce za odměnu, ale např. práce dobrovolnické, kterou lze na ... Materiální podmínky svobody autor: Raventós Daniel dopor. cena: 320 K ... D. R. - Materiální podmínky svobody. 320.00 CZK. A selection of books from the Rubato edition which covers are designed by us in the Oficina studio. Text of the books is in Czech. vyšlo 05 | 2015 ISBN 978-80-87705-20-9 232 stran Přeložil Štěpán Zajac. Only 2 left in stock. Daniel Raventós, Materiální podmínky svobody, Rubato, 2015; ... Význam slova materiální (l. materia hmota) ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny. Slovník cizích slov svobody. Také znovu doporučuje, aby byl zaveden plně fungující a řádně financovaný systém bezplatné právní pomoci pro všechny zadržené osoby podezřelé z trestné činnosti, které nejsou schopny platit za advokáta. Materiální podmínky v policejních celách, které delegace viděla, byly celkově uspokojivé. U Materiální podmínky svobody Sazba_raventos.indd 7 20.04.15 9:50. 16 Autorova předmluva k českému vydání ... Španělský ekonom Daniel Raventós v čerstvě přeložené knize Materiální podmínky svobody, která v originále vyšla už v roce 2007, připouští, že takové vize vzbuzují vášně a pochyby.Zároveň ale dělá všechno pro to, aby ty vášně zklidnil a myšlenku základního příjmu stručně a věcně představil a obhájil - a vrátil ji tak z politické periferie do ... Vzdělávání vycházející z RVP ZV by mělo být podpořeno odpovídajícími podmínkami. V souladu s koncepčními vzdělávacími dokumenty, obecně platnými předpisy a normami, vzdělávacími potřebami žáků a potřebami pro pedagogi...

INFORMACE

AUTOR
Daniel Raventós
DIMENZE
7,34 MB
NÁZEV SOUBORU
Materiální podmínky svobody.pdf

POPIS

Kniha Materiální podmínky svobody představuje myšlenku univerzálního základního příjmu, který je ve své podstatě občanských platem vypláceným nepodmíněně každému členu společnosti, což mu má umožnit svobodnější volbu pracovní činnosti, jíž se hodlá věnovat. Ta nemusí mít nutně charakter práce za odměnu, ale např. práce dobrovolnické, kterou lze na rozdíl třeba od „zaměstnání“ burzovních spekulantů, poradenských expertů a koneckonců i většiny politiků považovat za společensky prospěšnou. Autor sleduje vývoj myšlenky základního příjmu od jejího prapůvodu, který spatřuje na konci 18. století v díle Thomase Paina, definuje pojem a rozebírá případ státu Aljaška, kde základní příjem funguje již od r. 1982. Jeho argumentační odůvodnění nachází v úvahách o podmínkách svobody jednotlivce u význačných myslitelů minulosti (Aristotelés, Cicero, Robespierre aj.). Mezi klíčové fenomény, na něž základní příjem reaguje, patří past chudoby a nezaměstnanosti a prekarizace práce, s níž je spojena nutnost její redefinice. Zavedení základního příjmu by mnohým poskytlo šanci na důstojnější život a možnost osobního rozvoje. Kniha Daniela Raventóse je první souhrnnou publikací, která v češtině o této pozoruhodné myšlence vychází. Daniel Raventós (1958) je španělský ekonom a univerzitní profesor na katedře teoretické sociologie Ekonomické fakulty Barcelonské univerzity.

Chcete si přečíst knihu?Materiální podmínky svobody ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Daniel Raventós. Číst Materiální podmínky svobody Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY