Tři lesní inženýři: Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner

Tři lesní inženýři: Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner - Gustav Novotný | Dcparkrx.org

... ch lesů a statků ČSR, se vypracoval v oficiálního představitele oboru mezi válkami hlavně dík agrární straně ... Tři lesní inženýři. Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner ... . Třetí z osobností Gustav Artner byl činný jako lesník praktik ve státních lesích a navázal na Opletalovo vysokoškolské působení. Tři lesní inženýři. Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner. Gustav Novotný ... Podobné jednotky. Moje paměti / Hlavní autor: Opletal, Josef, 1863-1953 Vydáno: (2005) [Tři lesní inženýři] / Hlavní autor: Horák, Ondřej, 1978- [Tři lesní inženýři] / Hlavní autor: Horák, Ondřej Ing. Dr. techn. h.c. Vojtěch Kaisler a počátek výuky lesních inženýrů v Praze / Hlavní autor: Pinc, Jan, 1906-2011 ... PDF Gustav NOVOTNÝ, inženýři. Praha, Historický ústav ... . Dr. techn. h.c. Vojtěch Kaisler a počátek výuky lesních inženýrů v Praze / Hlavní autor: Pinc, Jan, 1906-2011 Vydáno: (2009) Karel Šiman, v pořadu druhý ústřední ředitel Státní ch lesů a statků ČSR, se vypracoval v oficiálního představitele oboru mezi válkami hlavně dík agrární straně. Třetí z osobností Gustav Artner byl činný jako lesník praktik ve státních lesích a navázal na Opletalovo vysokoškolské působení. Tři lesní inženýři - Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner - Gustav Novotný. Monografie je věnována osobnostem tří lesníků, kteří získali odborné znalosti na C. k. vysoké škole zemědělské ve Vídni před rokem 1918. Josef Opletal, nejstarší z nich, ztělesňuje ideál státního úředníka. Tři lesní inženýři - Novotný Gustav - Monografie je věnována osobnostem tří lesníků, kteří získali odborné znalosti na C. k. vysoké škole zemědělské ve Vídni před rokem 1918. Josef Opletal, nejstarší z nich, ztělesňuje ideál státního úředníka. Pracov Send e-mail Print links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link Rok: 2015 ISBN: 9788072862467 NKP-CNB: cnb002697164 OCLC Number: (OCoLC)913564434 OKCZID: 117242851 Citace (dle ČSN ISO 690): NOVOTNÝ, Gustav. Tři lesní inženýři: Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner. Praha: Historický ústav, 2015. 551 stran, xl listů obrazových příloh. Gustav NOVOTNÝ, Jaroslav Bakeš (1871-1930). Lékař, na něhož se zapomněloGustav NOVOTNÝ, Tři lesní inženýři. Jan Opletal, Karel Šiman a Gustav ArtnerGustav NOVOTNÝ, Zahraniční studijní cesty českých lesních odborníků v první polovině 20. století Novotný, Gustav Tři lesní inženýři. Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner. [Three forest engineers. Josef Opletal, Karel Šiman and Gustav Artner.] Praha: Historický ústav, 2014. 592 s. ISBN 978-80-7286-246-7 Institucionální podpora: RVO:67985963 Klíčová slova: history o...

INFORMACE

AUTOR
Gustav Novotný
DIMENZE
6,67 MB
NÁZEV SOUBORU
Tři lesní inženýři: Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner.pdf

POPIS

Monografie je věnována osobnostem tří lesníků, kteří získali odborné znalosti na C. k. vysoké škole zemědělské ve Vídni před rokem 1918. Josef Opletal, nejstarší z nich, ztělesňuje ideál státního úředníka. Pracoval tři desítky let jako velmi schopný správce lesního majetku ve službách náboženského fondu v Bukovině. Pod jeho působením se jeho výnos zmnohonásobil zbudováním lesních železnic, silnic a dřevozpracujících provozů. Po vzniku republiky se stal generálním ředitelem státních lesů a statků a dnes shledáváme, že byl zachráncem valné části slovenských a podkarpatoruských státních lesů před podnikatelskou výtěží. Od roku 1923 byl profesorem lesní těžby na Vysoké škole zemědělské v Brně. Karel Šiman, v pořadu druhý ústřední ředitel Státní ch lesů a statků ČSR, se vypracoval v oficiálního představitele oboru mezi válkami hlavně dík agrární straně. Třetí z osobností Gustav Artner byl činný jako lesník praktik ve státních lesích a navázal na Opletalovo vysokoškolské působení. Cíli ukázat osobnost a dílo tří lesníků-akademiků v dobových souvislostech je podřízena struktura práce. Ta sleduje nejen jejich rodinné zázemí a životní dráhu, od studia až po výrazné působení na vedoucích místech v lesnické profesi, a to především v českých zemích.

Chcete si přečíst knihu?Tři lesní inženýři: Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Gustav Novotný. Číst Tři lesní inženýři: Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY