Poruchy učení

Poruchy učení - Olga Zelinková | Dcparkrx.org

...e dědičný neurovývojový syndrom. Dle převažující složky ji můžeme dělit na poruchu hyperkineticko-impulzivního typu, na typ s poruchou pozornosti a konečně na kombinovaný typ ... Specifické poruchy učení - seminární práce / Seminární ... ... . Poruchy učení. Olga Zelinková . Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Kniha poskytuje komplexní pohled na problematiku poruch učení. Kromě nezbytné teorie, která pomůže pochopit podstatu poruch učení, obsahuje podrobný popis projevů. V dalších kapitolách se čtenář seznámí s ... skutečně jedná o specifické poruchy učení a vyloučit tzv. nepravé dyslexie. Druhým krokem je podrobný rozbor případu, který ... Specifické poruchy učení - Wikipedie ... . V dalších kapitolách se čtenář seznámí s ... skutečně jedná o specifické poruchy učení a vyloučit tzv. nepravé dyslexie. Druhým krokem je podrobný rozbor případu, který nám podá informace o klinickém obrazu poruchy konkrétního dítěte. V neposlední řadě musíme zjistit všechny podmínky a okolnosti, které jsou významné z hlediska následné nápravné péče. Náprava a prevence specifických poruch učení. V podkategoriích této stránky budu postupně přidávat cvičení k nápravě dílčích potíží při dyslexii, dysortografii a dyskalkulii a k prevenci specifických poruch učení (SPU). Nově přádáno: - cvičení pro reedukaci sluchu - cvičení pro reedukaci zraku (figura a pozadí) Neverbální poruchy učení. Pro neverbální poruchy učení jsou charakteristické obtíže v prostorové orientaci, potíže v tělesné výchově, sociální orientaci, potíže ve smyslu pro rytmus, jedinci nemají smysl pro humor aj. Méně citelně se neverbální poruchy promítají do školní výuky, ale jsou závažné pro vývoj ... Špecifické poruchy učenia (ŠPU), niektorými autormi nazývané aj vývinové poruchy učenia (VPU), sa vyskytujú asi u 16 000 slovenských detí (2 - 5% detskej populácie). Výskumy realizované na amerických školách ukazujú, že v Amerike poruchami učenia trpí 8 - 10 % amerických detí do 18 rokov. Podle pedagogů až 20 procent dětí ve třídách trpí některou z poruch učení. Nejde přitom jenom o nejznámější dyslexii, podobné poruchy se týkají i psaní, pravopisu, matematiky, hudebních schopností, kreslení anebo obratnosti. S inteligencí dětí přitom takové poruchy nesouvisí. Poruchy učení # 9788026208754. ... příčiny a projevy poruch učení, diagnostika a reedukace jednotlivých typů poruch). Nově zahrnula témata, jež jsou zvláště aktuální (žáci s poruchami učení na vyšších stupních školy, výuka cizích jazyků apod.). ... Konkrétní oblasti mozku nejsou zodpovědné za různé poruchy učení. Dříve jsme se domnívali, že opak je pravdou. K tomuto závěru dospěli vědci z University of Cambridge. Hlavní roli při obtížích, které děti v procesu učení mají, hraje horší mozková konektivita mezi jednotlivými centry. Specifické poruchy učení nebo vývojové poruchy učení jsou definovány jako neočekávaný a nevysvětlitelný stav, který může postihnout dítě s průměrnou i nadprůměrnou inteligencí. Charakteristické je pro ně zpoždění v jedné nebo více oblastech učení. Obvykle se diagnostikují od věku 8 let, kdy dítě nastoupilo do školy. Specifické poruchy učení se neprojevují pouze ve čtení, psaní, pravopise a počítání, ale postihují: - kognitivní (poznávací) procesy s typickými poruchami krátkodobé paměti, v pracovní paměti, v procesu automatizace a v soustředění - sociální vazby jedince - v souhrnu mohou ovlivnit celou jeho osobnost Dyslexie...

INFORMACE

AUTOR
Olga Zelinková
DIMENZE
6,49 MB
NÁZEV SOUBORU
Poruchy učení.pdf

POPIS

Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspěšnosti svědčí to, že toto vydání je celkově již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v zahraničí je velmi rychlý jak v důsledku rostoucího napojení ČR na zahraniční organizace, tak vlivem aktivit MŠMT ČR (nové metodické pokyny, pokyny k integraci). Proto autorka celou knihu důkladně přepracovala a doplnila o nové informace a zkušenosti týkající se základních tematických okruhů (terminologie, příčiny a projevy poruch učení, diagnostika a reedukace jednotlivých typů poruch). Nově zahrnula témata, jež jsou zvláště aktuální (žáci s poruchami učení na vyšších stupních školy, výuka cizích jazyků apod.).

Chcete si přečíst knihu?Poruchy učení ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Olga Zelinková. Číst Poruchy učení Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY