Duše jako místo dění světa: Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela

Duše jako místo dění světa: Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela - Stanislav Synek | Dcparkrx.org

...kých procesů Václav Beran epub 2012-2014 : Filosofický výzkum lidské smrtelnosti a počátečnosti (GAČR 401/12/1354) 2008-2010: Filosofické předpoklady antropologického významu času (GAČR 401/09/0480) Publikace do roku 2019: MONOGRAFIE • Duše jako místo dění světa ... Nezařazené | Centrum fenomenologického výzkumu ... . Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela. 1 vyd. Praha: Togga, 2014, 252 s. ISBN • Duše jako místo dění světa. Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela. 1 vyd. Praha: Togga, 2014, 252 s. ISBN 978-80-7476-071-6. • Lidská přirozenost jako úkol člověka. Filosofická interpretace Etiky Nikomachovy. 1 vyd. Praha: TOGGA, 2011, 256 s. SCHOLIA. ISBN 978-80-87258-53-8. ČLÁNKY V RECENZOV ... Duse jako misto deni sveta levně | Mobilmania zboží ... . Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela. 1 vyd. Praha: Togga, 2014, 252 s. ISBN 978-80-7476-071-6. • Lidská přirozenost jako úkol člověka. Filosofická interpretace Etiky Nikomachovy. 1 vyd. Praha: TOGGA, 2011, 256 s. SCHOLIA. ISBN 978-80-87258-53-8. ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH Duše jako místo dění světa: Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela; Sto důležitých věcí o sportu, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte). Kuba nechce prohrávat; Dobrodružství v zahradě; Palava; Zlomení andělé: Takeshi Kovacz 2; 12 hodin s Oskarem; Černá kniha tajemství Jiří Janák: Pojetí "duše" ve starém Egyptě. 1. Základní pojmy. V textech, které se nám dochovaly z doby faraonského Egypta, nenacházíme žádný výraz, jejž by bylo možné beze zbytku přeložit slovem "duše" nebo ztotožnit s křesťanským (či křesťanstvím ovlivněným) pojetím lidské duše. Ediční výstupy projektu Filosofická zkoumání lidské smrtelnosti a počátečnosti: Ladislav Benyovszky, Cesty k neskrytosti, Praha: Togga 2012. Jakub Chavalka, Přivtělení a morálka, Praha: Togga 2014. Stanislav Synek, Duše jako místo dění světa. Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela, Praha: Togga 2014. a doporučení zaslouží Synek, S., Duše jako místo dění světa. Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela, Togga, Praha 2014, jehož výklad pojednání O duši má tematický záběr obdobný částem zde předkládaného zkoumání (především pokud jde o vnímání a myšlení). Charita jako třetí sektor společnosti v Polsku . Przygoda Wiesław . Proč jedná sociální pracovník fanaticky, cynicky, nebo vyrovnaně? K souvislostem mezi spiritualitou a morálním postojem k tomu, co nelze změnit ... Duše jako místo dění světa: Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela. Nakonečný Milan. SYNEK, Stanislav. Duše jako místo dění světa: studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela. Praha: Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií, 2014. Scholia. ISBN 978-80-7476-071-6. TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Místo člověka v přírodě: výbor studií. Praha: Svoboda, 1967. Filosofie a současnost. Podle Aristotela je duše dvojí. Aristotelovo pojetí duše je také poněkud ...

INFORMACE

AUTOR
Stanislav Synek
DIMENZE
3,25 MB
NÁZEV SOUBORU
Duše jako místo dění světa: Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela.pdf

POPIS

Západní filosofická tradice spatřuje specifičnost člověka ve schopnosti mluvit a myslet. U řady myslitelů zároveň najdeme silný důraz na jedinečnost lidské osoby. Můžeme se pak ptát: je mezi těmito určeními nějaká souvislost, a pokud ano, jaká? Co je to vůbec myšlení a jak se liší od ostatních duševních schopností? V jakém smyslu náleží rozum člověku jako tělesné bytosti? Jedním z klíčových textů, který výrazně a nadlouho ovlivnil uvažování o těchto otázkách, je Aristotelův spis O duši. Předkládaná studie je snahou o interpretaci tohoto nesnadno přístupného a bohatě komentovaného spisu. Jejím cílem je předvést pokud možno ucelený výklad jeho základních konceptů v kontextu Aristotelovy přírodní filosofie a metafyziky. Základní výkladovou perspektivou přitom bude otázka po smyslu bytí člověka jako individuální myslící bytosti.

Chcete si přečíst knihu?Duše jako místo dění světa: Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Stanislav Synek. Číst Duše jako místo dění světa: Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY