Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku

Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku - Pavel Král | Dcparkrx.org

... 2008; Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku ... XLS www.jcu.cz ... . 2004; Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740) 2003; Žánry autora. Historie Literatura česká Biografie a memoáry Literatura naučná ... Obecně dějiny novověku I. Otto Zwettler - Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků: Václav Bůžek - Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740) Václav Bůžek Pavel Král - Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku: Smrt a pohřby české šlechty na ... Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku 1 ... Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku - Pavel ... ... ... Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku 1 poptávka. Kupující ... Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku / Article. Jan 2004; ... Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku / Article. Pavel Král, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004 Ivan Lesný, Rudolf II. jako nemocný člověk, Folia Historica Bohemica 7, 1984, s. 271-280 Jaroslav Pánek, Když císař odchází: lidská tragédie a posmrtná sláva Rudolfa II. očima současníků, Praha 1997 Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002; Marie KOLDINSKÁ, Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2004; Pavel KRÁL, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004. Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku (Monographia historica IV). České Budějovice: Historický ústav JČU, 2004. 320 s. ISBN 80-7040-697-6. Kselman, Thomas. Death in the Western World: Michel Vovelle's Ambivalent Epic La mort et l'Occident, de 1300 à nos jours. zpravodaj historického klubu - Sdružení historiků České republiky monografie Pavla Krále Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, která velmi dobře popisuje pohřební rituály v aristokratickém prostředí, a publikace zabývající se pohřbíváním Pavel KRÁL, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku (=Monographia historica. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis 4) (České Budějovice 2004) Martin Holý s. 322-324. Jan KILIÁN (ed.), Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná obnova. Doporučená studijní literatura pro ústní zkoušku. Níže uvedený seznam literatury je pouze orientační. Uchazeči by měli v průběhu ústní části přijímacího řízení především prokázat základní čtenářskou gramotnost (porozumění odbornému textu, práce s pojmy, abstrakce a kontextualizace) a seznam literatury by měl být veden jejich vlastním zájmem o obor ... Rusko - příprava dětí na válku a na smrt (2016) - české titulky RuCz Subs. Loading... Unsubscribe from RuCz Subs? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 524. Anotace Disertační práce Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732- 1914) se zabývá posledními nemocemi, smrtí, pohřebním rituálem a pohřebišti v životních strategiích představitelů vysoké šlechty v dlouhém časovém období mezi barokní dobou a počátkem 20. století. České Budějovice 2001 139-160, s.. Král, P.: Pohřební slavnosti jako prostředek a místo komunikace raně novověké společ­ nosti. In: Bůžek, V. - Král (edd.), Slavnost P:. i a zábavy n dvoreca ah v rezidenčních městech raného novověku Oper. historica a 8. České Budějovic 2000e s., 315-332 zejmén, a s 319-324. ....

INFORMACE

AUTOR
Pavel Král
DIMENZE
10,19 MB
NÁZEV SOUBORU
Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku.pdf

POPIS

Na základě historických pramenů seznamuje autor s kolektivními představami o smrti i s průběhem pohřebních rituálů v prostředí české šlechty v období raného novověku. V úvodu jsou shrnuty možnosti přístupu k fenoménu smrti v evropské (zejména francouzské) i české historiografii. Publikace dále přibližuje teologické i laické chápání smrti, představy o záhrobním životě, seznamuje s prameny zabývajícími se řádnou přípravou k odchodu z tohoto světa. Obsáhle se autor zaobírá průběhem i symbolickým významem pohřebních rituálů a festivit ve šlechtickém prostředí. Závěrečná kapitola se věnuje místům posledního odpočinku šlechtických kruhů (hroby, hrobky, sepulkrální kultura české šlechty). Obsahuje též rozsáhlou bibliografii k tématu.

Chcete si přečíst knihu?Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Král. Číst Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY