Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné Č

Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné Č - - | Dcparkrx.org

...SR (1918 - 1921)\", který se konal v říjnu 2006 ... Nakladatelství Masarykův ústav AV ČR | Dobré Knihy.cz ... . Tweet Po přihlášení si titul můžete přidat na seznam přání. 1995: stipendijní pobyt Rakouského ústavu pro jižní a východní Evropu (Vídeň); krátkodobé studijní pobyty (Central European University Budapest, Collegium Carolinum München, pravidelné pobyty ve Vídni v rámci grantových projektů 81 produktů v kategorii Populárně naučná literatura pro dospělé v češtině a Masarykův ústav AV ČR. Porovnejte ceny, zjistěte dostupnost, přečtě ... Nakladatelství Masarykův ústav AV ČR | Dobré Knihy.cz ... . Porovnejte ceny, zjistěte dostupnost, přečtěte si recenze produktů nebo hodnocení e-shopů! a armáda v českých dějinách: sociohistorické črty, Praha 2008, s. 156. K problémům spojeným s for-mováním „unifi kované" armády v prvních poválečn ých letech ZDENKO MARŠÁLEK, Armáda v roce jedna - nový duch versus kontinuita, in: Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR, s. 29-63. Pojem autorita je odvozen z latinského slova auctoritas, které v překladu do českého jazyka, podle Vymětala (2010: s. 161), znamená záruku, jistotu, vzor či moc. Podobně překládá auctoritas Beck (2007: s. 47), který autoritu více ztotožňuje s pojmy zplnomocnění, vážnost, vliv či věrohodnost. MSÚ v řadě dílčích projektů a úkolů, a to jak v rámci domácí badatelské komunity, tak ve spolupráci se zahraničím. Konkrétními výsledky mapujícími jednotlivé dílčí oblasti problematiky byly např. publikace č. 1 a 3 (viz oddíl 6)....

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
4,36 MB
NÁZEV SOUBORU
Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné Č.pdf

POPIS

Šestice renom.odborníků se spojila k rekonstrukci mocenských poměrů období několika prvních let existence meziválečné Čes.rep. V neotřele koncipovaé publikaci se věnují procesu vzniku, utváření a upevňování nového státu. Výzkum v oblasti revoluční, státní a ekonomické moci vychází nejen ze základního historiografického bádání, nýbrž zasazuje problematiku i do širších politologických, sociologických a sociálně psycholog.souvislostí Do značné míry koriguje zdánlivě jasnou představu o naprosté diskontinuitě vývoje před a po r.1918.Zásadní změny mocenské struktury a výrazná proměna společenských elit přinesly zcela novou podobu moci.Je však zajímavé, že mezi habsburskou monarchií a masarykovskou první republikou lze nalét až překvapivě velký počet prvků vývojové kontinuity.

Chcete si přečíst knihu?Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné Č ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné Č Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY