Jan z Pernštejna 1561 - 1597: Hospodářský úpadek Pernštejnů

Jan z Pernštejna 1561 - 1597: Hospodářský úpadek Pernštejnů - Marek Vařeka | Dcparkrx.org

...A, Marek, Jan z Pernštejna 1561-1597. Hospodářský úpadek Pernštejnů, České Budějovice 2008 VOREL, Petr, Urbář města a panství Heřmanův Městec z roku ... Jan z Pernštejna 1562-1597 - Marek Vařeka | Databáze knih ... ... V letech 1522 -1526 postavil Jan z Pernštejna renesanční zámek v Prostějově. Jediným z Pernštejnů, který si Plumlov oblíbil byl Janův nejmladší syn Vojtěch. Zdědil plumlovské panství spolu s jinými statky po otcově smrti v roce 1548 a zdržoval se většinou na Plumlově nebo v Prostějově. kladatelství Veduta s názvem „Jan z Pernštejna (1561 - 1597) - Hospo-dářský úpadek Pernštejnů„ z pera Marka Vařeky. Jak napovídá název jedná se o ... PDF Jan z Pernštejna 1561-1597 Hospodářský úpadek Pernštejnů ... . kladatelství Veduta s názvem „Jan z Pernštejna (1561 - 1597) - Hospo-dářský úpadek Pernštejnů„ z pera Marka Vařeky. Jak napovídá název jedná se o publikaci zaměřenou na zá-věrečné období dějin tohoto rodu. Více informací o publikaci najdete zde. Obdobný titul, tentokrá-te z produkce nakladatelství Vy- Jan z Pernštejna staví zámek v Prostějově , počátek poklesu významu Plumlova. 1548 - 1561. Vojtěch z Pernštejna, sídlí na Plumlově. 1555. postaven kostel v Plumlově. 1561 - 1582. Vratislav z Pernštejna , nejvyšší kancléř království českého. 1561 - 1608. Marie Manrigue de Lara , manželka Vratislava z Pernštejna. 1582 ... V letech 1522 - 1526 postavil Jan z Pernštejna renesanční zámek v Prostějově. Jedinými z Pernštejnů, který si Plumlov oblíbil byl Janův nejmladší syn Vojtěch. Zdědil plumlovské panství spolu s jinými statky po otcově smrti v roce 1548 a zdržoval se většinou na Plumlově nebo v Prostějově. a zbožím. V mýtní tabuli z roku 1534, kterou vydal městu Jan z Pernštejna, je stanoven poplatek „z fůry peřin, které se židům vozí" a také „z žida na koni a z pěšího". Výběrčími mýta byli ovšem sami židé, jak máme doloženo z počát-ku 17. století. Vedle uvedených zásahů do hospodářské činnosti židů ... Jan z Perštejna 1561-1597 :hospodářský úpadek Pernštejnů Bohumír NĚMEC - VEDUTA 2008 KNAV F 138751 Styblík, Vlastimil, Základní mluvnice českého jazyka SPN - pedagogické nakladatelství 2007 KNAV F 138752 Waic, Marek, Po jeho smrti však vdova nemohla zaplatit stanovenou částku, proto je panství prodáno zpět Janovi z Pernštejna. Jan padl v roce 1597 v bitvě u Rábu. Tak vymírá rod Pernštejnský po meči. MĚSTO KOJETÍN ZA PÁNŮ Z PERNŠTEJNA 16. století znamená politický a hospodářský rozvoj jak Kojetína, tak i celého panství. Jan z Pernštejna se ženil třikrát, nejprve s Annou z Postupic († 1526), poté s Hedvikou z Šelmberka († 1535) a nakonec s Magdalenou z Ormosdu († 1556). Z jeho dětí nás bude zajímat pouze syn Jaroslav (1528-1560). získal helfštýnské panství od Jiříka Helfštejnského z Kravař Vok ze Sovince, který v roce 1467 prodal panství Albrechtu Kostkovi z Postupic. V roce 1475 pak nabyl helfštýnského panství s městem Lipníkem Vilém z Pernštejna, za něhož bylo zbudováno městské opevnění a jehož privilegia podporovala hospodářský rozkvět Jan z Pernštejna. 1561-1597. Hospodářský úpadek Pernštejnů. — České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2008. — 341 S. — ISBN 978-80-86829-36-4. Vorel, Petr. Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy. — Praha: Rybka Publishers, 1999. — 318 S....

INFORMACE

AUTOR
Marek Vařeka
DIMENZE
11,41 MB
NÁZEV SOUBORU
Jan z Pernštejna 1561 - 1597: Hospodářský úpadek Pernštejnů.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Jan z Pernštejna 1561 - 1597: Hospodářský úpadek Pernštejnů ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marek Vařeka. Číst Jan z Pernštejna 1561 - 1597: Hospodářský úpadek Pernštejnů Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY