Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu

Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu - Vladimír Urbánek | Dcparkrx.org

..., doktorská práce Eschatologie, vědění a politika ... Paul Felgenhauer - Wikipedie ... . Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu [Eschatologie, savoirs et politique. Sur l'histoire de la pensée de l'exil après la Montagne Blanche], České Budějovice, Jihočeská ... Nepatřičná promluva na závěr kolokvia k poctě B. Loewensteina : Recenze a reflexe. Antonín Kostlán ... PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. - O nás - Lidé - Stálí ... ... . Loewensteina : Recenze a reflexe. Antonín Kostlán VLADIMÍR URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu; Jan Horský VLADIMÍR URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku (Ivana Čornejová) S. 635 - URBÁNEK Vladimír, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu (Tomáš Knoz) S. 640 - LACH Jiří, Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny. Karel TIEFTRUNK, Příspěvek k dějinám exulantů českých, Památky archeologické 5, 1863, s. 26-33. Vladimír URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu , České Budějovice 2008. Sekularizace, eschatologie a idea pokroku podle Hanse Blumenberga, Studia Philosophica 59 (2012), č. 1, s. 27-47. Byl Bruno upálen kvůli svým kosmologickým představám? Dějiny věd a techniky,č. 2, roč. 45 (2012), ISSN 0300-4414, s. 61-87. Mundus novus a kosmografická tradice, Kuděj. Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften. Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften. Abonnieren /; Einreichen / URBÁNEK, Vladimír, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008. URBÁNEK, Vladimír, The Network ? VÁLKA, Josef, Problém výkladu revelací v Komenského životě a díle, Studia Comeniana et Historica 7, 1977, č. 17, s. 114-119. Atestace a požadavky k nim Vladimír URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika: příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008. Josef VOLF, Čeští exulanti ve Freiberce v letech 1620-1640, in: Věstník královské české společnosti nauk 1911/V, Praha 1912, s. 1-142. Eschatologie, vědění a politika příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu by Vladimír Urbánek 303 Pages, Published 2008 ISBN-13: 978-80-7394-076-8, ISBN: 80-7394-076- All Authors Nedávejte do hrobu motýla živého : příběhy lidí s autismem / APLA Praha a kolektiv autorů ; k vydání připravila Simona Votyová a Magdalena Čáslavská. -- [Praha] : Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, 2012. -- 228 s. : il., portréty ; 24 cm Eschatologie, věděni a politika: Příspěvek k dějinám myslení pobělohorského exilu/Eschatology, Knowledge and Politics: A Contribution to the Intellectual History of the Post-White Mountain Exiles by Vladimír Urbánek (pp. 947-948) Berger, Barbara (Barbara W.)Cesta k vnitřní síle : změňte své myšlení, změníte svůj život/ Barbara Bergerová ; přeložila Ivana Muková. -- Vyd. -- Vyd. 1. Vladimír U r b á n e k : Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu (S. Raková) ..... 219 ∗ John B l a i r : The Church in Anglo-Saxon Society (D. Kalhous) ..... 225 Marzena M a t l a - K o z ł o w s k a : Pierwsi Przemyślidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku). Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002. Janáček, J.: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1961. ... Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008. Tomáš S t e r n e c k s. 122-124. Vladimír URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu (České Budějovice 2008) Jana H u b k o v á s. 124-139. Ernst LEIPPRAND, Deutsche und Tschechen im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Ein Nationalitätenproblem (Baden-Baden 2008 Jan K i ... Vladimír URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008. Petr VÁGNER, Společenské podmínky pro rozvoj chemie v 17. století, in: Jan Janko - Jaroslav Folta (edd.), Vědecká revo...

INFORMACE

AUTOR
Vladimír Urbánek
DIMENZE
11,59 MB
NÁZEV SOUBORU
Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu.pdf

POPIS

Ústředním tématem monografie je eschatologické myšlení českých protestantských intelektuálů v přelomovém období kolem Bílé hory a v následujících letech jejich exilu. Na příkladu děl dosud opomíjených, přesto však pozoruhodných osobností pobělohorského exilu - Simeona Partlicia, Paula Felgenhauera a Ondřeje Habervešla z Habernfeldu analyzuje autor, jak se eschatologická tématika uplatňuje v kontextu pozdně humanistického vědění universitního typu, v nábožensko-politické propagandě chiliastů a v kruzích pěstujících okultní nauky.

Chcete si přečíst knihu?Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vladimír Urbánek. Číst Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY