O psaní dějin: teoretické a metodologické problémy literární historiografie

O psaní dějin: teoretické a metodologické problémy literární historiografie - Kateřina Bláhová, | Dcparkrx.org

...retické a metodologické problémy literární historiografie ... Autoři Čísla - Jstor ... . ed. Kateřina Bláhová - Ondřej Sládek. Pavel Janoušek, 41-56. Praha: Academia. O psaní dějin : teoretické a metodologické problémy literární historiografie : [sborník z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR v Praze 31.1.2006-1.2.2006] / Vydáno: (2007) Sympozium O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR (Praha, 31. 1. a 1. 2. 2006), příspěvek s názvem „Je zde nebezpeč ... Jak psát transkulturní literární dějiny? by Filip Tomas ... ... . 1. a 1. 2. 2006), příspěvek s názvem „Je zde nebezpečí jednostranného pohledu…" aneb Místo vzpomínkových prací vojáků druhého zahraničního odboje v české ... Zabývá se literární teorií, naratologií, strukturalismem, dějinami české literatury a literární vědy. Je autorem monografie The Metamorphoses of Prague School Structural Poetics (2015; v turečtině 2014) a řady odborných studií. Edičně připravil knihy Český strukturalismus po poststrukturalismu (2006), O psaní dějin. In: K. Bláhová - O. Sládek (eds.): O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha 2008, s. 189-207. „, Die Zensur ist keine Wissenschaft, sondern eine bloße Polizeianstalt '. Zum Verhältnis von Sozialsystem Literatur und staatlicher Intervention 1780-1820 am Beispiel Prag ". O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha 2007. Jerzy Topolski, Metodologia historii. Warszawa 1994 Zdeněk Vašíček, Archeologie, historie, minulost. Praha 2006. Veyne Paul, Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec 2010. O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha: Academia, 2007. Dictionary od Literary Biography, Volume 232: Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series, edited by Stevan Serafin, A Bruccoli Clark Layman Book, The Gale Group, Detroit, San Francisco, London, Boston, Woodbridge, Conn 2003. editorem knih: Český Strukturalismus po poststrukturalismu (2006), O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie (2007 [spolu s K. Bláho- vou]), Vyprávění v kontextu (2008 [spolu s A. Jedličkovou]), Ústav pro českou li- Edičně připravil knihy Český strukturalismus po poststrukturalismu (2006), O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární...

INFORMACE

AUTOR
Kateřina Bláhová,
DIMENZE
3,61 MB
NÁZEV SOUBORU
O psaní dějin: teoretické a metodologické problémy literární historiografie.pdf

POPIS

Úvahy a diskuse o tom, jak psát dějiny „po konci dějin“, jak psát literární dějiny a pěstovat literární historiografii, získaly v našem prostředí na významu po roce 1989. Tyto diskuse zproblematizovaly nejen „psaní dějin literatury, ale i samotný obor literární historie. Nad úvahou, zda vůbec psát literární dějiny, však převážila snaha nalézt způsob, jak je psát, jak pěstovat literární historiografii poté, co byly v průběhu minulého století vysloveny radikální pochybnosti o možnostech objektivního poznání, o jednotě historického vývoje, i o jednotě autora a díla. Odpověď se snaží nalézt historici, literární vědci a slavisté ve sbírce příspěvků, které zazněly na stejnojmenném kolokviu pořádaném počátkem roku 2006 Ústavem pro českou literaturu AV ČR v Praze. Jeho záměrem bylo poskytnout prostor pro kritické analýzy dosavadního vývoje (nejen) literární historiografie a především pro širší diskusi o možných přístupech a podobách psaní (literárních) dějin.

Chcete si přečíst knihu?O psaní dějin: teoretické a metodologické problémy literární historiografie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Kateřina Bláhová,. Číst O psaní dějin: teoretické a metodologické problémy literární historiografie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY