Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století

Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století - Petr Kaleta, | Dcparkrx.org

...narcjii a v Československu (The Passport regulations in the Hapsburg Monarchy and in Czechoslovakia) editoři: Kaleta, P ... Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická ... ., Novosad, L.; In: Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století. 1. vyd. 2008, Praha: Masarykův ústav a Archív AV ČR; s. 8-22. ISBN 978-80-86495-50-7. Fungujeme již 20 let; ... Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Svět 2. poloviny 19. století ... Popisuje situaci v Německu, Itálii, Francii, VB, Rusku, Českých zemích, Japonsku, Číně a Americe. Také se věnuje koloniální politice světových velmocí ... České, polské a ruské legendy hovoří v různých ... Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století - Petr Kaleta ... ... . Také se věnuje koloniální politice světových velmocí ... České, polské a ruské legendy hovoří v různých obměnách o třech bratřích: Čechovi, Lechovi a Rusovi, kteří vyšli odkudsi z Karpat, usadili se v různých částech Evropy a položili základ tří slovanských národů: Čechů, Poláků a Rusů. Dnes považujeme vyprávění o praotci Čechovi za pouhou pověst. Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století / Lukáš Novosad Autoři z Prahy, Brna,Opole a Gdaňska zde mapují cesty významných osobností vědy a kultury, ale i běžných občanů ve sledovaném období. Dvě století nacionalismu. Michal Macháček. Externí sklad. Více » ... Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století ... estování Čechů a Poláků v 19. a 20. století 1-10047 22673 . Autor: Název: Sign.: Přír. č.: Šťovíček, Ivan Ediční teorie a metodika : sborník autorových textů vydaný k jeho životnímu jubileu 1-10051 22677 ... V druhé polovině padesátých let devatenáctého století se životem v Praze znechcuený Bedřich Smetana vydává do Goteborgu, kde naváže vztah s Fröjdou Beneckovou. ... Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. stolet ... Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století ... Stejnojmenný román, ve kterém se prolíná kouzlo rudolfínské Prahy, racionalita druhé poloviny devatenáctého století i nadčasové postřehy o lidské existenci, považují literární odborníci za nejlepší dílo proslulého Gustava Meyrinka. Církve a religiozita ve 20. století; Válka ve 20. století Ke zkoušce dále student předloží seznam 20 titulů zvolených ze soupisu doporučené literatury. Kompletní seznam doporučené literatury je studentům předložen v úvodní přednášce a po celý semestr je k dispozici na webových stránkách vyučující. Komparativně pojaté dějiny středoevropských národů (Čechů, Slováků, Maďarů, Poláků, Němců, Rakušanů a Židů) v moderní éře od sklonku 18. století do současnosti kombinují syntetizující a paralelní přístupy, usilují o překročení tradičně pojímaných národních dějin, z nichž vyrůstají často zavádějící představy o národní - ať pozitivní či ... ĎURČANSKÝ Marek, Jaroslav Bidlo a jeho cesty do Polska, in: Petr Kaleta - Lukáš Novosad (edd.), Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století. Sborník z mezinárodní vědecké konference (Praha, 6.-7. V jednotlivých desetiletích 19. století se jejich počet pohyboval mezi 3-5 miliony a vrchol pak nastal v prvním desetiletí 20. století, kdy dosáhl dokonce 8,8 milionu osob. Česko - americké vztahy. Povolání Antonína Dvořáka na newyorskou konzervatoř nespadlo z čistého nebe....

INFORMACE

AUTOR
Petr Kaleta,
DIMENZE
10,33 MB
NÁZEV SOUBORU
Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Kaleta,. Číst Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY