Agrární kultura: O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici

Agrární kultura: O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici - Miroslav Válka | Dcparkrx.org

...í v Ouběnicích, Praha 2009. 7 těžby ... Miroslav Válka | Get Textbooks | New Textbooks | Used ... ... . Toto odvětví však bylo pouze okrajové a nikdy nepředstavovalo ve zkoumané oblasti ... je vždy spojená s jiným hospodářským odvětvím, ať už se jedná o těžbu grafitu na ... V šesté vesnici žili Albánci, kteří se zde usadili v 17. století. ... In Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. Ed. M. Válka. Brno: Ústav evropské ... Miroslav Válka | Get Textbooks | New Textbooks | Used ... ... . Ed. M. Válka. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU. ŠATAVA, L. 1994. Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2007. 219 s. Etnologické studie 4. ISBN 978-80-254-1172-8. Válka, Miroslav, Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici / Miroslav Válka s kolektivem. -- 1. -- 1. vyd. 1 Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2008 I. 10 749 - Krivý, V Specifika odbytu mléčných produktů v západních Karpatech. In Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2007. s. 63-79, 17 s. Etnologické studie 4. ISBN 978-80-254-1172-8. O tradičných formách zemědělského hospodáření a života na vesnici. Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, (autor kapitoly Tradičná agrárna kultúra Slovenska), s. 9 - 19. Agrárni kultúra. O tradičných formách zemědělského hospodáření a života na vesnici. Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, (autor kapitoly Tradičná agrárna kultúra Slovenska), s. 9-19. SLAVKOVSKÝ, P. a ďalší autori (2011): Poľnohospodárstvo a chov hospodárskych zvierat. Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. Válka,Miroslav a kol. Etnologické studie 04 4427 2B002 Aires d'approvisionnement en matieres premieres et aires d'approvisionnement en ressources alimentaires.BAR S1725 International Series BAR S1725 International Series 4879 3G001 Agrární kultura. O tradičních formách zemědelského hospodaření a života na vesnici. Brno : Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007, s. 43-62. SMETÁNKA, Zdeněk: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života. 3 Snahy o záchranu tradičních technologií a revitalizaci lidové výroby 97. 4 Přírodní pletiva (sláma, lýko, rákos, loubek, proutí) 104 ... v jeho rolnických formách s orientací na přežívající archaické jevy. Rozvoj bádání . 5 ... neznamenala návrat k tradičním formám zemědělského hospodaření, které se v polo- ... Rozsáhlou a tematicky diferencovanou složkou tradiční kultury jsou lidové obyčeje, v etnologii obvykle zahrnuté pod pojmem obyčejová tradice, obřadní kultura, příp. zvykosloví. Patří k nim jednak projevy vázané na určitá data kalendáře (kalendářní obyčeje, nebo také výroční obyčeje), jednak na běh lidského života (rodinné obyčeje, obyčeje životního cyklu). Uprostřed vášnivých diskusí o boji se změnami klimatu málem zapadlo, že Indie 2. října 2019 s velkou pompou slaví 150. výročí narození Mahátmy Gándhího - muže, který byl minimálně druhou polovinu svého života vehementním kritikem industriální společnosti, materialismu, konzumerismu a moderních technologií. Nekoordinovaná výstavba na vesnici podkopává snahu o zachování vlastního charakteru některých oblastí. To potom může odradit jiné zájemce o investování v území a tím znemožnit zachování krajinného rázu a regeneraci života místních komunit. ... mění se charakter zemědělského hospodaření a zmenšuje se počet ......

INFORMACE

AUTOR
Miroslav Válka
DIMENZE
3,91 MB
NÁZEV SOUBORU
Agrární kultura: O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Agrární kultura: O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miroslav Válka. Číst Agrární kultura: O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY