Poetika, interpretace, styl

Poetika, interpretace, styl - Emil Staiger | Dcparkrx.org

...Emil Staiger? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst ... Staiger, Emil: Poetika, interpretace, styl 1 - iLiteratura.cz ... . 33 prodejen po celé ČR Přednáška je atestována u dvouoborových studentů formou kolokvia (ZS) a zkoušky (LS), složené u přednášejícího. Jednooboroví studenti absolvují zároveň paralelně běžící seminář (volí si jeden z několika nabízených variant), v němž získávají zápočet (ZS) a obvykle u svého vyučujícího semináře skládají i zkoušku (LS). Canale ufficiale dell'artista Daniela Cattani Rusich. Sign in to like video ... Kniha: Poetika, interpretace, styl (Emil Staiger) | Martinus ... . Canale ufficiale dell'artista Daniela Cattani Rusich. Sign in to like videos, comment, and subscribe. Poetika, interpretace, styl Autor: Emil Staiger Jubilejní výbor z díla švýcarského literárního vědce a překladatele zahrnuje proslulé Základní pojmy z poetiky, programové studie a články, ukázky z korespondence a vzpomínky. Staiger, Emil, 1908-1987 Staiger, Emil Staiger, Emil, 1908-Emil Staiger Schweizer Germanist und Professor der Germanistik an der Universität Zürich Jsme česká hudební skupina. Sign in to like videos, comment, and subscribe. Požadavky na četbu: 3 tituly (1 kniha z okruhu „A", 2 knihy z okruhu „B"). Vybraný titul se nesmí překrývat s knihou zadanou k referátu (v jarním ani podzimním semestru). Prohlédněte si v nabídce knihkupectví Kosmas.cz knihy, jejichž autorem je Emil Staiger. Teorie literatury. Zkouška z teorie literatury má prověřit základní znalost teorie literatury. Student si vybere jedno ze základních děl uvedených v seznamu - doporučejeme výběr předem konzultovat s dr. Grauovou. Vydává Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. ISSN 1803-876X Bohemica Olomucensia: Časopis pro filologická a mezioborová studia jsou odborný recenzovaný časopis, který vychází od r. 2009 (dříve čtyřikrát ročně, od roku 2016 dvakrát ročně). Přináší původní studie a články z oboru českého jazyka a literatury, ale též ... 16.7k Followers, 13 Following, 1,695 Posts - See Instagram photos and videos from 10th Anniversary🕊 (@poetika_weddingdress) Dikce práce nabízí zřetelnou a logickou strukturaci výkladové argumentace. Použitý jazyk a styl jsou adekvátní zvolenému tématu a přístupu. Práce vykazuje schopnost vygenerovat zřetelná tvrzení, závěry a ucelené pojetí tématu. Interpretace materiálu jej nezkresluje ani nepřeinterpretovává. Zkouška je zaměřena na genologii. Student si vybere jedno ze základních děl uvedených v seznamu. Zkouška se soustředí na rozhovor o tomto díle a o souvislostech s dalšími dvěma přečtenými teoretickými knihami. Kruté i krásné 20. století - Kvaček Robert, Parolek Radegast . Jak píše sám autor, každá epocha má svou konstelaci žánrů, a v té dnešní má dokumentární literatura a memoaristika mimořádný význam - do určité míry vytlačuje žánry založené na fikci....

INFORMACE

AUTOR
Emil Staiger
DIMENZE
4,56 MB
NÁZEV SOUBORU
Poetika, interpretace, styl.pdf

POPIS

Kniha vychází vychází k příležitosti 100. výročí Staigerova narození, představuje reprezentativní průřez jeho celoživotním dílem. Kromě nejproslulejší Staigerovy knihy, Základních pojmů poetiky, výbor obsahuje autorovy programové studie a články, curyšský proslov s následným polemickým ohlasem i ukázky z korespondence a vzpomínek. Tři oddíly knihy dokládají Staigerův myšlenkový přínos ve třech nejdůležitějších, vzájemně se prolínajících oblastech: první je svědectvím Staigerova pokusu o vytvoření antropologicky fundované poetiky, druhý přináší texty věnované– především v dialogu s filosofií M. Heideggera – problematice literární hermeneutiky, ve třetím jsou zahrnuty texty vymezující Staigerův osobitý koncept stylu a zabývající se otázkou estetického hodnocení literárních děl. EMIL STAIGER (8. 2. 1908 Kreuzlingen – 28. 4. 1987 Horgen), švýcarský germanista, literární vědec a překladatel. Po studiích teologie, germanistiky a klasické filologie se roku 1934 habilitoval na katedře germanistiky curyšské univerzity, kde působil jako profesor v letech 1943 až 1976. Díky svým přednáškám a knihám Čas jako básníkova představivost (1939), Základní pojmy poetiky (1946), Umění interpretace (1955) a Goethe (1952–1959) Staiger nabyl pověsti mistrovského interpreta literatury a ve 40. a 50. letech byl i v mezinárodním kontextu vnímán jako mimořádná osobnost německé literární vědy. Svým důrazem na empatickou interpretaci samotného literárního textu se Staiger vymezil vůči dobovým pozitivistickým, duchovědným, sociologickým či psychoanalytickým přístupům, v nichž je literární dílo degradováno na ilustrativní doklad té které metodologie.Východiskem k „autonomnímu“ výkladu literárního díla se Staigerovi staly některé osnovné motivy Heideggerovy filosofie: podle Staigera básník rozvrhuje „časovaným“ tvarem díla rytmus jedinečné lidské existence, vlastním úkolem literárního interpreta je pak nadšeně vnímavá rezonance tohoto individuálního rytmu. Chápání literárního díla, ale rovněž tvůrčí osobnosti a určité umělecké epochy jako časově strukturovaných událostí umožnilo Staigerovi vykládat tyto fenomény shodně coby výraz „stylu“, přičemž sám svůj interpretační přístup nazýval „stylovou kritikou“. Moderní literaturu nerezonující s jeho představami o „stylotvorném“ poslání umění Staiger napadl v proslovu Literatura a veřejnost (1966), který vyvolal široký mediální ohlas a vedl k Staigerově vědecké ostrakizaci i k dlouhodobému paušálnímu odmítání tzv. werkimanentní metody, za jejíhož představitele byl pokládán. Teprve v posledním desetiletí začíná být přínos Staigerova díla opět spravedlivěji hodnocen a jeho metodologický koncept je se stále určitější zřetelností vnímán jako jeden z klíčových impulsů ve vývoji moderní literární vědy.

Chcete si přečíst knihu?Poetika, interpretace, styl ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Emil Staiger. Číst Poetika, interpretace, styl Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY