Český politický katolicismusv letech 1848 - 2005

Český politický katolicismusv letech 1848 - 2005 - Petr Fiala, | Dcparkrx.org

... 2005 . Autoři sledují problematiku vzniku prvních katolických politických stran, které se postupně měnily z honoračních seskupení v moderní masovou Československou stranu lidovou, která v letech první Československé republiky pod Šrámkovým vedením reprezentovala sjednocený politický katolicismus a převedla ho z krizového ... Český politický katolicismus 1848-2005 ... ... 2PL102 Československý a český politický systém. Kód předmětu 2PL102 Název v jazyce výuky Československý a český politický systém Název česky Československý a český politický systém Název anglicky Czechoslovak and Czech Political System Způsob ukončení a počet kreditů Zkouška ECTS Forma výuky Prezenční studium 4/2 Vyučující prof. PhDr. Jan Rataj, CSc. 2. Český ... Recenze Český politický katolicismus v letech 1848 2005 ... ... . Kód předmětu 2PL102 Název v jazyce výuky Československý a český politický systém Název česky Československý a český politický systém Název anglicky Czechoslovak and Czech Political System Způsob ukončení a počet kreditů Zkouška ECTS Forma výuky Prezenční studium 4/2 Vyučující prof. PhDr. Jan Rataj, CSc. 2. Český politický program v habsburské monarchii v letech 1848 - 1918 a jeho výsledky. Srovnání s programem českých Němců. 3. Vznik českého politického stranictví v druhé polovině 19. století. 4. Charakterizujte Masarykovo pojetí demokratické modernizace české politiky. 5. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, svazek IV. okresy: Šumperk, Zábřeh, Rýmařov 1974; Mnichov 1938 a česká společnost 2008; Svobodný stát a okupace 2004; Český politický katolicismus v letech 1848 - 2005 2008; Osobnosti českých dějin 1995; všech 15 knih autora Český politický katolicismus 1848-2005, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2008, ISBN 978-80-7325-155- Jiří Šindar : Zemřel pod cizím jménem , Karmelitánské nakladatelství , Kostelní Vydří 2007 , ISBN 978-80-7195-101-8 - kniha se zabývá převážně dalším osudem předsedy ČSL Jana Šrámka po komunistickém ... České živnostnictvo v letech 1945—1960 Český politický katolicismus v letech 1848 - 2005 Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii Až do roku 1848 byla habsburská monarchie absolutistickým státem a české země byly spravovány v souladu s Obnoveným zřízením zemským.S ohledem na revoluční události ve Francii, Rakousku a Polsku slíbil císař Ferdinand I. vydat ústavu. Tato ústava pro neuherské země byla vydána 25. dubna 1848 a je známa jako Pillersdorfova či Dubnová ústava, avšak nikdy v platnost ... Petr Fiala (* 1. září 1964 Brno) je český politolog, vysokoškolský učitel a politik.Od října 2013 zastává poslanecký mandát v Poslanecké sněmovně PČR, do níž kandidoval v předčasných volbách jako nestraník z prvního místa jihomoravské kandidátky ODS. Členem této strany se následně stal 7. listopadu 2013 a na 24. kongresu, který reflektoval drtivou volební ... 2008 - Český politický katolicismus v letech 1848 - 2005 2007 - Laboratoř sekularizace - Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ 2007 - Evropský mezičas - Nové otázky evropské integrace Kniha soustřeďuje příspěvky k dějinám českého politického katolicismu v období od roku 1848 do současnosti. Český politický katolicismus v letech 1848 - 2005 Petr Fiala , Jiří Foral , Karel Konečný , Pavel Marek , ... Český politický katolicismus 1848-2005 ... Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009 by Stanislav Balík ( Book ) 3 editions published ... Politické strany ve střední a východní Evropě : ideově-politický profil, ... Kniha: Politický systém českých zemí 1848 1989 Autor: Stanislav Balík ; Vít Hloušek ; Jan Holzer ; Jakub Šedo Kniha si klade za cíl zaplnit mezeru v české společensko vědné produkci, která spočívá v absenci textu věnovaného vývoji pol. systému v českých zemích od konstitučních experimentů v letech 1848 1849 ... V 80. letech došlo k rozpadu dělnické jednoty, ke znovusjednocení došlo na sjezdu v Heifeldu (1888) - Josef Hybeš. V 70. letech česká politika pokračuje v politice pasivní opozice (čeští politici nemají žádný vliv v politice, tato politika však nepřináší žádné výsledky; mnozí politikové pasivní opozici odmítají). Cílem revoluce bylo sjednocení Německa a vyhlášení ústavy. V březnu 1848 na venkově propukly vzpoury dělnictva. Také v Berlíně, hlavním městě Pruska, vypukla revoluce. Pruský král jmenoval liberální vládu, byl svolán německý parlament (sněm) do Frankfurtu nad Mohanem, kde jednají s ostatními panovníky Německa o možném sjednocení (pozván i František Palacký ... : Český politický katolic...

INFORMACE

AUTOR
Petr Fiala,
DIMENZE
4,71 MB
NÁZEV SOUBORU
Český politický katolicismusv letech 1848 - 2005.pdf

POPIS

Kniha soustřeďuje příspěvky k dějinám českého politického katolicismu v období od roku 1848 do současnosti. Autoři sledují problematiku vzniku prvních katolických politických stran, které se postupně měnily z honoračních seskupení v moderní masovou Československou stranu lidovou, která v letech první Československé republiky pod Šrámkovým vedením reprezentovala sjednocený politický katolicismus a převedla ho z krizového poválečného období mezi rozhodné obhájce republiky a demokratického systému. V knize je věnována velká pozornost historii českého politického katolicismu v letech po 2. světové válce, v období zápasu o nalezení optimálního modelu uspořádání společnosti v letech 1945–1948 a po komunistickém puči v roce 1948, který politický katolicismus degradoval a ČSL odsoudil do role satelitu komunistické strany. Závěr knihy pak evokuje období po roce 1989, kdy politický katolicismus prochází zásadní transformací a hledá nové místo v politickém systému a české společnosti na přelomu 20. a 21. století. Práce svým souhrnným a přehledovým charakterem reprezentuje vítanou a potřebnou příručku, po níž sáhne odborník i zájemce o české politické dějiny.

Chcete si přečíst knihu?Český politický katolicismusv letech 1848 - 2005 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Fiala,. Číst Český politický katolicismusv letech 1848 - 2005 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY