Věda a zdravý rozum: Komparativní studie dvou kompetencí racionality

Věda a zdravý rozum: Komparativní studie dvou kompetencí racionality - Jiří Nosek | Dcparkrx.org

...tická, korelační, předběžné vymezení ... Fyzika - eukleides.cz ... . Souvislost dvou znaků, kontingenční tabulka, předběžné vymezení. Dvourozměrný statistický soubor. Podmíněná rozdělení ... 50 milionů lidí zemře len v USA, pokud schválí povinné očkování 14. máj - 18,00 POČET ÚMRTÍ NA CORAONAVÍRUS PRE... Hegel (počátek 19. století) - vrchol racionalistické linie, vychází z předpokladu, že svět není ničím jiným, než světovým rozumem, a tento rozum je zpočátku pouze duchovní povahy, existuje jako čistý duch, který má vlastnost samovývoje a to tak, že provádí duchovní práci na sobě - vytváří pojmy, a když se vyčerpá touto prací, tak se přetváří v jinou ... 17 a využití poznání. Lidem, jako js ... Kniha: Věda a zdravý rozum - Jiří Nosek | Knihy.ABZ.cz ... ... 17 a využití poznání. Lidem, jako jste vy nebo já, může sociologické poznání poskytnout něco, co zdravý rozum sám přes veškerou svou bohatost nenabízí. Za třetí se sociologie a zdravý rozum odlišují tím, jak chápou lidskou realitu, tím, jak pojímají a vysvětlují události a okolnosti. Literárněvědná analýza není tedy aktem přísné racionality, nýbrž rozborem dojmových celků. Hlavní teze impresioaistické metody lze ilustrovat na ukázce eseje anglického romantika Williama Hazlitta ( 1778 - 1830 ) 0 géniovi a zdravém rozumu: „Slyšíme, že lidé, spíše důvtipní než chápaví, tvrdí, že génia a vkus ... Věda sama o sobě žádné výbory, ani parlamenty nepotřebuje. Snaha deklaratorně stavět do opozice rozum a emoce je zajímavá v tom, že se jí dopouštějí výhradně lidé, kteří se domnívají, že emoce jsou rozumu nadřazené, nebo že jsou důležitější. Rozum, intuice, poznání. Zkušenost a hranice poznání. Kopernikánský obrat v pohledu na poznání. O povaze vědy. Hodnota vědy, hodnoty a poznání. Věda, víra, poznání. Krize soudobého myšlení a neformální logika. Logická analýza jazyka. Logika otázek. Studijní literatura a studijní pomůcky Literatura - základní Mým prvotním cílem bylo samozřejmě porovnat uchazeče mezi sebou a vybrat z nich nejlepšího. Přibrat k tomu jako vedlejší produkt hodnocení českého školství se může zdát příliš odvážné: lze namítat, že za prvé jsem měl k dispozici jen malý a nereprezentativní statistický soubor a za druhé, že hodnotíme-li výsledky nějakého testu, musíme vždy s něčím ... Nález pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík (soudce zpravodaj), František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 20. května 2008 sp. zn. Pl. ÚS 1/08 ve věci návrhu 1 ......

INFORMACE

AUTOR
Jiří Nosek
DIMENZE
4,22 MB
NÁZEV SOUBORU
Věda a zdravý rozum: Komparativní studie dvou kompetencí racionality.pdf

POPIS

Práce se pokouší vyložit tvrzení, podle nichž kompetence vědeckého a zdravého rozumu sdílejí týž typ konceptuální racionality, avšak plní různé funkce: racionalita vědeckého rozumu může vysvětlovat racionalitu zdravého rozumu, zatímco racionalita zdravého rozumumůže ospravedlňovat racionalitu vědeckého rozumu, opak však neplatí. Úvodní kapitola Pojem racionality vymezuje termín „racionalita“ jako reflexi nad pojmovým myšlením, jež mají myšlení vědeckého a zdravého rozumu společné, a zmiňuje dva nejdůležitější typy racionality - funkcionální a analyticko-konstruktivní typ. Kapitola Historicko-filosofické formování zdravého rozumu rozvíjí ideu, podle níž vznik filosofie, řecké vědy a domény zdravého rozumu se odehrává prostřednictvím téhož korelačního aktu. Dále je sledována historie konstituování zdravého rozumu a jeho obrany ve filosofii až po 20. století. Kapitola Jazyková a fenomenologická analýza zdravého rozumu otevírá moderní historii problémuzdravého rozumu a problému přirozeného světa. Diskutovány jsou emancipace běžného jazyka a myšlení v analytické filosofii, uznání justifikační role zdravého rozumu vzhledem k vědě a komunikativní status zdravého rozumu. V kapitole Věda a zdravý rozum jsou interpretovány současné vědecké přístupy k zdravému rozumu. Jako základní metoda výzkumu zdravého rozumu je rozebírána metoda postulování teoretického statusu zdravého rozumu v tzv. folk-teoriích, konkrétně ve folk-fyzice a folk-psychologii. Poslední kapitola Racionalita vědy a zdravého rozumu činí pokus vyložit vztah mezi racionalitou současné vědy a racionalitou zdravého rozumu podle jejich performancí či funkcí, počínaje funkcemi explanačními či efektivními a konče funkcemi interpretativními či komprehensivními. Podle tohoto výkladu racionalita zdravého rozumu nepatří k takto rozšířené vědecké racionalitě,zahrnující přírodní, společenské a humanitní vědy, a věda může nalézt své ospravedlnění v běžném životě jen prostřednictvím zdravého rozumu. Závěrná teze tudíž zní: Není racionality vědy bez racionality zdravého rozumu.

Chcete si přečíst knihu?Věda a zdravý rozum: Komparativní studie dvou kompetencí racionality ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Nosek. Číst Věda a zdravý rozum: Komparativní studie dvou kompetencí racionality Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY