Filosoficky o spravedlnosti

Filosoficky o spravedlnosti - Tomáš Bubík | Dcparkrx.org

...ické a druhé náboženské. ... Filosoficky o spravedlnosti Tomáš Bubík ... Kniha Bezedno - Vilém Flusser | Dobré Knihy.cz ... . 2007 Filosoficky o spravedlnosti [Philosophy of Justice]. Par dubice: Univerzita Pardubice. 2008 Stereotypy badawcze w obszarze historii religii [Schol ary Stereotypes in the Domain of History of Religions]. Przeglqd Religioznawczy 228/2: 2009a Dvë osobnosti, dvë religionistiky? [Two Personalities, Two Approaches to the Study of Religions ... Jaká morální očekávání o sociální spravedlnosti musejí být zk ... Filosoficky o spravedlnosti - Tomáš Bubík | KOSMAS.cz ... ... ... Jaká morální očekávání o sociální spravedlnosti musejí být zklamána, aby se lidé cítili zneuznaní? Jak tyto nespravedlnosti a patologie odstranit? Kniha předkládá filosoficky a sociálněvědně zaměřené analýzy současných sociálních konfliktů, rozvíjí přístupy kritických teoretiků společnosti k řešení ... Platón zasvětil zkoumání spravedlnosti Ústavu, která je téměř všeobecně považována za jeho nejlepší a filosoficky nejzávažnější spis. Aristotelés napsal již ve svém mládí spis O spravedlnosti, který se nezachoval. [4] Proto může Platón hovořit o obrazu spravedlnosti, když ve IV. knize vzpomíná na obraz spravedlnosti (eidólon ti tés dikaiosynés 443c4-5), podle nějž „jest správné, aby člověk přirozeně založený k ševcovství ševcoval a nic jiného nedělal, tesař by pak tesařil a tak dále" (443c5-7). Filosoficky o spravedlnosti 296 Kč -12 %. Koupit. Tělo 251 Kč -13 %. Koupit. Graphic Design in the White Cube / Grafický design v bílé krychli 101 Kč -15 %. Koupit. Informovat o naskladnění knihy. Informovat o naskladnění knihy Vaše e-mailová adresa: Např. [email protected] Souhlas ... Otázky naší doby Filosoficky o spravedlnosti. Od stimulu k vědě Formy citu: Lacanovská teorie. Obchodní podmínky Náš magazín o knihách [email protected] Doprava Kontakt 602 323 181. Filosoficky o spravedlnosti 286 Kč -15 %. Koupit. Darujte tuto knihu ještě dnes. Objednejte knihu a zvolte Zaslat jako dárek. Obratem obdržíte darovací poukaz na knihu, který můžete ihned předat obdarovanému. Knihu zašleme na adresu obdarovaného, o nic se nestaráte. Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje ().Hledání pravdivého poznání, smyslu a dobrého života prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse ... Filosofický ústav AV ČR se ve své badatelské činnosti soustředí na klíčová témata filosofie a příbuzných humanitních oborů, zejména logiky, teorie vědy, klas... Inzerát Spravedlnost pro kata, M. Gruber v okres...

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Bubík
DIMENZE
7,39 MB
NÁZEV SOUBORU
Filosoficky o spravedlnosti.pdf

POPIS

Autor publikace se zaměřil na reflexi dvou pojetí spravedlnosti, platónskéhoa biblického, z nichž první je filosofické a druhé náboženské. Obě se historicky navzájemovlivňovaly a podstatně určovaly přemýšlení o spravedlivé společnostia pojetí spravedlivého života. Vycházejí sice z odlišných tradic, avšak měly zásadnívýznam pro formování evropského právního i mravního vědomí. Z kritické analýzy těchtodvou pojetí spravedlnosti je patrné, jak autor naznačuje, že pouhá legalita společenskoustabilitu nepřináší. Spoléhání se na systém je sice nezbytné, ale kromě toho se ukazujejako stejně důležité položit důraz na mravní osobnost jedince. Bez intelektuálně-mravních elit se podle něj neobejde ani demokratická politika. Stejnětak považuje za důležitý důraz na absolutní, metafyzickou spravedlnost,na vědomí, že spravedlnost je něco nepodmíněného, co lze uchopit spíš intuitivně nežčistě racionálně. Klade také důraz na skutečnost, že spravedlnost se historicky ani věcněnevztahuje pouze k právu a k rozumu, ale že se dějinně utvářela rovněž jako výsledek„nereciprocity“ motivované citem. Spravedlnost racionálně-technická může proto klást vrámci společnosti pouze minimální cíle. Ty je pak nezbytné trvale překračovat zejménacitem pro spravedlnost.

Chcete si přečíst knihu?Filosoficky o spravedlnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tomáš Bubík. Číst Filosoficky o spravedlnosti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY