Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitou

Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitou - Emilio Gentile | Dcparkrx.org

...fie je soustavné filosofické studium základních otázek uspořádání lidských společností, moci, vlády a státu ... Politická transformace - Ústav pro studium totalitních režimů ... .Zabývá se také problémy svobody, legitimity, spravedlnosti, občanství a vůbec podmínkami dobrého uspořádání polis čili obce.. Pojem politické filosofie je sice nedávného data, její témata však patřila do filosofie od jejího vzniku. Liberalismus může být identifikován jako politická filosofie, která zdůrazňuje myšlenku svobody a osvobození. Tato myšlenka být svobodná by mohla být aplikována na mnoho pojmů a situací, ale liberálové se více zaměřuj ... Politická filosofie - Wikipedie ... . Tato myšlenka být svobodná by mohla být aplikována na mnoho pojmů a situací, ale liberálové se více zaměřují na demokracii, občanská práva, vlastnictví, náboženství atd. Obecně. Politická transformace. ... Tímto dochází ke smazávání rozdílů mezi spravedlností a nespravedlností, právem a bezprávím, demokracií a totalitou. V neposlední řadě taktéž riskujeme nepříznivé dopady na mravní a právní společenské vědomí. Druhá cesta vede přes jednoznačné distancování se od hodnotové orientace ... Pro demokracii je nutné, aby byly tyto zásady v co největší míře uplatňovány. Formy demokracie Zastupitelská demokracie - politická rozhodnutí přijímají lidem zvolení zástupci Přímá demokracie - občané přímo přijímají politická rozhodnutí, v praxi existuje jen formou referend (např. Švýcarsko) nebo iniciativ (např. Jestliže někdo vykládá o demokracii, rád bych se ho zeptal, jaký je tedy rozdíl mezi "totalitou" a vládou elity horních deseti tisíc, které je zcela ukradené, co si myslí plebs a bezohledně si prosazuje své osobní zájmy a halí je do řečiček o demokracii, o všemocné ruce volného trhu, zodpovědnosti jednotlivce sám o ... Jan Keller připomněl nedávno (Právo, 26. 11), že rozdíl mezi totalitarismem a demokracií není jen ve způsobu, jak se vládne, ale také ve způsobu, jak se protestuje, kdybychom připustili, píše "že lidé mají právo bojovat proti oběma systémům stejnými prostředky", rozdíl mezi nimi by ztratil smysl. Rozdíl mezi reálnou a utopickou demokracií (není v učebnici) A) význam slova „utopie" B) podstata reálné demokracie 2. Rozdíl mezi demokracií a totalitou (opakování - viz formy státu, s. 133 - 135) 3. Základní principy reálné demokracie (s. 166 - 167) Kniha: Mezi demokracií a autoritářstvím - Rakouská vnitřní a zahraniční politika v letech 1931-1934 - Miroslav Šepták Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitarismem. Doporučená cena. ... Politika se podle Gentileho sakralizuje vždy, když se politická entita - národ, demokracie, stát, rasa, třída, politická strana - promění ve svátost, modlu, jíž je nutné se klanět a která vládne pomocí symbolů a rituálů, jež z ní ... mezi demokracií a totalitarismem. Emilio Gentile ; [přeložila Hana Mondelli Lhotáková] ... Nalákání davů Potřeba víry Bohové společnosti Hierofanie moderní společnosti Kapitola II OBČANSKÁ NÁBOŽENSTVÍ A POLITICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Od demokratick...

INFORMACE

AUTOR
Emilio Gentile
DIMENZE
9,25 MB
NÁZEV SOUBORU
Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitou.pdf

POPIS

Kniha se věnuje posvěcování politiky, jejímu přibližování se náboženství, tedy celému komplexu liturgie, symbolů, mýtů, které propůjčují národu auru jisté svatosti. Rozkrývá systém, který – jak velmi dobře ukázalo dvacáté století – může mít velmi tragické následky. Gentile proto rozlišuje mezi politickým náboženstvím, které předpokládá vynucené podřízení se státním institucím,a občanským náboženstvím, tedy jistou formou posvěceného politického systému, které však nutně neznamená slepou poslušnost vlastním příkazům. Zvláštní pozornost věnuje občanskému náboženství uplatňovanému v demokracii, jako příklad si vybral Spojené státy americké. Amerika po období plném skepse nyní reprezentuje nejpokročilejší znovuobnovené občanskénáboženství, které fascinuje a stmeluje celou společnost.

Chcete si přečíst knihu?Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitou ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Emilio Gentile. Číst Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitou Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY