Locus pietatis et vitae: Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září

Locus pietatis et vitae: Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září - - | Dcparkrx.org

.... září 2007, Praha 2008, s. 281-300 Die religiösen Bruderschaften der Barockzeit und die Rekatholisierung Böhmens, in: Bohemia ... Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. ... . isbn 978-8022324083) ivana ČornejovÁ - hedvika kuchaŘovÁ - kateŘina valentovÁ (eds.): locus pietatis et vitae: sbornÍk pŘÍspĚvkŮ z konference v hejnicÍch ve dnech 13.-15. zÁŘÍ 2007 (praha:... Sborník z historické konference - O premonstrátském umění nejen na Slánsku ... Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září ... Petra Oulíkov ... PDF PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D. ... ... Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září ... Petra Oulíková, Obrazové cykly v jezuitských řádových domech, in: Ivana Čornejová - Hedvika Kuchařová - Kateřina Valentová (ed.), Locus pieatis et vitae (Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září 2007), Praha 2008, s. 435-446. Mojmír Horyna - Petra Oulíková, Kostel sv. Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září2007, Praha 2008, s. 136-137; Táž, P. Aloysius a S. Balbino. Život a dílo Aloise Jana Hackenschmidta, tepelského analisty a přítele Bohuslava Balbína, in: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 2010 ... Locus pietatis et vitae :sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007 Univerzita Karlova, Scriptorium 2008 KNAV III Koubek, Jiří Lokální média nově :praktický průvodce Hermés 2008 KNAV F 138662 Zelenka, Michal Problém retrospektivní diagnostiky v dějinách lékařství, Dějiny věd a techniky 41, 2008, č. 3, s. 145-154. Svět za hranicí přirozenosti, in: Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007, edd. Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září 2007. ... Sborník referátů z mezinárodní konference konané 15.-16. května 2003 ve W. 2004. Komárek K. W jakim sensie język jest piękny? In . ... Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Scriptorium 2008, s. 319-333. ISBN 978-80-86197-39-5. RYANTOVÁ, Marie. Antonín Podlaha a automobil. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar - RAUCHOVÁ, Jitka, edd. ], In: Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září 2 007, ed. Ivana Čornejová - Hedvika Kuchařová - Kateřina Valentová, Praha 2008, pp. 165-188 (ISBN 978-80-86197-39-5). TÁŽ (ed.), Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září 2007, Praha 2008; Martin ELBEL, Bohemia Franciscana. Františkánský řád a jeho působení v českých zemích v 17. a 18. století, Olomouc 2001; Petr HLAVÁČEK, Čeští františkáni na přelomu středověku a ... 2006; Ivana Čornejová-Hedvika Kuchařová-Kateřina Valentová (eds.), Locus Pietatis et Vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007, Skriptorium a Univerzita Karlova, Praha 2008. 27/ Obrazové cykly v jezuitských řádových domech. In: Ivana Čornejová / Hedvika Kuchařová / Kateřina Valentová (ed.): Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007. Praha 2008 (ISBN 978-80-86197-39-5), s. 435-446. Locus pietatis et vitae : sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007 / sestavily Ivana Čornejová, Hedvika Kuchařová, Kateřina Valentová. -- Vyd. -- Vyd. Locus pietatis et vitae : sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007. Praha : Univerzita Karlova v Praze : Scriptorium, 2008 A Toto Pavlovo vyznání i s jeho kontextem komentuje ve svém článku „Svědectví o vzkříšení v 1 Kor 15,1-11" Petr Mareček. ... Valentová: Locus pietatis et vitae: Sborník příspěvků z konference v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007 (Zdeněk Duda); Pietro Prini: Antonio Rosmini: Od nepřijetí k uznání (Pavel Ambros ... Petra Oulíková, Obrazové cykly v jezuitských řádových domech, in: Ivana Čor...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
3,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Locus pietatis et vitae: Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září.pdf

POPIS

Tento sborník obsahuje příspěvky přednesené na sympoziu, které se konalo v září 2007 v Hejnicích pod Jizerskými horami. Toto setkání kladlo důraz na mezioborovou diskusy, proto jsou ve sborníku zastoupeny nejen studie historické, ale i práce dějepisců umění, hudebních a literárních vědců a nechybí ani pohled sociologa. Z obsahu: Život v klášterech a kláštery v životě společnosti - život v řeholních domech. Interpretace a prameny: Klášter jako sociologické téma. Římské prameny k dějinám pražských theatinů.... - řeholníci a společnost: Mariánské poutní místo Hejnice v historické paměti. Klášter a barokní společnost. Okolnosti a důsledky přepadení kláštera v Pšovce roku 1611.Podíl jezuitů na rekatolizaci panství Vysoký Chlumec v době třicetileté války. Příchod jezuitů do Prahy roku 1866.... - umění a kultura v životě řádových společenství Hudba při liturgii servitů u sv. Michaela Archanděla v Praze v 18. století. Hudební život klášterů Nového Města pražského v letech 1680 - 1780...

Chcete si přečíst knihu?Locus pietatis et vitae: Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Locus pietatis et vitae: Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY