Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století

Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století - Jiří Pernes | Dcparkrx.org

...nistického režimu v Československu v letech 1953-1957 (12 ... Moderní-Dějiny.cz | Okamžiky osudových rozhodnutí ... ... .4.2010) Vznik Československé republiky - rozdíly 1918 a 1945 (17.2.2010) Politické procesy 50. let v Československu (16.10.2009) Československo 20. let - II. část (11.10.2009) Československo 20. let - I. část (7.10.2009) Události předcházející reformě. Na začátku 50. let 20. století, tedy několik let po konci druhé světové války a krátce po nástupu komunistického režimu, panovala v Československu hluboká ekonomická krize. Spotřebního zboží byl na trhu nedostatek, jeho distrib ... Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech ... ... . Spotřebního zboží byl na trhu nedostatek, jeho distribuce byla proto dosud (od válečného roku 1939) zajišťována na příděl, a obyvatelstvo nemělo kde ... Bohužel se nám nepodařilo najít produkt Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století.Máme pro Vás však několik tipů: Zkuste se podívat, zda nemáte v hledaném slově překlepy; Pokud zadáváte celý název a nejste si jisti, zkuste například místo Olympus E-410 Double Zoom zadat pouze E-410 PhDr. Jiří Pernes, Dr. (nar. 1948) je vědeckým pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v Praze v. v. i. a vedoucím jeho brněn­ského pracoviště. Odborně se zaměřuje na dějiny ko­munistického režimu v Československu, zejména na 50. léta 20. století. Je autorem řady odborných studií věnovaných této pohnuté době, a také ... Politické procesy v 50. letech 20. století v Československu Titile (in english): ... o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti nmu došlo alespo k politickému odsouzení tchto událostí a komunistického režimu, která byla v § 2 oznaena za organizaci zloinnou a zavrženíhodnou. 60 Politické procesy by nemly zapadnout do ... Instrukce. 1. hodina. Úvod: Nástup komunistického režimu v širší časové perspektivě (10 minut) V úvodu zasadíme nástup komunistického režimu do delšího časového rámce (hospodářská krize, pád Masarykovy demokratické republiky, okupace, německý teror, radikalizace českého obyvatelstva, odsun Němců, znárodňování, vítězství KSČ v r. 1946, únorový převrat). Studie se zabývá vnitropolitickým vývojem Československa v 50. letech 20. století. Analýza příčin hospodářské, sociální a politické krize komunistického režimu ve sledovaném období. palackÉho univerzita v olomouci filozofickÁ fakulta katedra historie bakalÁŘskÁ diplomovÁ prÁce vÝvoj regionÁlnÍch struktur komunistickÉho reŽimu v 50. letech 20. stoletÍ na prostĚjovsku jitka lŽiČaŘovÁ vedoucÍ prÁce: doc.phdr.karel koneČnÝ, csc. olomouc 2010 Komunistický režim je označení pro období, po které v Československu vládla KSČ.Zahájil je Únorový převrat na začátku roku 1948 a ukončila sametová revoluce v listopadu 1989.Aletrantivními pojmy jsou komunistická totalita (či z ní odvozený hovorový termín totáč) a komunistická diktatura.. Během tohoto režimu byly statisíce lidí z politických důvodů uvězněny ... Politické procesy v 50. letech 20. století v Československu Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. Československá společnost v 50. letech 20. století. Časová náročnost 90 minut (2 vyučovací hodiny) Cíle Žáci se seznámí se základní charakteristikou komunistického režimu v jeho zakladatelské, sta-linské fázi, vnímají dobovou atmosféru období, především vypjatý třídní boj, registrují, že část 1 Jiří Pernes v této souvislosti hovoří o ekonomické, sociální a politické krizi režimu. Viz PERNES, Jiří: Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. CDK, Brno 2009. 2 K problematice politických procesů a k procesům s představiteli KSČ viz např. Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: filosofie Studijní program: učitelství pro 2. stupe ň Kombinace: český jazyk - ob čanská výchova Zam ěření DP: ob čanská výchova PO ČÁTKY VYTVÁ ŘENÍ VÝCHODNÍHO A ZÁPADNÍHO BLOKU V 50. LETECH 20. STOLETÍ THE INITIAL STEPS IN CREATING THE EASTERN Krize porovnaj ceny v 1 obchode od 10.48 spoznaj overené obchody prečítaj recenzie skontroluj popis a parametre vyber najlepšiu ponuku kúp KRIZE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČESKOSLOVENSKU V 50. LETECH 20. STOLETÍ (PERNES JIŘÍ) najlacnejšie v overenom obchode s dopravou zadarmo do 24h cez NajNakup.sk Z množství názorů citovaných v úvodu ...

INFORMACE

AUTOR
Jiří Pernes
DIMENZE
12,42 MB
NÁZEV SOUBORU
Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století.pdf

POPIS

Přestože některé skutečnosti a zejména ideologické zásady komunistického režimu v Československu v letech 1948–1990 zůstávaly neměnné, nepředstavuje toto období mrtvý a nehybný úsek v našich národních dějinách. Společnost během něj procházela prudkým a bouřlivým vývojem. Režim musel reagovat na měnící se postoje československé veřejnosti, musel uspokojovat její potřeby a požadavky a současně se ji snažil měnit podle svých vlastních představ – nereálných, jak další ukázal vývoj. Tento proces byl plný konfliktů a střetů, začasté velmi bolestných. Komunistická vláda musela rovněž reagovat na zahraničně politické podněty, které zásadním způsobem ovlivňovaly její rozhodnutí a mocenská opatření. V době vlády KSČ se střídala léta klidná a relativně úspěšná, s léty bouřlivými, plnými napětí a lidové nespokojenosti. Studie Jiřího Pernese se zaměřuje na poznání počátečního období vlády komunistické strany v Československu v letech 1948 až 1957. Na základě archivního výzkumu dokazuje, že nový režim, který se v únoru 1948 dostal k moci díky podpoře rozhodující části česko­slovenské veřejnosti, se velmi brzy poté dostal do hluboké krize ekonomické, sociální a politické. Od roku 1951 můžeme v životě společnosti sledovat stále sílící prvky ­dysfunkčnos­ti a prohlubujícího se odcizení občanů a komunistického státu. Autor dokazuje, že krize komunistického režimu v Československu vyvrcholila v roce 1953, zatímco v letech následujících se vedení KSČ podařilo situaci opět stabilizovat a konsensus mezi vládnoucími a ovládanými obnovit. Historické rozhodnutí většiny československé veřejnosti budovat ve své vlasti socialistickou společnost pod vedením KSČ potvrdily události bouřlivého roku 1956, během něhož došlo k senzačním odhalením XX. sjezdu KSSS a během něhož se komunistické zřízení otřáslo v samotných základech v sousedním Maďarsku a Polsku, zatímco Československo působilo v rozbouřené komunistické Evropě jako stabilizující prvek.

Chcete si přečíst knihu?Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Pernes. Číst Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY