Patočkovo myšlení a dnešní svět

Patočkovo myšlení a dnešní svět - Miloslav Bednář | Dcparkrx.org

...oučasně 40 let od smrti Jana Patočky, nejvýznamnějšího českého filosofa 20 ... Patočkovo myšlení a dnešní svět — Academia ... . století. Taková jubilejní příležitost se stala výzvou nejen k očekávaným a spíše formálně oslavným proslovům, ale také k veřejnému ... Jan Patočka (1. června 1907 Turnov - 13. března 1977 Praha) byl jeden z nejvýznamnějších českých filosofů 20. století.Zabýval se fenomenologií, filosofií dějin, filosofickým dílem J. A. Komenského, T. G. Masaryka a E. Husserla, českou literaturou, uměním a kul ... Patočkovo myšlení a dnešní svět - Miloslav Bednář ... ... . A. Komenského, T. G. Masaryka a E. Husserla, českou literaturou, uměním a kulturou.Patočkovo dílo a jeho osobnost výrazně ovlivnily soudobé české myšlení, zejména v kruzích ... Patočkovo myšlení a dnešní svět. BEDNÁŔŘ MILOSLAV (ED.) LIDE01824. Běžně 250 K ... Patočkovo myšlení a dnešní svět Miloslav Bednář . 250 Kč ... Filosoficko-politologická studie se zamýšlí nad přínosem českého myšlení, formovaného mimo jiné zkušeností s totalitou, k současné diskusi mezi liberalismem a komunitarismem. Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky ... Miloslav Bednář: Patočkovo myšlení a dnešní svět V roce 2017 uplynulo 110 let od narození a současně 40 let od smrti Jana Patočky, nejvýznamnějšího českého filosofa 20. století. V mládí studoval u světového filosofa Edmunda Husserla a setkal se i s neméně proslulým myslitelem Martinem Heideggerem. Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie Ivan Chvatík (ed.) Svazek sestavený ze studií fenomenologických filosofů zabývajících se již delší dobu myšlením Jana Patočky pokrývá tematicky celé Patočkovo dílo. Školní atlas Dnešní energetický svět se schvalovací doložkou MŠMT je určen žákům druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. Tematicky je zaměřen na podporu výuky průřezových témat Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Kniha: Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie - Ivan Chvatík ... Na této konferenci světová filosofická obec hodnotila Patočkovo dílo, filosofové ze všech koutů světa potvrdili, že Patočka přínosným způsobem recipoval a kritizoval své dva velké učitele, Edmunda Husserla a Martina Heideggera, u kterých ve ... Patočkovo myšlení a dnešní svět. V nelidské zemi. Imago, imagines. Život s Hitlerem: Liberální demokraté ve třetí říši. Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) Tělo za katrem. Názvosloví organických sloučenin. Já: Vlastní životopis....

INFORMACE

AUTOR
Miloslav Bednář
DIMENZE
12,16 MB
NÁZEV SOUBORU
Patočkovo myšlení a dnešní svět.pdf

POPIS

V roce 2017 uplynulo 110 let od narození a současně 40 let od smrti Jana Patočky, nejvýznamnějšího českého filosofa 20. století. Taková jubilejní příležitost se stala výzvou nejen k očekávaným a spíše formálně oslavným proslovům, ale také k veřejnému filosofickému zamyšlení nad významem a celkovým smyslem filosofického díla profesora Jana Patočky. Dne 28. března 2017 se na půdě Filosofického ústavu AV ČR jako výsledek součinnosti Oddělení pro studium moderní české filosofie a Archivu Jana Patočky při Centru pro teoretická studia uskutečnilo kolokvium nazvané Patočkovo myšlení a dnešní svět. Zúčastnili se jej čeští badatelé, z nichž někteří Jana Patočku a jeho působení osobně zažili jako jeho univerzitní posluchači a poté účastníci jeho bytových seminářů a přednášek z let 1973–1976, kdy obnovená totalitní komunistická diktatura profesoru Patočkovi znemožnila pedagogickou činnost na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Právě toto výchozí složení účastníků utvářelo vlastní smysl celé akce – připomenout druhý život Patočkova myšlení v jeho původním prostředí české fenomenologické filosofie, jež Jan Patočka svým působením založil a rozhodujícím způsobem utvářel, a tím také ukázat, jak se Patočkova filosofie dnes odráží v myšlení jeho bezprostředních žáků i mladší generace. Soubor textů šesti českých patočkovských badatelů předkládá odborné a zainteresované veřejnosti rozve¬dené verze většiny autorských příspěvků přednesených a věcně diskutovaných na uvedeném patočkovském kolokviu. Ukazuje tak, že Jan Patočka je pro nynější české filosofické myšlení trvale a závažně inspirujícím fenoménem.

Chcete si přečíst knihu?Patočkovo myšlení a dnešní svět ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miloslav Bednář. Číst Patočkovo myšlení a dnešní svět Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY