Protoindustriální společnost: Populační chování a strategie venkovského obyvatelstvo severovýchodních Čech v 18. a 19. století

Protoindustriální společnost: Populační chování a strategie venkovského obyvatelstvo severovýchodních Čech v 18. a 19. století - Šárka Nekvapil Jirásková | Dcparkrx.org

... století. Protoindustriální společnost (Populační chování a strategie venkovského obyvatelstvo …) Šárka Nekvapil Jirásková • Univerzita Pardubice, 2020 ... Literatura faktu | knizniklub.cz ... ... Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století. Základem výzkumu se staly životní osudy ... Protoindustriální společnost. Šárka Nekvapil Jirásková, Univerzita Pardubice (2020) Populační chování a strategie venkovského obyvatelstvo severovýchodních Čech v 18. a 19. století. Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století. ... Monogr ... Protoindustriální společnost (Šárka Nekvapil Jirásková ... ... . a 19. století. Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století. ... Monografie je věnovaná životu a dílu Marie Krakešové (1898-1979), zakladatelky české školy sociální práce. Seznamuje čtenáře s unikátním konceptem tzv. sociálních klinik, jejichž cílem bylo zajistit komplexní praktickou odbornou přípravu absolventů v oboru sociální práce. Součástí publikace je první knižní vydání rukopisu Marie Krakešové Úvod do praxe ... Protoindustriální společnost (Populační chování a strategie venkovského obyvatelstvo …) Šárka Nekvapil Jirásková • Univerzita Pardubice, 2020 ... Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století. Základem výzkumu se staly životní osudy ... Protoindustrialní společnost Populační chování a životní strategie venkovského obyvatelstva severovýchodních Čech v 18. a 19. století. NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ ŠÁRKA. Běžně 472 Kč 425 Kč Protoindustriální společnost: Populační chování a strategie venkovského obyvatelstvo severovýchodních Čech v 18. a 19. století . Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století. Protoindustriální společnost: Populační chování a strategie venkovského obyvatelstvo severovýchodních Čech v 18. a 19. století . Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století. Základem výzkumu se staly životní osudy obyvatel obce ... Vdovy a vdovství ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov v Strategie regionálního rozvoje. České republiky. Praha, květen 2006 OBSAH. I. Zásady regionální politiky ČR - 4 - 1.1 Vztahy a kompetence v oblasti regionální politiky - 4 - 1.2 Východiska strategie regionálního rozvoje - 9 - II. Hlavní faktory regionálního rozvoje ČR - 13 - 2.1. Lidé - 13 - 2.2. Osídlení - 23 - 2.3 ... Stáhnout PDF/Download - Ostravská univerzita v Ostravě ročník LXXII - 2020 sešit 1 ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. LXXII-2020-1 1-160 1-160 Archeologické rozhledy LXXII-20 Národopisný věstník 2007 - Česká národopisná společnost V 2. polovině 90. let byla nejkritičtější situace v okresech Bruntál a Sokolov (méně než 2,0 os. /100 ha ZP), vyšší byla zaměstnanost na Moravě, s výjimkou okresu Bruntál, Jeseník a Vsetín a dále v regionu Českomoravské vrchoviny a severovýchodních Čech (více jak 5,0 os. /100 ha ZP). V celém údobí od konce vrcholného středověku do novověku, tj. od začátku 14. století do přelomu 17. a 18. století, lze sice pozorovat proces prvotní akumulace kapitálu, provázený známými jevy v politické a ideologické oblasti nadstavby pozdně feudální a raně kapitalistické společnosti Evropy,*] ale bylo by přece jen ... MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ČESKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLEČNOST FYZICKOGEOGRAFICKÝ SBORNÍK 3 Fyzická geografie - krajinná ekologie - trvalá udri Velkého rozmachu dosáhlo vodárenství v Evropě v období renesance. Vznikaly nové vodní věže, nadzemní nádrže na vodu a dokonalejší samospádové vodovody. Toto období trvalo asi ...

INFORMACE

AUTOR
Šárka Nekvapil Jirásková
DIMENZE
7,47 MB
NÁZEV SOUBORU
Protoindustriální společnost: Populační chování a strategie venkovského obyvatelstvo severovýchodních Čech v 18. a 19. století.pdf

POPIS

Publikace osvětluje populační vývoj a majetkoprávní praxi v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a 19. století. Základem výzkumu se staly životní osudy obyvatel obce Stružinec u Lomnice nad Popelkou, které byly rekonstruovány na základě rozsáhlých archivních pramenů, umožňujících postihnout nejen život konkrétních osob, ale odhalit i dlouhodobé společenské procesy. Primární demografický výzkum byl zaměřen na studium sňatečnosti, porodnosti a plodnosti, jehož výsledky se staly odrazovým můstkem pro otázky velikosti rodiny a reprodukčního chování obyvatel. Mortalita a příčiny úmrtí pak doplnily obraz demografického vývoje dané lokality a poukázaly na určitá specifika protoindustriálních oblastí. Druhá část práce se zaměřuje na otázku majetkového transferu, tedy jakým způsobem a za jakých podmínek byl předáván nemovitý majetek s ohledem na sociální postavení zúčastněných aktérů.Zkoumáno bylo nejen načasování předání usedlosti či domku, ale také zajištění důstojného dožití předchozí generace držitelů. Kniha Protoindustriální společnost rozšiřuje poznatky v oblasti historické demografie, sociálních dějin venkova a sociálních a demografických důsledků protoindustrializace.

Chcete si přečíst knihu?Protoindustriální společnost: Populační chování a strategie venkovského obyvatelstvo severovýchodních Čech v 18. a 19. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Šárka Nekvapil Jirásková. Číst Protoindustriální společnost: Populační chování a strategie venkovského obyvatelstvo severovýchodních Čech v 18. a 19. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY