Historie zrozená z rozhovoru: Interview ve výzkumu soudobých dějin

Historie zrozená z rozhovoru: Interview ve výzkumu soudobých dějin - Barbora Pecková, | Dcparkrx.org

...historii, sociologii, politologii, etnografii, antropologii, archivnictví, gender studies, literární vědě, filmové vědě či psychologii (někteří její představitelé však o ní hovoří jako o oboru či dokonce hnutí) ... Historie zrozená z rozhovoru : Historie zrozená z rozhovoru ... . Naslouchat hlasům paměti stejně jako publikace starší Orální historie ve výzkumu soudobých dějin a O orální historii s jejími protagonisty jsou již zcela nebo téměř vyprodány, byl zde i důvod odborný. Orální historie ve světě udělala další krok kupředu; česká orální historie Studie vycházejí z příspěvků přednesených na workshopu doktorandů oboru Soudobé evropské dějiny FHS UK, který se konal v květnu ... PDF zaměřená na člověka s Olgou Fečovou, Josefem Fečem, Pavlem ... ... . Orální historie ve světě udělala další krok kupředu; česká orální historie Studie vycházejí z příspěvků přednesených na workshopu doktorandů oboru Soudobé evropské dějiny FHS UK, který se konal v květnu 2016. Autorky a autoři se v nich zabývají možností využití rozhovoru jako pramene ve výzkumu soudobých dějin. Historie zrozená z rozhovoru : interview ve výzkumu soudobých dějin: Historik v pohybu: Historikové na cestách, 1997: Historiografie o městech a historiografie ve městech: Historiography of cities and in cities: Inseln der bürgerlichen Autonomie? : traditionelle Selbstverwaltungsmilieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90 Dává také rámcový podnět ke klasifikaci historického rozhovoru, představuje jeho možnosti a limity a upozorňuje na řadu dílčích problémů spojených s orálněhistorickým výzkumem. VANĚK, Miroslav - MÜCKE, Pavel - PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha ... Chomutov . Kniha: Jaroslav Pachner: ChomutovPod společným označením Zmizelé Čechy vydává nakladatelství Paseka edici, která má připomenout zaniklou tvář měst i celých regionů se zřetelem na jejich historický či umělecký význam a na sílu genia loci, na jehož vytváření se podíleli naši předkové. Historie zrozená z rozhovoru : interview ve výzkumu soudobých dějin / Barbora Pecková, Lucie Rajlová a Jiří Pešek (eds.). -- Vydání I.. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. -- 233 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 19 cm výzkumu, in: MEMO 8, 2018, . 2, s. 64-87. ... PEŠEK, Jiří, Historie zrozená z rozhovoru: interview ve výzkumu soudobých djin, Praha 2018 STORCHOVÁ, Lucie a kol., Koncepty a djiny: Promny pojmů v souasné historické vd, Praha ... [sborník příspvků z workshopu „Antropologie - historie - teorie" konaného na FHS UK v Praze dne ......

INFORMACE

AUTOR
Barbora Pecková,
DIMENZE
3,18 MB
NÁZEV SOUBORU
Historie zrozená z rozhovoru: Interview ve výzkumu soudobých dějin.pdf

POPIS

Studie vycházejí z příspěvků přednesených na workshopu doktorandů oboru Soudobé evropské dějiny FHS UK, který se konal v květnu 2016. Autorky a autoři se v nich zabývají možností využití rozhovoru jako pramene ve výzkumu soudobých dějin. V knížce se čtenář setká s různými typy interview, s jejich proměnami v závislosti na čase, metodě, účelu a vztahu narátora a tazatele i s rozličnými metodickými přístupy k historiografickému vytěžení tohoto okruhu pramenů: Barbora Pecková zkoumá otázku diskurzu v rozhovorech s komunistickými funkcionáři, Lucie Rajlová hovoří s baletní umělkyní Astrid Štúrovou, Kamil Beer popisuje cestu umělce první světovou válkou a propagandou, Renata Košťálová se zabývá otázkou obchodu s kradeným uměním v případu Hildebranda Gurlitta, Zdeněk Beroun svědectvím rodinné kroniky JUDr. Evy Kozákové, Marin Bojda filosofií a komunikací v díle Karla Jasperse.

Chcete si přečíst knihu?Historie zrozená z rozhovoru: Interview ve výzkumu soudobých dějin ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Barbora Pecková,. Číst Historie zrozená z rozhovoru: Interview ve výzkumu soudobých dějin Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY