Proměny funkce veřejné správy

Proměny funkce veřejné správy - Miloš Matula | Dcparkrx.org

...snah však vyžadovala hluboké strukturální proměny státního ... PDF 1) VEŘEJNÁ SPRÁVA A JEJÍ FUNKCE ř - úvod do teorie veřejné ... ... ... Klaus v. r. Havel v. r. v z. Rychetský v. r. Poznámky pod čarou. 1) § 23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků.. 2) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb.. 3) § 9 odst. 3 zákoníku práce.. 4) § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o ... Systém finan ... Proměny funkce veřejné správy | CO NEUMÍME ZAŘADIT ... ... .. 4) § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o ... Systém finanční kontroly. Systém finanční kontroly v České republice je upraven následujícími dokumenty: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné ... VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA ÚVOD DO VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ESKÉ REPUBLICE STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. JIHLAVA 2011 Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje...

INFORMACE

AUTOR
Miloš Matula
DIMENZE
10,97 MB
NÁZEV SOUBORU
Proměny funkce veřejné správy.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Proměny funkce veřejné správy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miloš Matula. Číst Proměny funkce veřejné správy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY