Jest duše cizinkou na této zemi: Příspěvek do rozhovoru o Heideggerově vztahu k bohu a božství

Jest duše cizinkou na této zemi: Příspěvek do rozhovoru o Heideggerově vztahu k bohu a božství - Ladislav Benyovszky | Dcparkrx.org

...an have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation Dobro a ctnost ... Kategorie Nabízíme / Filosofie - ekalich.cz ... . pohledem etických a náboženských koncepcí . Pavel Hlavinka . Motto: Buď tím, čím už jsi, a přitom si nepřivlastňuj nic z toho, čím můžeš . nebý 1 1/2010 Časopis Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne. 2 Koinonia 1/2010 Časopis Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne Vychází dvakrát ročně. Redakční rada: Luděk Svrček, Petr Krynský, Jiří Tomášek, Daniel Horničár, Jiří ... Předměty - Univerzita Karlova ... . Redakční rada: Luděk Svrček, Petr Krynský, Jiří Tomášek, Daniel Horničár, Jiří Piškula, Dan Hrdinka Vedoucí redaktor: Marek Harastej Vydává Teologický seminář Církve adventistů ... 1 Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav české literatury a komparatistiky Filologie obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Ondřej S k o v a j s a Psaný hlas: Whitmanovy Listy trávy (1855) a Millerův Obratník Raka Written Voice: Whitman s Leaves of Grass (1855) and Miller s Tropic of Cancer Disertační práce vedoucí práce prof. Dr. phil. Josef Vojvodík ......

INFORMACE

AUTOR
Ladislav Benyovszky
DIMENZE
9,56 MB
NÁZEV SOUBORU
Jest duše cizinkou na této zemi: Příspěvek do rozhovoru o Heideggerově vztahu k bohu a božství.pdf

POPIS

Studie "Jest duše cizinkou na této zemi" sleduje Heideggerovo chápání odloučenosti (Abgeschiedenheit), s cílempřiměřeně položit a zodpovědět otázku po vztahu toho myšlení (Denken), které se nás v pozdní fázi svého života Heidegger pokouší znovu naučit, k problému bohů, božství a křesťanství. Studie proto zprvu objasňuje, co pro Heideggera znamená, že zkušenost (Er-fahrung) je cesta (Weg). Odloučenost pak představuje jako stezku (Pfad) na této cestě, jako stezku posvátnou duchovní nocí (heilige Nacht), stezku, jež nás přivádí k posvátnu (das Heilige). Studie tak sleduje vazby Heideggerova myšlení na staré německé mystiky, myšlení Schillerovo a Goethovo a na básnění Hölderlinovo a Traklovo. Postupně čtenáři ukazuje, že Heideggerovo myšlení, jakkoli není křesťanské, pobožné, či naopak bezbožné, je nutně vnitřně bohabojné (fromm).

Chcete si přečíst knihu?Jest duše cizinkou na této zemi: Příspěvek do rozhovoru o Heideggerově vztahu k bohu a božství ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ladislav Benyovszky. Číst Jest duše cizinkou na této zemi: Příspěvek do rozhovoru o Heideggerově vztahu k bohu a božství Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY