Scriptores: Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350

Scriptores: Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350 - Marta Hradilová, | Dcparkrx.org

...světě. ... Fenomén komunikace a její využití coby nástroje v rukou historiků při sledování vazeb prostorově uspořádaných institucí a jednotlivců někdy vedl až k pomíjení jejího obsahu ... Novinky květen 2018 - Knihovna Evangelické teologické fakulty ... . ... Příslušného písaře sice ve velkých pozdně ... Židovská menšina v Čechách a na Moravě v letech 1945-1948, In: Terezínské studie a dokumenty, 1999, s. 314 - 337. ... Plužina a její projevy v terénu. 9. Výzkum fortifikací: hrady, tvrze, města. 10. Výzkum sakrálních objektů. ... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Praha 2000. Collective Violence in the Multiethnic (East) Cent ... Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. | Katedra pomocných věd ... ... . 9. Výzkum fortifikací: hrady, tvrze, města. 10. Výzkum sakrálních objektů. ... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Praha 2000. Collective Violence in the Multiethnic (East) Central European Societies before and after the Holocaust (1848-1948) Pořadatelé: MÚA AV ČR, v. v. i., Pražské centrum židovských studií ve spolupráci s IH PAN ve Varšavě, HÚ SAV v Bratislavě a Židovským muzeem v Praze Termín a místo: 25.-27. září 2016, Praha Kontaktní ... Zamyšlení nad problematikou benediktinských pobočných domů v raně středověkých Čechách. In: SOMMER Petr (ed.): Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. Praha 2006, s. 277-289. Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích je jednou z knihoven Univerzity Karlovy a vznikla sloučením původních katederních knihoven. Najdete nás v prostorách jinonického areálu UK stav k 17. 1. 2011 - Státní oblastní archiv v Praze 3861 117 781 1343 1130 477 13. 26784246 191986759 2 0 1 0 0 0 0. 26784246 192010422 2 0 1 0 0 0 0. 26784246 191886026 3 0 0 1 0 0 0. 25328859 191879668 3 0 0 1 0 0 0 ... Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011, s. 327-340, cit. s. 329. 151_K definování oboru Volksgeschichte OBERKROME ... Komunikující společenství. Sjednocování politického prostoru pozdně středověkého Slezska Opava 2012 Martin Čapský KOMMUNIZIERENDE GEMEINSCHAFTEN. Einigungsprozess des...

INFORMACE

AUTOR
Marta Hradilová,
DIMENZE
6,27 MB
NÁZEV SOUBORU
Scriptores: Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350.pdf

POPIS

Jádrem knihy je katalog písem a písařů z Čech z období před založením pražské univerzity (1300–1350), tedy z období prosazování gotických, zběžnějších (kurzivních) písem v diferencujícím se systému písemností (úředních i knižních). Vedle listinného písma je sledována činnost písařů panovnické kanceláře (v době prvních Lucemburků), písařů pražskýách biskupů a veřejných notářů. Pozornost je věnována zemským deskám, městským a cechovním knihám, urbářům a účetním knihám. Zvláštní oddíl se zabývá knižními písmy na základě studia rukopisných kodexů. Kniha vychází ve dvojjazyčné, česko-anglické podobě a je doprovozena velkým množstvím ukázek.

Chcete si přečíst knihu?Scriptores: Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marta Hradilová,. Číst Scriptores: Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY