Tání

Tání - Lize Spitová | Dcparkrx.org

... kovů, tavná teplota materiálů Níže najdete tabulku nejznámějších kovů či jejich slitin s uvedením teploty tání, tedy teploty, při kterém kov mění své skupenství z pevného na kapalné ... tání - Wikislovník ... . Urči měrné skupenské teplo tání ledu. Měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ/kg. ºC. (336kJ/kg)-----změny skupenství - prezentace - výuka Mechanická práce a energie 1. Jakou mechanickou práci vykoná sila naší paže, jestliže nákupní tašku o hmotnosti 8 kg Tuhnutí. Ochlazujeme-li kapalinu vzniklou táním krystalické látky, mění se při teplotě tuhnutí v pevné těleso téže teploty.Hovoříme o tuhnutí látky. Pro chemicky čisté látky je teplota tuhnutí ... Ledovce rostou nebo ustupují? - Skeptical Science ... . Ochlazujeme-li kapalinu vzniklou táním krystalické látky, mění se při teplotě tuhnutí v pevné těleso téže teploty.Hovoříme o tuhnutí látky. Pro chemicky čisté látky je teplota tuhnutí látky rovna teplotě tání za téhož vnějšího tlaku.. Při tuhnutí nevzniká pevné skupenství okamžitě. Dosáhne-li kapalina teploty tuhnutí, začnou se v kapalině ... Kniha Tání Přidat komentář. J&B. 15. února. Tato kniha vám po přečtení nadlouho uvízne v mysli,příběh dětského přátelství,který skončí velmi smutně.Líbil se mi styl psaní,výborný překlad a téma velice zajímavé.Ze začátku mi trvalo,než jsem se zorientoval v postavách,ale pak vás to strhne a nemůžete přestat ... 12 Tání a tuhnutí a tepelná výměna. 13 Tání a tuhnutí - příklady - 01. 14 Vypařování ... Tání a tuhnutí Vypařování a zkapalnění Var Sublimace a desublimace Anomálie vody Elektrický náboj, elektrické pole Elektroskop Jednotka el. náboje Coulombův zákon Elektrostatická indukce Polarizace izolantu Stejnorodé el. pole Elektrický proud Elektrické napětí Elektrický proud Měření elektrického napětí Měření ... Don't let pain stop you. Be ZEN strong with ZEN Balms. Actress, Artist, & FINALLY… ALL-NATURAL PAIN RELIEF THAT WORKS! Reduce arthritis, back pain, joint and muscle pain the safe, all-natural way! NFL Pro Bowl Wide Receiver. NFL Comeback Player of the Year. Our new packaging is headed to a Rite Aid near you! Visit RiteAid.com. Yoko Tani (谷洋子, Tani Yōko, 2 August 1928, in Paris - 19 April 1999, in Paris) was a French-Japanese actress and nightclub entertainer. Tani's birth name was Itani Yōko (猪谷洋子). She has occasionally been described as 'Eurasian', 'half French', 'half Japanese' and even, in one source, 'Italian Japanese', all of which are incorrect. 4-Nitroaniline, p-nitroaniline or 1-amino-4-nitrobenzene is an organic compound with the formula C 6 H 6 N 2 O 2.It is an organic chemical compound, consisting of a benzene ring in which an amino group is para to a nitro group.This chemical is commonly used as an intermediate in the synthesis of dyes, antioxidants, pharmaceuticals, gasoline, gum inhibitors, poultry medicines, and as a ... Tání, tavení, nazývá se přeměna skupenství tuhého v kapalné.Tak pravíme o ledu, že taje, o kovech, že se taví a pod. Za určitých podmínek nastává tání u látek krystallických při určité temperatuře, která se nazývá bodem tání Tento bod tání sluje normálným, když tající látka má při tlaku jedné atmosfery tutéž temperaturu ve svém celém rozsahu. V důsledku tání se podle vědců významně zvyšuje hladina oceánů, přiznávají ale, že přesná čísla a dostatečné množství měření nemají k dispozici. Video: Od Antarktidy se odlomil obří ledovec velký jako Moravskoslezský kraj. Tání ledovců je v dnešní době jistě ožehavou problematikou. Dříve než se pustíme do popisování problému samotného, zmiňme se obecně o rozdělení, typech a vzniku ledovců jako takových. Ledovce se rozdělují na dvě skupiny: · kontinentální (např. Antarktida, Grónsko) · horský (např. v Alpách) Že je tání ledovců mnohem rychlejší, než se kdy předpokládalo, dokazují i zkušenosti vědců z norských ostrovů Špicberky v Severním ledovém oceánu, které jsou víc než z poloviny pokryté ledovcem. Hluboko za severním polárním kruhem zde vědci v roce 2008 nechali vybudovat sklep, kde jsou zamrazena nejcennější ... 1) Vypočtěte teplo potřebné k roztavení hliníkového předmětu o hmotnosti 10 kg a počáteční teplotě 20°C. Teplota tání hliníku je 660°C, měrná tepelná kapacita hliníku je 896 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo tání hliníku 400 kJ.kg-1. (9,7.106 J) 2) Vodu o hmotnosti 5,5 kg a o teplotě 70°C mám... Teplotu tání dané látky můžeme snížit přidáním příměsi, např. slitina cínu (teplota tání 232 °C) a olova (327,3 °C) taje p...

INFORMACE

AUTOR
Lize Spitová
DIMENZE
8,37 MB
NÁZEV SOUBORU
Tání.pdf

POPIS

Co když se můžete pomstít celé vesnici? V roce 1988 se ve vesničce Bovenmeer narodily jen tři děti, chlapci Pim a Laurens a dívka Eva. Až do puberty tvořili nerozlučnou trojici, která se řídila heslem „jeden za všechny, všichni za jednoho“. V létě 2002 se však jejich vztah náhle proměnil. Kluci si pro děvčata ze vsi vymysleli hru, k níž Evu nutně potřebovali, a na ní bylo, jestli se k nim přidá, nebo společné přátelství zradí. Eva ve snaze ze složité situace vybruslit zosnovala plán, který se jí ovšem nakonec vymkl z rukou a krutě vymstil. Po třinácti letech od této chvíle se Eva vrací do vesnice s obřím kvádrem ledu v kufru auta. Tentokrát však má vše pod kontrolou. Lize Spitová vtahuje čtenáře do děje hned od první věty a daří se jí udržet jeho pozornost až do konce. Nemilosrdně, a přesto s láskou. Román Tání vás dojme, ale i vyvede z míry.

Chcete si přečíst knihu?Tání ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lize Spitová. Číst Tání Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY