Vzdělávání zaměřené na studenta

Vzdělávání zaměřené na studenta - Petr Mikoška | Dcparkrx.org

...ložena roku 1988 a je jedinou organizací, která nabízí akreditaci pro vzdělávání zaměřené na podnikohospodářskou oblast od bakalářských, až po doktorské studijní programy ... Online kurzy - kde se vzdělávat? - Studenta.cz ... . Akreditace ACBSP potvrzuje, že vzdělávací instituce splňuje ... Tabulka č. 4: Curriculum praktického vzdělávání zaměřené na nakládání se stresem..... 50 Tabulka č. 5: Curriculum praktického vzdělávání zaměřené ... který podporuje člověka (ať už se jedná o studenta, klienta či sociálního pracovníka) z hlediska jeho silných stránek a podporuje v něm jeho ... Aktivizační metody zaměř ... Online kurzy - kde se vzdělávat? - Studenta.cz ... ... který podporuje člověka (ať už se jedná o studenta, klienta či sociálního pracovníka) z hlediska jeho silných stránek a podporuje v něm jeho ... Aktivizační metody zaměřené na kompetence komunikační a na kompetence k řešení problemů ... This feature is not available right now. ... tentokrát o svobodném vzdělávání - 24.11 ... V téhle garáži najdete bezplatné kurzy zaměřené na online marketing či webovou analytiku. Je logické, že Google se snaží marketéry vzdělat především v používání svých nástrojů jako AdWords, Analytics či vyhledávání. Do celoživotního vzdělávání patří mimo jiné přípravné kurzy k přijímačkám, rekvalifikační kurzy pro absolventy VŠ i SŠ (směřující k získání nové odborné kvalifikace), kariérní kurzy pro absolventy VŠ i SŠ (zaměřené na získání a prohloubení dílčích znalostí pro konkrétní odborné funkce ... Vzdělávání orientované na studenta jako součást ... Standard 1.3: Učení, výuka a hodnocení zaměřené na studenty Instituce by měly zajistit, že studijní programy jsou uskutečňovány způsobem, který podporuje studenty v aktivním zapojení do Vzdělávání zaměřené na studenta - Petr Mikoška, Vzdělávání zaměřené na studenta je důsledným přenesením principů psychologické teorie C. R. Rogerse do oblasti pedagogiky. Ústředním tématem vzdělávání zaměřeného na studenta jsou určité kvality vztahu mezi pedagogem a studentem a jejich dopad na komplexní ... Pište na [email protected] nebo volejte manažerům vzdělávání, kteří vše předají kompetentním odborníkům k řešení. Renata Andršová - 733 167 715 Magdalena Sejková - 739 320 671 Jana Turečková - 703 185 629-----VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ MÁ SMYSL. Vzdělávání zaměřené na studenta. Vzdělávání zaměřené na studenta je důsledným přenesením principů psychologické teorie C. R. Rogerse do oblasti pedagogiky. Ústředním tématem vzdělávání zaměřeného na studenta jsou určité kvality vztahu mezi pedagogem a studentem a jejich dopad na komplexní rozvoj studentovy osobnosti, jeho sebepojetí, studijní výkonnost ... Vzdělávání zaměřené na studenta je důsledným přenesením principů psychologické teorie C. R. Rogerse do oblasti pedagogiky. Ústředním tématem vzdělávání zaměřeného na studenta jsou určité kvality vztahu mezi pedagogem a studentem a jejich dopad na komplexní rozvoj studentovy osobnosti, jeho sebepojetí, studijní výkonnost, sociální kompetence, morální autonomii ... Vzdělávání zaměřené na studenta je důsledným přenesením principů psychologické teorie C. R. Rogerse do oblasti pedagogiky. Ústředním tématem vzdělávání zaměřeného na studenta jsou určité kvality vztahu mezi pedagogem a studentem a jejich dopad na komplexní rozvoj studentovy osobnosti, jeho sebepojetí, studijní ... Vzdělávání zaměřené na studenta je důsledným přenesením principů psychologické teorie C. R. Rogerse do oblasti pedagogiky. Ústředním tématem vzdělávání zaměřeného na studenta jsou určité kvality vztahu mezi pedagogem a studentem a jejich dopad na komplexní rozvoj s...

INFORMACE

AUTOR
Petr Mikoška
DIMENZE
5,59 MB
NÁZEV SOUBORU
Vzdělávání zaměřené na studenta.pdf

POPIS

Vzdělávání zaměřené na studenta je důsledným přenesením principů psychologické teorie C. R. Rogerse do oblasti pedagogiky. Ústředním tématem vzdělávání zaměřeného na studenta jsou určité kvality vztahu mezi pedagogem a studentem a jejich dopad na komplexní rozvoj studentovy osobnosti, jeho sebepojetí, studijní výkonnost, sociální kompetence, morální autonomii, kritické myšlení, motivaci vzdělávat se apod. V perspektivě této moderní koncepce a poznatků aktuálních empirických studií jsou rovněž diskutovány nedostatky tradiční vzdělávací praxe, emocionální a postojové aspekty vyučovacího procesu, role pedagoga ve třídě a důsledky autoritářského, nebo naopak empatického přístupu ke studentovi či nedůsledné zavádění empirických poznatků do vzdělávací praxe. Osobnostní kompetence pedagoga, které jsou potřebné pro empatický přístup a navázání podporujícího vztahu se studentem, tvoří hlavní osu této knihy. Autor upozorňuje na opodstatněnost a naléhavost rozvíjení určitých osobnostních kompetencí pedagogů, které dovolují takovýto vztah navázat. Proto kniha obsahuje i konkrétní možnosti rozvoje těchto kompetencí. Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. vystudoval filozofii a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde rovněž dokončil postgraduální studium klinické psychologie. Působí jako výzkumný pracovník na Institutu sociálního zdraví při Univerzitě Palackého v Olomouci a vyučuje filozofické a psychologické předměty na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Autor knih Metadovednosti a (ne)vědomí v psychoterapii (2013), Člověk, psychoterapie a pedagogika v přístupu C. R. Rogerse (2014).

Chcete si přečíst knihu?Vzdělávání zaměřené na studenta ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Mikoška. Číst Vzdělávání zaměřené na studenta Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY