Znamení naděje: Česká církev ve světle závěrečného dokumentu plenárního sněmu – kritická analýza

Znamení naděje: Česká církev ve světle závěrečného dokumentu plenárního sněmu – kritická analýza - Michal Kaplánek | Dcparkrx.org

... Plenárního sněmu katolické církve v ČR ... PDF Pastorační praxe prezenční studium ... ... PETR HRUŠKA - Římskokatolická farnost Cheb Křesťanský realismus vnímá propast hříchu, ale činí tak ve světle naděje, která je mocnější než jakékoli zlo, naděje darované nám v díle Ježíše Krista, jenž rozprášil hřích a smrt. III. Lidská práva. Primát lidské osoby Ve jménu života vašeho... Studentský sborník Ve jménu života vašeho... patřil v roce 1991 mezi první publikace ... Znamení neděje (Michal Kaplánek) / 978-80-7325-416-2 ... ... patřil v roce 1991 mezi první publikace našeho nakladatelství. Tehdy přelomová kniha přinesla množství dobových dokumentů a svědectví připomínajících čin Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka. 2.4 PRF v Čechách ve světle Plenárního sněmu.. 2.4.1 Základní otázka a rozsah dokumentárního výzkumu. 2.4.2 PRF a sněmovní kroužky v letech 1999 - 2002. 2.4.3 PRF v ostatních příspěvcích ke sněmu. 2.4.4 PRF v příspěvcích účastníků sněmu. 2.4.5 PRF v přípravných sněmovních dokumentech 6) Překlad z italského jazyka - Pennesi, A. O. Kristus podle New Age, kritická analýza. Olomouc: MCM 2000. Překlad a úprava textu Pospíšil, Ctirad V. 116 s. 7) Překlad z latinského jazyka - Pius IX. Ineffabilis Deus (apoštolská konstituce ze dne 8. 12. 1854). In Pospíšil, Ctirad V. Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů ... Sborník textů: Ţena v církvi a ve společnosti III....

INFORMACE

AUTOR
Michal Kaplánek
DIMENZE
8,45 MB
NÁZEV SOUBORU
Znamení naděje: Česká církev ve světle závěrečného dokumentu plenárního sněmu – kritická analýza.pdf

POPIS

Kniha je pokusem rekonstruovat a teologicky zhodnotit sebepojetí české katolické církve na začátku 3. tisíciletí, jak se projevilo v závěrečném dokumentu Plenárního sněmu katolické církve v ČR Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Teologickým kritériem pro hodnocení současného stavu české katolické církve je pro autora pokoncilní eklesiologie. Sebepojetí církve v době sněmovního procesu se autor pokusil „odhalit“ pomocí kvalitativní obsahové analýzy textu sněmovního dokumentu. Vzhledem k tomu, že od doby zasedání plenárního sněmu uplynulo již víc než 10 let, obsahuje publikace také stručnou reflexi nejdůležitějších změn, které se od té doby udály v pastoraci v českých a moravských diecézích. Poslední kapitolu tvoří zamyšlení nad některými oblastmi života současné české církve, v nichž autor vidí pozitivní potenciál, ale i nutnost kreativní změny.

Chcete si přečíst knihu?Znamení naděje: Česká církev ve světle závěrečného dokumentu plenárního sněmu – kritická analýza ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michal Kaplánek. Číst Znamení naděje: Česká církev ve světle závěrečného dokumentu plenárního sněmu – kritická analýza Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY