Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Nový občanský zákoník - Rodinné právo - Jitka Ivičičová, | Dcparkrx.org

...o zvyšování nájemného z bytu (107/2006 Sb ... Rodinný závod a Nový občanský zákoník 2014 - Bezplatná ... ... .) sdělení MMR pro výpočet nájemného v roce 2007 (333/2006 Sb.) Právní úprava výživného (tj. alimenty) mezi rodiči a zletilými dětmi narůstá na významu, a to zejména v dnešní době, kdy přibývá počet rozvodů či rozchodů rodičů nejen zletilých dětí a narůstá procento osamělých rodičů pečujících o zletilé dítě.Časté jsou také případy, kdy zletilé d ... Občanské právo - Wikipedie ... .Časté jsou také případy, kdy zletilé dítě nechce, ať už z jakéhokoli důvodu, žít společně se ... Nový občanský zákoník | Rodinné právo. nou záležitost uvědomoval, ale nepovažoval za nutné se jí blíže zabývat. Důvodová zpráva stanoví, že v daných případech jde o ... Již více než dvě století vlastnila rodina Malinových rybník, který v minulosti vybudoval prapředek pana Maliny, na kterém pan Malina, spolu se svým dlouholetým kamarádem Tondou Borůvkou, rád rybařil. Rybník se dědil z generace na generaci, a proto jej pan Malina oprávněně považoval za rodinné dědictví. První majitel rybníku z rodu Malinů zasadil na jeho břehu dub a ... Občanský zákoník (k odlišení od předchozího občanského zákoníku též nový občanský zákoník) je zákon, který byl přijat Parlamentem České republiky a vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012 Sb. Tento občanský zákoník rekodifikoval české soukromé právo a nahradil předchozí československý občanský zákoník z roku 1964 a další zákony, mimo jiné ... Občanský zákoník - nový Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník - nový Platnost od 22. 3. 2012 , účinnost od 1. 1. 2014 Celé znění Zákon občanský zákoník - Práva z vadného plnění ... Občanský zákoník - nový - Práva z vadného plnění Předpis č. 89/2012 Sb. Znění od 1. 12. 2018 ... byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. (2) ... neboli, jak stanoví nový občanský zákoník v ustanovení § 436, zástupcem je osoba, která Nový obžanský zákoník | Rodinné právo je oprávněna právně jednat jménem jiného. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem....

INFORMACE

AUTOR
Jitka Ivičičová,
DIMENZE
4,4 MB
NÁZEV SOUBORU
Nový občanský zákoník - Rodinné právo.pdf

POPIS

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do rodinného práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku rodinného práva. Vysvětlíme vám podmínky manželství a registrovaného partnerství. Pozornost věnujeme majetkovému režimu mezi manžely - tedy otázkám společného jmění manželů, možnostem modifikace majetkového režimu a vyživovací povinnosti nebo popření otcovství. Odpovídáme na otázky spojené s péčí o děti, osvojením nezletilých i zletilých osob, poručenstvím, opatrovnictvím a pěstounstvím, ale též s domácím násilím. Získáte informace o svých právech, která vám rodinné právo přisuzuje, a návod pro řešení obtížných životních situací, které s rodinným právem souvisí.

Chcete si přečíst knihu?Nový občanský zákoník - Rodinné právo ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jitka Ivičičová,. Číst Nový občanský zákoník - Rodinné právo Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY