Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech: kolektivní monografie

Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech: kolektivní monografie - Ivo Pospíšil (ed.) | Dcparkrx.org

...dnost ... avantgardních skupin a avantgardních časopisů (Kmen, Červen, Orfeus), ve kterých se v obrysech konstituuje poetika rané poválečné ... Výpis publikací - Masaryk University ... ... 8. decembra 2015 - Brno: Medzinárodná vedecká konferencia Ústavu slavistiky Masarykovej univerzity Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. Príspevok Patrika Šenkára: Ľudové poviedky Čechov z rumunského Banátu. 19. novembra 2015 - Praha: Konferencia o Ľudovítovi Štúrovi. Usporiadateľ: Památník národního ... Tolik v jednom příkla-du ke skrytému potenciálu někdejšího sdíleného slovensko-českého literár ... Výpis publikací - Masaryk University ... . Usporiadateľ: Památník národního ... Tolik v jednom příkla-du ke skrytému potenciálu někdejšího sdíleného slovensko-českého literárněvědného kontextu; na dostatečně neprobádané latentní vrst-vy teorie výpravného díla v konceptech a souvislostech pražské ško-ly, zvláště v pracích Felixe Vodičky, upozornili M. Drozda a L. Dole-žel (srov. Monografie. Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935). Praha: Slovanský ústav - Euroslavica, 2006. ISBN (SLÚ) 80-86420-24-8, ISBN (Euroslavica) 80-85494-77-9. Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov. Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte. (Kollektive Monographie.) / Problematika Východ- Západ v evropských kulturách a literaturách. Vybrané aspekty. (Kolektivní monografie.) Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. - Neisse Verlag, Praha - Dresden 2009, s. 477-504. Deník zmizelého. Kolektivní monografie věnovaná dílu Milana Kundery navazuje na stejnojmennou mezinárodní konferenci konanou v Brně v roce 2009. Publikace spojuje příspěvky odborníků k jednotlivým aspektům díla Milana Kundery (Češka, Kosková, Richterová) se studiemi (literárních) historiků a teoretiků, kteří se vyslovují ke konkrétním problémům tvorby tohoto autora (Pavel, Steiner ... Národní obrození na české straně vyvrcholilo v oblasti česko-slovenských vztahů literárním dílem Boženy Němcové. Podle Bohumila Haluzického, autora knižní monografie Božena němcová a Slovensko (1953), znamená její tvorba tohoto zaměření epochu ve vývoji slovensko-českého poměru. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století, Praha, Akropolis 2016. - Obsáhlá kolektivní monografie devíti autorů, z nichž mnozí jsou editorovými doktorandy, představuje závěrečný výstup z mnoholetého výzkumu. a v mezinárodních časopisech v databázích SCOPUS, ERIH aj. 6 databázových článků, 2 další časopisy Ästhetik der suprasegmentalen Erscheinungen und Textinterpretation. In: Sprache & Sprachen, 2006, Nr. 33/34, S. 14-23. Spoluautorka Marta Panušová. ISSN 0934-6813. R. M. Rilke v česko-slovenských souvislostech. Výběr nejzajímavějších příspěvků vyšel pod titulem V Macurových botách (2009), výjimečná intermediální konference vedla v roce 2011 ke vzniku kolektivní monografie ... Knižně vyšly jeho monografie Jiří Kolář no šigaku (Poetika Jiřího Koláře, japonsky, 2006) a Fukusukei no Praha (Praha v množném čísle, japonsky, 2012). ... též na kolektivní ... 4. 1908, Hronov - 7. 5. 1973, Montclair, New Jersey, USA) uspořádal 20. dubna 2018 Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konferenci věnovanou jeho dílu. Předložená kolektivní monografie je komponovaným výstupem z tohoto mezinárodního odborného setkání. 2012 - dosud: koordinátor Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), konkrétně jeho devátého programu Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (P09) 2012 - 2014 : člen realizačního týmu projektu Výzkum modelů reprezentací v literárních diskursech (CZ.1.07/2.3.00/20.0125 OPVK) při ... Aristoteles: Poetika . Aristoteles sa v diele Poetika podujal preskúmať matériu umenia a jeho spoločenský význam. Vo svojom bádaní čitateľovi podáva ucelený obraz o možnostiach ktoré človeku poskytuje umenie, jeho jednotlivé zložky. Venuje sa oblasti básnictva, dramatickej tvorby, skúma pôvod umenia, vznik a vývoj ... B. Bareš, Ladislav: Abusir IV. The Shaft Tomb of Udjahorresnet at Abusir. Praha, Karolinum 2000, váz., 112 s., 1. vyd. Tato studie šachtové hrobky Vedžahorresneta prezentuje v prvé řadě výsledky archeologických výzkumů českého egyptologického ústavu, popis hrobky včetně překladu a komentáře textů v ní nalezených, studii odpovídající na otázku zda byl Vedžahorresnet ......

INFORMACE

AUTOR
Ivo Pospíšil (ed.)
DIMENZE
6,56 MB
NÁZEV SOUBORU
Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech: kolektivní monografie.pdf

POPIS

Svazek představuje komplexní pohled na poetiku české a slovenské prózy ve vzájemných vztazích a souvislostech. Tvoří rozsáhlé panoráma problémů, počínaje časoprostorovými vztahy v románech maďarského autorapíšícího na Slovensku Lájose Grendela přes dokumentárně laděné romány a novely Antona Baláže, funkce feministického psaní v české a slovenské literatuře až k středověkým českým a slovenským legendám, barokní produkci, vlivu Dostojevského na českou a slovenskou poetiku prózy, Vančurovu pohledu na českou a slovenskou mentalitu, obrazům ruské přírody v díelch českýcha slovenských legionářů akvázimemoárům. Jde o ojedinělé celistvé dílo pokrývající problematiku tvaru české a slovenské literatury po několik staletí.

Chcete si přečíst knihu?Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech: kolektivní monografie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ivo Pospíšil (ed.). Číst Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech: kolektivní monografie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY