Supervize v pomáhajících profesích

Supervize v pomáhajících profesích - Peter Hawkins, | Dcparkrx.org

...vize využívá psychoterapeutických metod, které jsou aplikovány v supervizním prostředí - pracuje s reálnými situacemi pracovníků: Přímá účast supervizora při práci pracovníka (např ... PPT Supervize v pomáhajících profesích - Zlínský kraj ... . náslech rozhovoru s klienty) Používání video ... Problematika kvality péče a vztahové roviny v pomáhajících profesích je stále v popředí zájmu.Přední britští autoři nabízejí stručnou a přehlednou příručku supervize, která je základním a nepostradatelným nástrojem odborného růstu a řízení pracovníků v oblasti pomáhajících profesí. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Katedra řízení a supervize . v sociálních a zdravotnických organizacích. Máchova 7, 120 00 Praha 2 HAWKINS, P. ;SHOHET , R. Supervize v pomáh ... Psychoterapie a Supervize ... . Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Katedra řízení a supervize . v sociálních a zdravotnických organizacích. Máchova 7, 120 00 Praha 2 HAWKINS, P. ;SHOHET , R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, 2 004. 202 s. ISBN 80-7178-715-9. Nedávno mě navštívil moja bývale á studentka - nyn dramaterapeutkí za Kro-měříže - stím ž, e ji pan profeso posílr á zjistit možnosti superviz ve našem oboru. Nezbylo mi než rozpačitě rozhodit rukam a Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích Tato bakalářská práce pojednává o syndromu burnout v pomáhajících profesích, přičemž se zaměřuje zejména na osobnost speciálního pedagoga. Úvodní část vymezuje pojem syndrom vyhoření a popisuje jeho historický vývoj. supervize a pomáhajících profesí, vyzdvihnout význam a důležitost supervize v rámci pomáhajících profesí, a přiblížit současný stav a podmínky, za kterých může supervize přispět ke zkvalitnění práce v těchto profesích. Zastavuje se však i u otázek motivace a etiky, které se k těmto profesím váží. Supervize je metodou kontinuálního zvyšování profesních kompetencí odborníků pracujících s lidmi. Cílem nabízeného výcvikového a vzdělávacího programu je odborná příprava supervizorů působících v pomáhajících profesích. Cílová skupina účastníků programu: Co je taneční relaxace? Jak pomáhá taneční relaxace se zvládáním stresu a v prevenci syndromu vyhoření? Ukázka taneční relaxace. Pozvánka na antistresový program taneční relaxace ... Kurz Základy sebe/řízení a sebe/reflexe (dříve Úvod do řízení a supervize) pro organizace je vstupním kurzem vzdělávacího programu Řizení a supervize v pomáhajících profesích. Pouhé absolvování tohoto třídenního kurzu absolventa nevybavuje a neopravňuje ke kvalifikovanému provádění supervize. Supervize znamená ve všech pomáhajících profesích zamýšlení se nad profesionálním jednáním pracovníků, nad funkčností pracovních týmů a celého zařízení. Supervize v organizacích poskytující sociální služby se stává důležitým nástrojem zajištění jednoho ze standardů - standardu číslo 15. Supervize jako forma odpovědnosti v terapii Odpovědnost ke klientovi, k sobě, oboru. Po krátkém definovaní supervize se dotkneme mýtů o supervizi. Supervize může být jedním z příkladů správné praxe, prevencí a garantem nepoškození klienta, sebe (přetížením, slepou skvrnou, mocí apod.) i oboru, kterému se věnujeme. v pomáhajících profesích vypracovala samostatně a pouţila jen pramenŧ a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, ţe v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění ... 1.8.1 Supervize 36 2 Cíl práce a hypotézy 38 2.1 Cíle práce 38 ... V knize Nebezpečí moci v pomáhajících profesích se autor zamýšlí nad problematikou moci z úhlu pohledu psychoterapeuta, tedy jedné z pomáhajících profesí. Rozebírá rozdílné postavení klienta a odborníka a zprostředkovává pohled do problematiky moci a jejího možného zneužití. Supervize je metoda kontinuálního rozvoje profesionálních způsobilostí pracovníků v pomáhajících profesích a studenti těchto profesí, která dosahuje za pomoci kvalifikovaného supervizora prostřednictvím reflexe, podpory, supervizních metod a technik. Kniha: Spiritualita v pomáhajících profesích - Zdeněk Vojtíšek. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. Pouze u některých je upravena otevírací doba, bližší informace naleznete zde. ... všem, kteří potřebují průběžně reflektovat svoji práci s lidmi v pomáhajících profesích. Jak supervize probíhá. Supervize může být kontraktována jako individuální případová nebo skupinová týmová a případová supervize. Supervizní kontrakt je vždy dohodou mezi supervizorem, supervidovanými a zadavatelem superviz...

INFORMACE

AUTOR
Peter Hawkins,
DIMENZE
5,66 MB
NÁZEV SOUBORU
Supervize v pomáhajících profesích.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Supervize v pomáhajících profesích ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Peter Hawkins,. Číst Supervize v pomáhajících profesích Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY