Genderové představy a vztahy: Sociální a kognitivní aspekty maskulinity a femininity v průběhu základní školy

Genderové představy a vztahy: Sociální a kognitivní aspekty maskulinity a femininity v průběhu základní školy - Irena Smetáčková | Dcparkrx.org

... and Women´s Lifestyle Magazines between the HOLMANOVÁ, Helena ... Masculinity and femininity: interpretation in terms of the gender theory ... . \textit{(Re)produkce maskulinity a femininity v mužských a ženských 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům... Vybírejte vysokou školu podle zaměření a oboru studia, preferované lokality nebo typu a formy studia. Prohlédněte si podmínky přijetí na vysokou školu a pečlivě zvažte všechny možnosti dalšího studia na soukromé nebo státní vysoké škole. Všechny formy Prezenční (22) Kombinované (11). Typ školy. ... Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní... ... . Všechny formy Prezenční (22) Kombinované (11). Typ školy. Všechny školy Veřejné a státní (20) Soukromé (2). | Kognitivní informatika. Znalostní a webové technologie. Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací [Cognitive aspects of information retrieval process]. je nejsložitější kognitivní proces chápání vztahů a řešení problémů. je proces vyvolání představy, která se váže k předešlé zkušenosti a její přetvoření v novou představu. Bankovní akademie - Gymnázium Kodaňská. ematurity.cz. Kouzelné školy - mateřská a základní škola. Gender: Základní pojmy. Základní pojmy jsou členěny v následující oblasti: A - Obecné pojmy genderové problematiky B - Právo, legislativa C - Genderová diskriminace D - Genderová antidiskriminační politika E - Gender v pracovním procesu F - Genderové... Pracovní smlouva / Pracovně - právní vztahy. Sociální programy a benefity. Zaměstnanecké benefity (Employee Benefits). Základní metody aplikované v řízení lidských zdrojů: Metody plánování, analýzy a prognózování systematizace míst a práce. Zlepšíte svoje rétorické i prezentační schopnosti před malým i velkým publikem. Naučíte se lépe pracovat v týmu a rovněž motivovat a řídit lidi. Získané znalosti a dovednosti budou využity jak v průběhu studia, tak i v praxi. Find 65 synonyms for femininity and other similar words that you can use instead based on 4 separate contexts from our thesaurus. One's gender or the degree to which one conforms to one's gender. A person's sexual orientation or preference. Kontakty. Vyberte kraj a okres podle trvalého bydliště nebo místa podnikání. Some social scientists conceptualize masculinity (and femininity) as a performance.[50][51][52] Gender performances may not necessarily be intentional and people may not even be aware of the extent to which they are performing gender... Vztahy s investory. Před přečtením této stránky Vám doporučujeme navštívit naše shrnutí základních informací o společnosti s ručením omezením. Úvod Založení společnosti… Okrem ministrov práce členských krajín sa na nej zúčastnili aj komisár EÚ pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit, viceprezidentka EK pre demografiu a demokraciu Dubravka Šuica a európsky sociálni partneri. Vláda vyhlásila zákaz vycházení a zmrazila sociální sítě Nejméně......

INFORMACE

AUTOR
Irena Smetáčková
DIMENZE
11,60 MB
NÁZEV SOUBORU
Genderové představy a vztahy: Sociální a kognitivní aspekty maskulinity a femininity v průběhu základní školy.pdf

POPIS

Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytvářejí děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených školních kolektivech projevuje gender? Jaké vztahy mezi sebou chlapci a dívky mají? 3. Jak spolu souvisí kognitivní a sociální oblast genderového vývoje? Jak dětská genderová schémata ovlivňují komunikaci a vztahy ve smíšených skupinách, a naopak? Ke každé z otázek jsou představeny aktuální zahraniční výzkumy, psychologické a sociologické teorie a výsledky autorčina vlastního výzkumu. Výzkumu se účastnilo 435 dětí z 20 školních tříd pokrývajících všechny ročníky základní školy. V každé třídě byla provedena případová studie s využitím pozorování, kresby ideální dívky a ideálního chlapce, sociometrického ratingového dotazníku a rozhovorů s dětmi a vyučujícími. Výzkum ukázal, že genderová schémata jsou založena na znacích socio-kulturní povahy a jsou silně komplementární. Schémata mladších dětí jsou homogenní, u starších dětí narůstá flexibilita a variabilita schémat. Ve třídách děti i vyučující často používají dělení na dívky a chlapce. Vztahy mezi oběma genderovými podskupinami jsou horší než uvnitř skupin. Při vzájemném kontaktu děti často tematizují genderové hranice. Konkrétně byly identifikovány tři praktiky používané k obhajobě existujících hranic femininity a maskulinity a jedna praktika, která tyto hranice měnila. Kniha přináší vhled do genderové struktury dětských životů. Jako taková může být přínosem pro všechny, kteří s dětmi pracují a snaží se lépe porozumět jejich světu. Chodí do základních škol žáci, nebo dívky a chlapci? Jak si děti představují ideální dívku a ideálního chlapce? Jak děti reagují na kluka v růžovém tričku či holku v maskáčích?

Chcete si přečíst knihu?Genderové představy a vztahy: Sociální a kognitivní aspekty maskulinity a femininity v průběhu základní školy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Irena Smetáčková. Číst Genderové představy a vztahy: Sociální a kognitivní aspekty maskulinity a femininity v průběhu základní školy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY