Iracionalita ve službách pokroku: Přínos spiritismu a jeho předchůdců moderním dějinám

Iracionalita ve službách pokroku: Přínos spiritismu a jeho předchůdců moderním dějinám - Richard Gilík | Dcparkrx.org

...polečnosti souvisí s její otevřeností vůči tzv ... Richard Gilík | Databáze knih ... . „iracionalitě" - idejím inspirovaného a paranormálního původu. Ve službách jeho veličenstva . Ve službách jeho veličenstva - Josef Havel Kniha, jejímž základem jsou deníky dvou českých lékařů, čtenáře provede nejenom obdobím 1. světové války, ale ukáže i strastiplnou cestu nemajetných, ale nadaných studentů, kterým rakousko-uherská armáda pomohla vystudovat.MUDr. Neklan Velebil, sloužící na lodích Jeho Ve ... Kniha: Iracionalita ve službách pokroku (Richard Gilík ... ... .MUDr. Neklan Velebil, sloužící na lodích Jeho Veličenstva, měl ... Žák Michaéla Psella, později jeho nástupce ve vedení filozofické školy v Konstantinopoli, 1082 obviněn z hereze a poslán do vyhnanství. Psal též komentáře k Aristotelovi. Palamas Řehoř, Grégorios Palmas, * 1296, † 1359, byzantský teolog, mnich a opat kláštera na hoře Athos; arcibiskup v Soluni. Komentáře . Transkript . ivo tretera nesouhlasí s klasifikací věd, neuznává přínos jeho zákona tří stadií. x tomu, aby socg. poznání sloužilo k státním zásahům do společnosti a k její rekonstrukci. vytýká Comtovi: že se zaměřuje na studium vývoje lidského myšlení a málo zkoumá vývoj reálných poměrů. v rovině politické je x jeho kolektivismu Mimořádný přínos znamenalo jeho dílo pro geometrii. Jeho posmrtně publikovaná práce Theorie der Parallellinien (napsáno1766, publikováno in Leipziger Magazin für reine und angewandte Mathematik, 1786) obsahuje dokonce teze, které se staly základem moderních neeukleidovských geometrií. Landa, Diego de (12. 11....

INFORMACE

AUTOR
Richard Gilík
DIMENZE
7,68 MB
NÁZEV SOUBORU
Iracionalita ve službách pokroku: Přínos spiritismu a jeho předchůdců moderním dějinám.pdf

POPIS

V tomto nevšedním díle autor ověřuje hypotézu, že pokrok společnosti souvisí s její otevřeností vůči tzv. „iracionalitě“ - idejím inspirovaného a paranormálního původu.Kniha líčí dramatickou historii moderního spiritualismu (a spiritismu) od jeho vzniku až do současnosti. Čtenář s překvapením zjistí, jak významně duch „iracionality“ zasáhl do moderních dějin a jak studium spiritualismu nabízí netradiční a mnohdy i fascinující sondu do americké společnosti 19. století. Podrobně rozebírá myšlenku pokroku a její filozofy, zpřístupňuje dějiny a učení kdysi vlivných náboženských společenství, sekt a okultních hnutí. Čtenář se seznámí s neobyčejnými osobnostmi potulných kazatelů, slavných médií a proroků, zakladatelů kvakerství, swedenborgiánství, mesmerismu a teosofie. Kniha živě přibližuje vášnivé spory mezi skeptiky a obhájci vlivu spiritualistických a okultních sil. Dozvíte se, jak významnou a opomíjenou roli sehrálo v počátcích vědy magické myšlení a jak rodící se věda teprve hledala jasnou hranici, za níž končí přírodní síly a začíná paranormálno. A co vzbuzuje největší úžas, jsou citace odborných poznatků, které v 18. a 19. století zapsali učenci s pověstí šarlatánů a teprve moderní věda potvrdila jako správné. Autor usiluje o harmonickou vyváženost mezi střízlivou, racionální, leč suchopárnou odborností a na emoce zaměřenou hurá alternativou. Střední cestu volí i mezi vírou a skepticismem a brání-li takzvanou iracionalitu, činí tak pomocí logických argumentů a využívá k tomu dobové prameny. V první části kniha předkládá názory nejvýznamnějších myslitelů pokroku, k nimž patří Turgot, Condorcet, Comte, Hegel a Marx. Druhý díl vás seznámí s předchůdci moderního spiritualismu, za něž jsou považováni Swedenborg, Mesmer, Jackson Davis, shakeři a kvakeři. Nejobsáhlejší třetí část se zabývá vlastními dějinami moderního spiritualismu. V závěru autor uvádí i své osobní zkušenosti s návštěvami spiritualistických médií v Anglii.

Chcete si přečíst knihu?Iracionalita ve službách pokroku: Přínos spiritismu a jeho předchůdců moderním dějinám ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Richard Gilík. Číst Iracionalita ve službách pokroku: Přínos spiritismu a jeho předchůdců moderním dějinám Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY