Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální pedagogy

Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální pedagogy - Eva Češková, | Dcparkrx.org

...depistáž a prevenci dalšího narůstání těžkostí ... E-knihy | Psychopatologie a psychiatrie e-kniha ... ... . ... Výuka patopsychologie pro speciální a sociální pedagogy by ... Psychopatologie a psychiatrie pro psychology a speciální pedagogy. Praha, Portál. Iné projekty ... Psychopatologie a psychodiagnostika pro u čitele Sylabus p ředm ětu pro semestrální výuku Zkratka: KPS/9PADI Za řazení: Projekt ESF CZ.1.07/1.3.08/02.0003 Semestr: Letní Ukon čení: zápo čet Rozsah: 9 hodin za semestr ... pro psychology a speciální pedagogy. Praha: Portá ... Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální ... ... ... pro psychology a speciální pedagogy. Praha: Portál, 2006. Psychiatrie, psychologie; Radiologie; Rehabilitace a fyzikální medicína; Revmatologie; Slovníky, lexikony; ... Psychopatologie pro speciální pedagogy - 2. vydání ... Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby, 1.díl Speciální pedagogika . 1. Vztah společnosti k osobám se zdravotním postižením či jinou příčinou znevýhodnění - vývoj a reflexe vývoje, současný stav; kvalita života lidí s postižením či znevýhodněním (pojetí sociologické, zdravotní a psychologické) Prevence duševních poruch. Doporučená literatura Atkinson, R. a kol.(1995): Psychologie. Viktoria Publishing, Praha (kapitola 16 Psychopatologie a kapitola 15 Stres a jeho zvládání) Svoboda, M. a kol.(2006):Psychopatologie a psychiatrie pro psychology a speciální pedagogy. Portál, Praha Zvolský, J. (2000): Speciální psychiatrie. Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální pedagogy. Probuzení: Půst - cesta ke zdraví - probuzeni.blogspot.com Aktuality Chorvatsko 13.03.2013. Zveme vás na zajímavý pobyt do Chorvatska.. Více zde. Sejdeme se na Zličíně 07.03.2013. Zveme vás na další v pořadí čtvrtý "Dívčí den", který opět pořádáme v ... Psychopatologie a psychiatrie - pro psychology a speciální pedagogy. Beletrie pro děti do 10 let Zásilka z Knihozemě Beletrie pro děti nad 10 let Pohádky Dětská dobrodružství Sci-fi a fantasy pro děti Dívčí knihy Knihy pro nejmenší Komiksy pro děti Básně, říkanky a písničky pro psychology a speciální pedagogy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-154-9 SYXI'd OVÁ, E. K problematice normality osobnosti. 1970. (Zde jeat˙ není ... 8 SVOBODA, M. E' KOVÁ, E. KU EROVÁ, H. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology a speciální pedagogy. Praha:Portál, 2006 . 4 melancholika psychiatrie: pro psychology a speciální pedagogy. Praha: Portál, 2006. ... Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-414-4. Doporučená literatura COHEN, Robert M. Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-497-4. KOHOUTEK, Rudolf. Patopsychologie a ... Psychopatologie a Psychiatrie, Mojmir Svoboda/ed./, eva češková,Hana Kučerová Hana Kučerová pro psychology a specjíální pedagogy vydal:portál ,praha 2006, uplně nové a jen za 350kč., prodám, na prodej AAN500034 / PSYCHOPATOLOGIE . ANDR / Navazující magisterské studium . 2013/2014. Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 1/1 LS; povinně volitelný předmět...

INFORMACE

AUTOR
Eva Češková,
DIMENZE
9,27 MB
NÁZEV SOUBORU
Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální pedagogy.pdf

POPIS

Má-li budoucí psycholog porozumět sobě samému a druhým lidem, musí se orientovat v oblasti patologických forem lidské psychiky. Učebnice obecné a speciální psychopatologie (psychiatrie) je určena přímo pro studenty psychologie, případně speciální pedagogiky a dalších humanitně orientovaných oborů. V úvodní části se kniha zabývá mimo jiné vymezením vztahu psychiatrie a psychologie, pojetím normality a důležitými aktuálními etickými a právními otázkami. Druhá část je přehledem obecné psychopatologie (poruchy vnímání, myšlení, emocí atd.). Ve třetí části jsou rozebrány jednotlivé psychiatrické diagnózy (struktura odpovídá současně používané klasifikaci MKN-10). Nechybí zde konkrétní témata, s nimiž se v souvislosti s určitým typem diagnóz psychologové setkávají, a rozbor nejčastějších otázek, které psychiatři psychologům kladou.

Chcete si přečíst knihu?Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální pedagogy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Eva Češková,. Číst Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální pedagogy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY