Role policie a armády v Evropské unii: Analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky

Role policie a armády v Evropské unii: Analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky - Tomáš Weiss | Dcparkrx.org

...využitím případové studie České republiky 78 ... Evropska unie v otazkach a odpoved | Sleviste.cz ... . FF Činátl, Kamil Naše české minulosti: aneb jak vzpomínáme 79.-80. PedF Hájková Eva a kol. Čeština ve škole 21. století - IV Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů 79 ... Weiss, Tomáš, 1980-Role policie a armády v Evropské unii : analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky/ Tomáš Weiss. -- Vyd. -- Vyd. 1. Analýza privatizace bezpečno ... Role policie a armády v Evropské unii : analýza evropské a ... ... . -- Vyd. -- Vyd. 1. Analýza privatizace bezpečnosti v České republice s využitím modelu globálních bezpečnostních montáží [Global Security Assamblage Analysis of the Privatization of Security in the ... Země střední Evropy (ČR, Rakousko, Slovensko, nově Polsko) mají v Evropské unii poměrně unikátní legislativní systém držení zbraní, který občanům umožňuje jejich nošení pro osobní ochranu. Projevila se tato blízkost při vyjednávání? Slovensko nebylo v průběhu vyjednávání příliš aktivní. Na základě jednoduchého metodologického rámce tato studie přichází s katalogem klíčových témat, o kterých se bude rozhodovat v Evropské unii v následujících letech. Jsou to otázky, o nichž budou přímo či nepřímo spolurozhodovat poslanci, které si zvolíme ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v květnu 2014. Studenti získají přehled o programových dokumentech v oblasti regionální politiky a aktuálních výzvách v rámci daného programového období, budou schopni orientace mezi jednotlivými hierarchickými složkami v rámci územního rozvoje a deskripce klíčových regionálních disparit v České republice a Evropské unii. Aktuální celosvětové, Evropské a české trendy v udržitelném rozvoji, zákonné odkazy a normy, uplatnění udržitelného rozvoje v praxi a jeho pravidla, regionální udržitelný rozvoj. V rámci předmětu a objasnění pojmů i dotčených zákonů spojených s udržitelností budou nastaveny i modelové situace a příklady, tak ... V Evropské Unii získaly soudy toto postavení tím, že došlo ke změně podmínek v jejich vztazích s principály, a to rozšířením prostoru pro volnou úvahu (podrobnější vysvětlení v další kapitole „Diskrece Soudního dvora"). Tím posílil svou schopnost intervenovat v širokém prostoru, vyhrazeném politické moci. Musíme si uvědomit, že území Číny je obrovské a i taktika ústupu v jeho rámci znamenala pro moderní Čínu strategické vítězství - rozsáhlý vojenský ústup Rudé armády Komunistické strany Číny před Národní revoluční armádou Kuomintangu, který se odehrál během čínské občanské války v letech 1934 -1935 a ... V Evropské unii jsou i přes vytvořený jednotný vnitřní trh stále státní hranice mentální bariérou. ... tvoří 3 případové studie (case studies), v jejichž rámci bylo učiněno ... Úřad vlády České republiky. 2001. Amstero­damská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských společenství a související akty. Praha: Euroskop, online text. Rakouské spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní věci. 2008. Austrian Foreign Policy Yearbook 2008....

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Weiss
DIMENZE
6,60 MB
NÁZEV SOUBORU
Role policie a armády v Evropské unii: Analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky.pdf

POPIS

Kniha se zabývá bezpečnostní politikou Evropské unie a podrobněji také jednoho z jejích členských států, České republiky. Hledá odpověď na otázku, jestli v Evropské unii dochází ke splývání vnitřní a vnější bezpečnosti a zejména ke stírání rozdílů mezi dvěma nejdůležitějšími bezpečnostními institucemi - policií a armádou. Zda splývá role policie a armády na úrovni Evropské unie, zda evropská integrace takový proces povzbuzuje, nebo mu spíše brání, a konečně zda dochází ke stírání rozdílů mezi policií a armádou na úrovni členského státu. Autor dochází na základě případových studií evropské a národní úrovně k závěru, že ačkoli je možné na papíře pozorovat celou řadu změn, v praxi je jejich dopad jen velmi omezený. Viditelné změny jsou způsobeny zejména důrazem na otázky vnitřní bezpečnosti, kdy se předcházení vnitřním hrozbám podřizují i aktivity doposud považované za součást vnější bezpečnosti. V podstatě všechny viditelné změny lze ovšem velmi jednoduše zvrátit v okamžiku, kdy by se změnil bezpečnostní diskurs nebo politické preference. Policie a armáda stále zůstávají dvěma odlišnými složkami s různými úkoly a rozdílným způsobem práce.

Chcete si přečíst knihu?Role policie a armády v Evropské unii: Analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tomáš Weiss. Číst Role policie a armády v Evropské unii: Analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY