Oleandr

Oleandr - Marcin Kurek | Dcparkrx.org

...scapes.They tolerate a wide range of conditions, including difficult soil, salt spray, high pH, severe pruning, reflected heat from pavements and walls, and drought ... Ravelry: Wild Oleander Hooded Scarf pattern by Wickedly ... ... . And yet oleander is considered one of the most poisonous plants in the world. All parts of this gracefully mounded shrub contain poison; a single leaf ingested by a child is known to be deadly. But, as with thorny roses, prickly cacti, and toxic holiday plants, knowledge is key in preventing hazardous encounters with these landscape beauties. Oleander (Nerium oleander) is a fast-growing evergreen shrub that's hardy and fairly low maintenance. In fact, because of its hardiness, the plant is considered i ... Oleander Plant Info - How To Care For Oleander Shrubs ... . Oleander (Nerium oleander) is a fast-growing evergreen shrub that's hardy and fairly low maintenance. In fact, because of its hardiness, the plant is considered invasive in certain parts of the Southwest and around the Gulf Coast. It produces fragrant, showy clusters of flowers from around May to October, coming in several color varieties. Nejznámější a nejčastěji pěstovaný planý druh oleandr obecný (Nerium oleander) má květy jednoduché, růžové, velké kolem 3 cm. U vyšlechtěných rostlin najdeme květy různých barev od růžové, přes lososovou, světle červenou až tmavě rudou, žlutou, krémovou i jasně bílou. Oleandr je citlivý na tvrdost vody, proto rostlinku zalévejte odstátou vodou z konve. Mladé oleandry přesazujeme každoročně, staré po 2 až 3 letech. Přezimuje v sušší zemině při teplotě asi tří až 10°C, ideálně v chladné místnosti, aby oleandr nabral přes zimu síly. pokud je oleandr dostatečně košatý a máme možnost jej pravidelně přesazovat, řez není nutný. jestliže se pro řez rozhodneme je vhodné neseříznout úplně všechny výhony. Stačí, když postupně zkrátíme jen ty nejstarší. Tak si zajistíme, že nám zbudou výhony, které pokvetou. Pozor, oleandr je jedovatý! The oleander is a hearty flowering shrub or tree that takes a minimal amount of maintenance. It is used ornamentally and is often planted along highways. The oleander can tolerate the high temperatures of the desert. Because it can grow tall and dense, rows of oleanders are often used as privacy screens. Th...

INFORMACE

AUTOR
Marcin Kurek
DIMENZE
11,12 MB
NÁZEV SOUBORU
Oleandr.pdf

POPIS

Polská poezie měla a má silný sklon k reflexivitě, tak jak to dokládají C. Miłosz či Z. Herbert, nejvýznamnější představitelé této tradice v novodobé polské poezii. Do řečiště této tradice vstoupil svou poémou Oleandr (původně vyšla ve Varšavě v roce 2010) i současný polský básník Marcin Kurek. Jeho poéma, psaná silně prozaizovaným veršem, má blízko k asociativnímu pásmu, v němž plyne proud vzpomínek bez přerušení, aby vypovídal o jedinečném lidském osudu. Polské i italské reálie básník loví z paměti, aby v nich odhaloval skutečnost na cestě do „země tužeb a klamu“, jak si ji dávno vysnil citovaný prokletý básník G. Nerval. Stálé prolínání snových představ se skutečností, stejně jako setkávání živých a mrtvých i jisté předznamenání lidského konce symbolizované jedovatým oleandrem, vytváří emotivně strhující pásmo o touze člověka proniknout pevninou vzpomínek, „abys viděl, co leží na dně, bez konce …“. Bylo-li setkání s Posledními básněmi C. Miłosze (Triáda 2011) pro českého čtenáře velmi silným zážitkem, mohla by i poéma Marcina Kureka, ve velmi citlivém překladu Jaroslava Šubrta, přispět k hlubšímu poznání současné polské poezie, jež měla u nás vždy své obdivovatele.

Chcete si přečíst knihu?Oleandr ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marcin Kurek. Číst Oleandr Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY