Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník - - | Dcparkrx.org

...terstvo spravedlnosti ČR připravilo v souvislosti s touto převratnou legislativní změnou komplexní systém vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy ... § 2535 paragraf 2535 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb ... ... . Více informací Podnikatel.cz » Zákony » Nový Občanský zákoník » Díl 5 - Podnikatel. Nový Občanský zákoník - Díl 5 - Podnikatel Předpis č. 89/2012 Sb. Znění od 1. 12. 2018. Seznam kapitol Úplné znění na jedné stránce Přeskočit na § 420 § 421 § 422 Obchodní firma (§ 423 - § 429) +-§ 423 § 424 § 425 Od 1. 1. 2014 dochází podle nového nařízení vlády č. 351/2013 Sb. jednak k drobné změně mechanismu určení úrokové sazby a jednak ke změnám, které přináší ... § 2535 paragraf 2535 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb ... ... . 1. 2014 dochází podle nového nařízení vlády č. 351/2013 Sb. jednak k drobné změně mechanismu určení úrokové sazby a jednak ke změnám, které přináší samotný nový občanský zákoník. Nový Občanský zákoník - Oddíl 4 - Ústav Předpis č. 89/2012 Sb. Znění od 1. 12. 2018. Seznam kapitol Úplné znění na jedné stránce Přeskočit na § 402 § 403 § 404 - Název ústavu § 405 - Založení ústavu § 406 § 407 - Vznik ústavu § 408 - Ředitel Správní rada (§ 409 - § 418) +-§ 409 Nový občanský zákoník přebírá terminologii z původního obchodního zákoníku, když upravuje termín "záruky za jakost" jako práva prodávajícího. Občanský zákoník rovněž z obchodního zákoníku přejímá dělení vad podle jejich intenzity na ty vady, které způsobují podstatné, anebo nepodstatné porušení smlouvy. Zákon občanský zákoník - Oddíl 2 - Závěť. Oddíl 2 Závěť Pododdíl 1 Obecná ustanovení § 1494 (1) Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel ... § 2535 paragraf 2535 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., znění k 1.1.2018 § 2535 paragraf 2535 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., porovnání znění k 1.1.2018; Kunovice 84 na parcele st. 2535 v KÚ Kunovice u Uherského Hradiště; Společenství vlastníků čp. 1327, 2535 - 2558 ul. nový občanský zákoník (89/2012 ...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
11,57 MB
NÁZEV SOUBORU
Nový občanský zákoník.pdf

POPIS

Publikace obsahuje celé a úplné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinností dnem 1. 1. 2014 a který přináší nejrozsáhlejší řadu změn do českého práva za posledních 50 let života společnosti. Publikace je zpracována přehledným způsobem, jednotlivá ustanovení jsou řádně rubrikována v souladu s legislativní koncepcí pro lepší orientaci čtenáře a je strukturována do jednoho kompaktního celku. Výhodou oproti jiným publikacím podobného typu ke knižní formát vazby a čitelnější textová stopa.

Chcete si přečíst knihu?Nový občanský zákoník ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Nový občanský zákoník Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY