Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta

Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta - - | Dcparkrx.org

...cencius svůj spis věnoval králi Vladislavovi a jeho manželce Juditě ... VINCENTIUS : Milevský letopis ... . Jeho text má místy ráz spíše osobních pamětí a těžiště kronikářova ... Nedokončený Jarlochův letopis se zastavuje u líčení smíru mezi bratry Vladislavem Jindřichem a Přemyslem Otakarem I. roku 1198, jímž se uzavírá dlouhé období domácích válek o knížecí stolec. Nové vydání doprovází zasvěcená předmluva Martina Wihody. (zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta) Zápisky Vincencia, Jarlocha ... VINCENTIUS : Milevský letopis ... . (zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta) Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. rok vydání - 2013. Koupit v Kosmasu Doporučená cena je 348 Kč. Vincenciův letopis a Milevský letopis, který obsahuje letopis Jarlochův a Kroniku tzv. Ansberta o historii třetí křížové výpravy císaře Fridricha, patří mezi nejvýznamnější prameny k českým dějinám 12. století. ... Milevský letopis Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta Seznámení s historií rukopisu Rukopis dostal své jméno dle Milevského kláštera, kde byl, pravděpodobně před r. 1250, z velké části sepsán, popř. zde byla opsána velká část listin z jeho znění. Letopis je uspořádán Vincenciův letopis a Milevský letopis, který obsahuje letopis Jarlochův a Kroniku tzv. Ansberta o historii třetí křížové výpravy císaře Fridricha, patří mezi nejvýznamnější prameny k českým dějinám 12. století. Vincencius svůj spis věnoval králi Vladislavovi a jeho manželce Juditě. O čem je kniha Milevský letopis? Vincenciův letopis a Milevský letopis, který obsahuje letopis Jarlochův a Kroniku tzv. Ansberta o historii třetí křížové výpravy císaře Fridricha, patří mezi nejvýznamnější prameny k českým dějinám 12. století. Vincencius svůj spis věnoval králi Vladislavovi a jeho manželce Juditě. Historie (1173-1178) ...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
10,48 MB
NÁZEV SOUBORU
Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta.pdf

POPIS

Vincenciův letopis a Milevský letopis, který obsahuje letopis Jarlochův a Kroniku tzv. Ansberta o historii třetí křížové výpravy císaře Fridricha, patří mezi nejvýznamnější prameny k českým dějinám 12. století. Vincencius svůj spis věnoval králi Vladislavovi a jeho manželce Juditě. Jeho text má místy ráz spíše osobních pamětí a těžiště kronikářova vyprávění tkví v popisu milánského tažení (1158–1160), jehož se osobně účastnil. Jarloch, který na Vincencia přímo navazuje, byl opatem premonstrátského kláštera v Milevsku. Svůj letopis psal z pohledu vyšší církevní hierarchie, sleduje tedy především vztah církve k panovníkovi a šlechtě. Zmiňuje abdikaci Vladislava I. a následné spory o moc, v nichž načas zvítězil Soběslav II. Již v roce 1179 ho však vystřídal Bedřich, jehož Jarloch často kritizuje za proticírkevní postoje. Za první část svého letopisu Jarloch vložil Ansbertovu „Historii o výpravě“ s vlastními přípisky. Poté pokračuje v líčení českých událostí. Nedokončený Jarlochův letopis se zastavuje u líčení smíru mezi bratry Vladislavem Jindřichem a Přemyslem Otakarem I. roku 1198, jímž se uzavírá dlouhé období domácích válek o knížecí stolec. Nové vydání doprovází zasvěcená předmluva Martina Wihody.Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Chcete si přečíst knihu?Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY