František Graus a československá poválečná historiografie

František Graus a československá poválečná historiografie - Naděžda Morávková | Dcparkrx.org

... "Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty" "Historik v proměnách doby a prostředí 20 ... Naděžda Morávková - František Graus a československá ... ... . století ""František Graus a československá poválečná historiografie" článek v odborném periodiku Morávková, Naděžda, František Graus a československá poválečná historiografie, Praha 2013. Ortega y Gasset J., Vzpoura davů, Praha 1993 . Pekař J., Spor o individualismus a kolektivismus v dějepisectví, ČČH 3, 1897. Petráň J. a kol., Dějiny hmotné kultury I/1 a II/1, Praha 1985 a 1995 (teoretické pasáže). František Grau ... František Graus a československá poválečná historiografie ... ... . Petráň J. a kol., Dějiny hmotné kultury I/1 a II/1, Praha 1985 a 1995 (teoretické pasáže). František Graus a československá poválečná historiografie Autor: Naděžda Morávková Životní osudy i odborná činnost československého historika Františka Grause a proměny naší poválečné historické vědy. ... Naděžda Morávková (* 16. května 1961, Plzeň) je česká historička.. Zabývá se dějinami moderní historiografie a metodologií historické vědy. Působí na Západočeské univerzitě v Plzni, na katedře historie Fakulty pedagogické.Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni, v letech 1979-1984, obor český jazyk-dějepis.V roce 1985 složila státní rigorózní zkoušku a ... Monografie pojednává o přední osobnosti československého oficiálního dějepisectví druhé poloviny minulého století - profesoru Františku Grausovi. Autorka se snaží o vykreslení procesu proměny naší poválečné historické vědy na pozadí životního příběhu vědce, jehož dílo se stalo základem oficiálního poúnorového historického ... Kavka František, Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví, Praha 2002. Polišenský Josef, Historik v měnícím se světě, Praha 2001. Stloukal Karel, Historie mého života, Praha 2012. František Graus a československá poválečná historiografie. Předchozí obrázky Další obrázky. Cena s DPH 450,00 Cena bez DPH 409,09 Kč ... Knihy Beletrie Biografie Cestopisy a geografie Cizojazyčné Detektivky Doprava Dobrodružné Domácnost Ekonomika a obchod Erotika Esoterika, léčitelství a magie Filosofie Film a divadlo Horolezectví Historie Historické romány Komiksy a Čtyřlístky Kuchařky Odborné Mapy a průvodce Místopis Modelářství Motoristická literatu… Habilitační práce: František Graus (1921-1989) ... František Graus a československá poválečná historiografie. Habilitační komise: ... Habilitační přednáška na téma Metoda oral history ve výzkumu dějin moderní historiografie - možnosti, specifika, ... František Graus a československá poválečná historiografie ... František Graus a československá poválečná historiografie Morávková Naděžda. Dostupnost. skladem. Vydavatel. Academia. ISBN. 978-80-2002-243-1. EAN. 9788020022431. Počet stran. 352 . Když Grausova kniha roku 1975 v Kolíně nad Rýnem vyšla, byla v Československém časopisu historickém - podle knihy Naděždy Morávkové František Graus a československá poválečná historiografie (Academia, 2013) - pod pseudonymem opublikována zdrcující recenze Bezvýchodná cesta, jež Grause obviňovala ze solipsismu a ... František Graus a československá poválečná historiografie. Edice Paměť, vol. 61. Prague: Academia, 2013, 348 pp., ISBN 978-80-200-2243-1. The volume under review (whose title translates as František Graus and post-war Czechoslovak historiography) is the first biography of František Graus (1921-1989). Marxistická historiografie; Kulturní dějiny, dějiny mentalit; Gender; Mikrohistorie a historická antropologie; Dějiny paměti; Trendy současného dějepisectví Ke zkoušce student předloží soupis prostudované literatury (minimum 8 titulů). Předpokládána je rovněž znalost následujících děl, které se do soupisu František Graus a československá poválečná historiografie. Hypnotická psychoterapie: Kniha případových studií ... František Graus a československá poválečná historiografie Naděžda Morávková . 450 Kč ... František Graus a československá poválečná historiografie, 2013: Die Gewalt bei den Anfängen des Feudalismus und die "Gefangenenbefreiungen" der Merowingischen Hagiographie. Gewalt und Recht im Verständnis des Mittelalters...

INFORMACE

AUTOR
Naděžda Morávková
DIMENZE
7,30 MB
NÁZEV SOUBORU
František Graus a československá poválečná historiografie.pdf

POPIS

Monografie pojednává o přední osobnosti československého oficiálního dějepisectví druhé poloviny minulého století - profesoru Františku Grausovi. Autorka se snaží o vykreslení procesu proměny naší poválečné historické vědy na pozadí životního příběhu vědce, jehož dílo se stalo základem oficiálního poúnorového historického diskurzu a jehož složitý osud zrcadlí úděl značné části inteligence minulého století zmítané ideovými a politickými zvraty. Text vychází z dostupných pramenů v archivech českých, německých a švýcarských, Grausovy pozůstalosti uložené v univerzitním archivu v Basileji, Grausova díla a množství pamětnických výpovědí a korespondence. Autorka sleduje především Grausovo působení v rámci československé historické vědy, poemigrační období je zde pojednáno zběžně, spíše z hlediska přetrvávajících vztahů k české dějepisecké obci a kontaktů s ní.

Chcete si přečíst knihu?František Graus a československá poválečná historiografie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Naděžda Morávková. Číst František Graus a československá poválečná historiografie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY