Profesní kompetence učitele mateřské školy

Profesní kompetence učitele mateřské školy - Zora Syslová | Dcparkrx.org

...oubor profesních znalostí, dovedností, postojů, hodnot i osobnostních charakteristik ... Profesní kompetence učitele mateřské školy ... . V Rámci profesních kvalit učitele jsou Kompetence manažerská - má znalosti o podmínkách a procesech fungování školy, ... KRÁTKÁ, Jana. Kompetence třídního učitele v současných podmínkách českého školství. In ... - Kvalifikační předpoklady pro nové role učitelů (Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém), Praha, PedF ... Kompetence učitele mateřské školy jako jeden z pilířů potřebný ke zvládán ... Profesní kompetence učitele mateřské školy (Ukázka, strana ... ... ... Kompetence učitele mateřské školy jako jeden z pilířů potřebný ke zvládání nově pojaté učitelské profese s důrazem na kompetenci sebereflektivní. Metodika pro učitele. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Naše cena s DPH: ... Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem ... Kompetence učitele Profesní kompetence učitele - integrovaný soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a osobnostních dispozic, který je předpokladem pro to, aby učitel kvalitně vykonával své povolání. Učitelská profese má mnoho dimenzí, obsahuje mnoho dílčích rolí: učitel má být...

INFORMACE

AUTOR
Zora Syslová
DIMENZE
10,36 MB
NÁZEV SOUBORU
Profesní kompetence učitele mateřské školy.pdf

POPIS

Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem profesního rozvoje učitelů a celkového zkvalitňování předškolního vzdělávání. V centru autorčina zájmu stojí především kompetence sebereflektivní - jedním z důležitých materiálů pro hodnocení a sebehodnocení kvality učitele je nástroj Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy, který tvoří přílohu této knihy. Text je určen především učitelům a ředitelům mateřských škol, ale také studentům oboru učitelství pro mateřské školy (předškolní pedagogika). Standardy kvality učitele Kvalifikace a vzdělávání Sebereflexe a podpora profesního růstu učitele v MŠ Příklady z praxe a ukázky hodnoticích aktivit

Chcete si přečíst knihu?Profesní kompetence učitele mateřské školy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Zora Syslová. Číst Profesní kompetence učitele mateřské školy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY