Aplikovaná forenzní psychologie

Aplikovaná forenzní psychologie - Ingrid Matoušková | Dcparkrx.org

...aničními, tedy interdis Policejní psychologie je jednou z aplikovaných disciplín psychologie a zároveň odvětvím forenzní psychologie ... Kniha: Aplikovaná forenzní psychologie (Ingrid Matoušková ... ... .. Práce. vytváří pravděpodobný profil pachatele; spolupráce u policejního výslechu; přítomný u vyšetřování trestných činů, kde jsou pachateli mladiství APlIkovAná forenzní PsychologIe kniha je monografie TIrᎠTIŠTĚnÉ PUBlIkAce: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 5102. publikaci Vydání odborné knihy ... Kniha: Aplikovaná forenzní psychologie (Ingrid Matoušková ... ... .s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 5102. publikaci Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Odborní recenzenti: Co je to forenzní psychologie? Je to aplikovaná psychologická disciplína, která se zabývá chováním a prožíváním lidí v situacích regulovaných právem. V současné době představuje forenzní psychologie rychle se rozvíjející oblast poznání a současně téměř běžně dostupný servis pro soudní, vyšetřovací a ... Forenzní psychologie Co je to forenzní psychologie? Je to aplikovaná psychologická disciplína, která se zabývá chováním a prožíváním lidí v situacích regulovaných právem. V současné době představuje forenzní psychologie rychle se rozvíjející oblast poznání a současně téměř běžně dostupný servis pro soudní ... Aplikovaná forenzní psychologie Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními ...

INFORMACE

AUTOR
Ingrid Matoušková
DIMENZE
12,71 MB
NÁZEV SOUBORU
Aplikovaná forenzní psychologie.pdf

POPIS

Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy a otázkami aplikované forenzní psychologie, ale také oblastmi hraničními, tedy interdisciplinárními, zejména trestněprávní, kriminalistickou a kriminologickou problematikou. Kniha je strukturována podle základních témat řazených abecedně, přičemž jednotlivé kategorie zahrnují nejen meritorně psychologické poznatky, ale i témata z uvedených hraničních oblastí. Některé kategorie jsou pro snadnější představu doplněny o kasuistiky a za každým heslem je pro zájemce o hlubší analýzu daného problému uvedena další rozšiřující literatura. Kniha je určena zejména studentům právních a bezpečnostních oborů, policistům a orgánům činným v trestním řízení, justičním pracovníkům působícím především v oblasti trestního práva, pracovníkům krizového řízení, pomáhajícím dobrovolníkům, forenzním psychologům, vězeňským psychologům apod., ale také dobře poslouží pro rozšíření obzorů široké veřejnosti.

Chcete si přečíst knihu?Aplikovaná forenzní psychologie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ingrid Matoušková. Číst Aplikovaná forenzní psychologie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY