Management v ošetřovatelství

Management v ošetřovatelství - Ilona Plevová, | Dcparkrx.org

...a Plevová a kolektiv Publikace je zaměřena nejen na management v ošetřovatelství, ale také na obecný management, management ve zdravotnictví, ošetřovatelský management, personální management atd ... Management zdravotnických služeb - WikiSkripta ... . Je vhodná pro výuku studentů a podává všechny důležité informace z oblasti managementu tak, aby byli schopni se v této problematice orientovat. Kniha Management v ošetřovatelství představuje komplexně zpracovanou problematiku managementu v tak specifickém prostředí, jakým zdravotnictví, resp. ošetřovatelství, je. Publikace spojuje prvky obecného managementu se zdravotnickým managementem tak, aby si čtenáři osvojili obecné znalosti a mohli je aplikovat ve své ... Publikace je zaměřena ... PDF Management Efektivní Řízení Ošetřovatelského Týmu V ... ... . ošetřovatelství, je. Publikace spojuje prvky obecného managementu se zdravotnickým managementem tak, aby si čtenáři osvojili obecné znalosti a mohli je aplikovat ve své ... Publikace je zaměřena nejen na management v ošetřovatelství, ale také na obecný management, management ve zdravotnictví, ošetřovatelský management, personální management atd. Je vhodná pro výuku studentů a podává všechny důležité informace z oblasti managementu tak, aby byli schopni se v této problematice orientovat. Publikace je zaměřena nejen na management v ošetřovatelství, ale také na obecný management, management ve zdravotnictví, ošetřovatelský management, personální management atd. Je vhodná pro výuku studentů a podává všechny důležité informace z oblasti managementu tak, aby byli schopni se v této problematice orientovat. Krizový management ve zdravotnictví musíme chápat jako naši realitu, kde mohou vzni-kat negativní jevy, události, procesy a činnosti působením přírodních sil, člověka, technologií, ... Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdra-votnických oborů, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7013-452-8. HORÁK, ... Publikace je zaměřena nejen na management v ošetřovatelství, ale také na obecný management, management ve zdravotnictví, ošetřovatelský management, personální management atd. Je vhodná pro výuku studentů a podává všechny důležité informace z oblasti managementu tak, aby byli schopni se v této problematice orientovat. ošetřovatelství ve veřejném zdravotnictví (organizace a řízení) Genre. příručky kolektivní monografie. NLK branch. ošetřovatelství management, organizace a řízení zdravotnictví ... Profil: akademický Další studijní povinnosti: student musí v rámci MSP absolvovat jeden odborný předmět v anglickém jazyce Praxe: student musí v rámci MSP absolvovat 240h praxe Stručná charakteristika studijního programu: Magisterský studijní program Management ve zdravotnictví propojuje oblasti ekonomiky, managementu a zdravotnictví. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2012. 304 stran. ISBN 978-80-247-3871-. PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Vydavatelství UP Olomou...

INFORMACE

AUTOR
Ilona Plevová,
DIMENZE
6,64 MB
NÁZEV SOUBORU
Management v ošetřovatelství.pdf

POPIS

Publikace je zaměřena nejen na management v ošetřovatelství, ale také na obecný management, management ve zdravotnictví, ošetřovatelský management, personální management atd. Je vhodná pro výuku studentů a podává všechny důležité informace z oblasti managementu tak, aby byli schopni se v této problematice orientovat. Kniha nabízí budoucím manažerům ve zdravotnictví na různých pozicích užitečné informace.

Chcete si přečíst knihu?Management v ošetřovatelství ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ilona Plevová,. Číst Management v ošetřovatelství Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY