Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky - Matěj Daněk, | Dcparkrx.org

... v případech, kdy se k jejich zaměstnání nevyžaduje povolení ... Pracovní vízum pro Ukrajince | Pracovní povolení pro ... ... . Vzor tiskopisu lze rovněž nalézt na výše uvedených internetových ... který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie. Povolení bez ohledu na situaci na trhu práce § 97 zákona č. 435/2004 Sb. se uděluje u cizinců, kteří nemohou ohrozit náš trh práce nebo jiné specifické skupiny: Publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území České republiky, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? N ... Možnosti pobytu cizinců a jejich přístupu na trh práce ČR ... ... .Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? Na základě toho, dostali několikadenní lhůtu k tomu, aby opustili území České republiky. Zjištění o nelegálním zaměstnávání cizinců bylo předáno oblastnímu inspektorátu práce, který je v této věci kompetentní postihnout toho, kdo cizince zaměstnával. Vyřízení žádosti o zaměstnání cizinců v ČR v současnosti trvá v průměru sedm měsíců. V souvislosti s cizinci a jejich působení na českém pracovním trhu jsou nejčastěji zmiňovány tyto čtyři právní předpisy, a to: zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.), zákon o zaměstnanosti, Policisté kontrolovali nelegální zaměstnávání cizinců Zadrželi cizince, který měl pozměněné doklady. Uplynulý týden, 12. února 2019, si policisté z Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort "posvítili" na cizince v jedné výrobní provozovně v Hrádku nad Nisou. Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zaměstnávání cizinců na území České republiky Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a ......

INFORMACE

AUTOR
Matěj Daněk,
DIMENZE
10,60 MB
NÁZEV SOUBORU
Zaměstnávání cizinců na území České republiky.pdf

POPIS

Publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území České republiky, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? Máme řešení přesně pro vás! Publikace se věnuje zaměstnávání občanů EU/EHP/Švýcarska a jejich rodinných příslušníků (dále jen „občané EU“) a cizinců z tzv. třetích států (dále jen „cizinců“). V případě občanů EU, s ohledem na jejich bezproblémový přístup na trh práce, se publikace věnuje plnění povinností zaměstnavatele, definici rodinného příslušníka občana EU a otázce přechodných pobytů, které s ohledem na některé životní situace může občan EU v důsledku potřebovat. Rádce v běžných, ale i netypických situacích Ve vztahu k zaměstnávání cizinců publikace vysvětluje veškeré zákonem umožněné postupy, alternativní řešení a výjimky vztahující se ke specifickým skupinám cizinců. Nicméně s ohledem na praktické využití těchto postupů je kladen největší důraz na zaměstnanecké a modré karty, včetně postupů při vysílání zaměstnanců do České republiky. V těchto případech jsou velmi podrobně vysvětleny konkrétní kroky vedoucí k vyřízení těchto povolení, vyžadované podklady příslušných žádostí, formální náležitosti a poskytnuta praktická doporučení. Podrobně řešena problematika sociálních a zdravotních předpisů Publikace se rovněž zabývá sociálním a zdravotním pojištěním, rozebírá pravidla tzv. evropských koordinačních nařízení a jejich přímé aplikace při zaměstnávání občanů EU v České republice, jakož i jejich vyslání do České republiky. Věnuje se také pravidlům pro určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění podle bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela s třetími státy. Podrobně vysvětluje postup při registraci zaměstnance z EU či ze třetích zemí u českých zdravotních pojišťoven, pracovišť okresní správy sociálního zabezpečení a další povinnosti zaměstnavatelů. Popsán je i postup při vyslání zaměstnanců, kteří podléhají českým právním předpisům, do České republiky. Daňové aspekty zaměstnávání cizinců Poslední kapitola publikace poskytuje přehled o základních českých daňových aspektech situace, kdy cizinec vykonává zaměstnání v České republice, a to jak z pohledu zaměstnance samotného, tak z pohledu souvisejících procesněprávních povinností na straně jeho zaměstnavatele (českého, příp. zahraničního subjektu). Celá publikace je doplněna o praktické modelové příklady, které jsou zaměřeny především na časté otázky z praxe. Nebojte se zaměstnávání cizinců, s touto knihou to zvládnete bez problémů Text publikace je zaměřen prakticky s cílem poskytnout personalistům manuál, podle kterého mohou postupovat při přijímání zaměstnanců ze zahraničí s ohledem na legálnost výkonu jejich práce a plnění příslušných daňových povinností. V této souvislosti je text doplněn i o praktické příklady z praxe a modelové případy.

Chcete si přečíst knihu?Zaměstnávání cizinců na území České republiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Matěj Daněk,. Číst Zaměstnávání cizinců na území České republiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY