Abeceda DPH 2019

Abeceda DPH 2019 - Zdeněk Kuneš, | Dcparkrx.org

...a o informace vydané Generálním finančním ředitelstvím ... Daňová abeceda - DPH - Komora daňových poradců ČR ... . Kniha je praktickým průvodcem pro podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, nebo pro začínající podnikatele. Změny v zákonu o DPH pro rok 2019 Aktualizované vydání publikce Abeceda DPH zohledňuje všechny změny v zákonu 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k nimž došlo pro rok 2019, a o informace vydané Generálním ... Kupte knihu Abeceda DPH 2019 od Zdeněk Kuneš, Zdeněk V ... PDF 1 Abeceda DPH ... ... Kupte knihu Abeceda DPH 2019 od Zdeněk Kuneš, Zdeněk Vondrák na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 % S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen „zákon o DPH"). Daňová abeceda - DPH Cílem vzdělávacího projektu Daňová abeceda je vytvořit prostor pro zvýšení kvalifikace všech, kteří se zajímají o oblast zdaňování a nejsou přitom daňoví poradci podle zákona č. 523/1992 Sb. ani se bezprostředně nepřipravují na kvalifikační zkoušku na daňového poradce. DPH 2019 - výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s. V 15. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 4. 2019. Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. DPH 2018 Ve 14. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním novel, včetně poslední rozsáhlé novely od 1.... 4.4.2019 Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pro rok 2019; 27.7.2018 Daňový portál začíná využívat služby národní identitní autority (NIA) 27.9.2017 Technické podmínky pro použití Daňového portálu 4.4.2019 Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pro rok 2019; 27.7.2018 Daňový portál začíná využívat služby národní identitní autority (NIA) 27.9.2017 Technické podmínky pro použití Daňového portálu Publikaci Abeceda DPH 2019 lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH pro rok 2019 Kniha je mj. aktualizována o poslední velkou novelu zákona o DPH č. 80/2019 Sb., účinnou ke dni 1. Změny v zákonu o DPH pro rok 2019 Aktualizované vydání publikce Abeceda DPH zohledňuje všechny změny v zákonu 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k nimž došlo pro rok 2019, a o informace vydané Generálním finančním ředitelstvím. Publikaci Abeceda DPH 2020 lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH pro rok 2020 Kniha je aktualizována o všechny změny, uvedené v zákonu o DPH pro rok 2020 a o informace, vydávané Generálním finančním ředitelstvím. Kniha Abeceda DPH 2019 (Zdeněk Kuneš) - rýchle dodanie knižky a nízku cenu so zľavou nájdete na Preskoly.sk. Neváhajte a inšpirujte sa množstvom kníh v najobľúbenejšom internetovom kníhkupectve na Slovensku. Publikaci Abeceda DPH 2019 lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud...

INFORMACE

AUTOR
Zdeněk Kuneš,
DIMENZE
9,31 MB
NÁZEV SOUBORU
Abeceda DPH 2019.pdf

POPIS

Publikaci Abeceda DPH 2019 lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH pro rok 2019 Kniha je mj. aktualizována o poslední velkou novelu zákona o DPH č. 80/2019 Sb., účinnou ke dni 1. 4. 2019. Jedná se především o tuto problematiku: úprava některých základních pojmů pro účely zákona o DPH (zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene nově jako nájem); nová definice osoby povinné k dani a ekonomické činnosti; změna při stanovení místa plnění při poskytnutí digitálních služeb osobě nepovinné k dani; uplatňování DPH v případě poukazů; upřesnění problematiky pořízení zboží z jiného členského státu; úpravy u daňových dokladů; změny u opravy základu daně, opravný daňový doklad; nová základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky; úpravy u vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží; úprava odpočtu daně – nová definice „významné opravy“; změny v případě nároku na odpočet daně a při zrušení registrace (nově povinnost snížení nároku na odpočet daně u drobného majetku); úpravy v oblasti režimu přenesení daňové povinnosti; úpravy u správy daně – elektronická forma podání; pokuty za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením. Výklad důležitých změn v zákonu o DPH Kniha rovněž reaguje na změny provedené novelami č. 283/2018 Sb. a č. 6/2019 Sb. Je také doplněna o informace GFŘ, kterými je upřesněn výklad důležitých změn provedených v zákonu o DPH. Rovněž je uveden postup při uplatňování DPH u společníků společnosti po 1. 1. 2019. Blíže k obsahu publikace Samostatná kapitola je věnována problematice uplatnění DPH u nemovitých věcí, je řešeno správné uplatnění sazeb daně u rekonstrukce a oprav staveb pro bydlení a nová výstavba. Dále je řešena problematika dodání nemovité věci, vymezení stavebního pozemku a je vysvětlen rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou. Problematika obchodování mezi členskými státy Na příkladech je názorně vysvětlena problematika správného uplatnění daně u služeb vázaných na vývoz nebo dovoz zboží. Přenesení daňové povinnosti Rovněž jsou v knize vysvětleny všechny případy, při jejichž poskytnutí se použije režim přenesení daňové povinnosti. Publikace sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona o DPH pro povinnost registrovat se k dani. Podávání daňových přiznání Specifické povinnosti podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou detailně rozvedeny specialistou na správu daní. Dozvíte se o všech úskalích při podávání daňových přiznání a dalších podání v případě, že nebudou splněny lhůty podle zákona o DPH a daňového řádu, tj. při podávání dodatečných daňových přiznání či podávání daňových tvrzení při zpětné registraci k DPH. Problematika elektronického podání V knize se také seznámíte s tím, jak komunikovat se správcem daně, a to především elektronicky, vysvětlena jsou rovněž elektronická podání, protože povinná elektronická forma podání se týkají stále širšího okruhu podnikatelů. Rovněž problematice formátu, v jakém mají být formulářová tvrzení podávána správci daně, je věnována pozornost. Publikace provede podnikatele nejen jeho povinnostmi při podnikání s místem plnění v tuzemsku, ale i v případě, že své aktivity rozvine v rámci obchodování se zeměmi Evropské unie, případně s třetími zeměmi. Výklad jednotlivých situací a praktické příklady Kniha je koncipována jako výklad jednotlivých situací v podnikatelském životě plátce, v každé kapitole jsou uvedeny odkazy na ustanovení zákona o DPH, případně daňového řádu nebo občanského zákoníku, kde si může plátce ustanovení podrobně prostudovat. U jednotlivých řešených oblastí jsou uvedeny praktické příklady a v případě potřeby i grafické znázornění komentované problematiky.

Chcete si přečíst knihu?Abeceda DPH 2019 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Zdeněk Kuneš,. Číst Abeceda DPH 2019 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY