Kmitavá mozaika: Městský prostor a literární dílo

Kmitavá mozaika: Městský prostor a literární dílo - Joanna Derdowská | Dcparkrx.org

...azek má porušenou obálku, viz foto. Včetně dobové anotace na separátním letáku ... Joanna DERDOWSKA | PhD | University of Silesia in Katowice ... ... . Antikvariát U Kalicha, Přibyslav. tel. 705 406 196 [email protected] účet: 2800997549/2010 Bechyňovo nám. 41 582 22 Přibyslav A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Městský prostor a literární dílo. Příbram: Pistorius & Olšanská. Literárně ... Kniha Kmitavá mozaika - městský prostor a literární dílo ... ... . Městský prostor a literární dílo. Příbram: Pistorius & Olšanská. Literárněvědná studie Kmitavá mozaika je věnována roli městského prostoru v literárním díle. Fenomén města, který je předmětem zájmu interdisciplinárních urban studies, nemůže být analyzován bez souvislosti s vývojem moderní společnosti ... Vyprávění a vizuální paralely (2010), prací Joanny Derdowské Kmitavá mozaika: městský prostor a literární dílo (2011) či kolektivními pracemi Člověk mezi rozprostraněností a krajinou: studie k rozmanitosti chápání prostoru (2008) a Místo — prostor — krajina: v literatuře a kultuře (2012). Česká populární fantastika 1990 - 2012 v kulturním, sociálním a literárním kontextu. Syntetický pohled na domácí populární fantastiku v sociokulturních souvislostech. ZMĚLÍK, R.: Město jako kaleidoskop (Joanna Derdowska: Kmitavá mozaika, městský prostor a literární dílo). In: Tvar, roč 22, č. 18, 2011. s. 6. (ISSN 0862-657-X) ... Prostorové konfigurace a literární dílo (na příkladu próz Jana Čepa) 2016: Slawisticzne spotkanie literackie Zobrazte si profil uživatele Joanna Derdowska na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Joanna má na svém profilu 5 pracovních příležitostí. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Joanna a pracovní příležitosti v podobných společnostech. Tento soupis literatury je soupisem titulů doporučených zájemcům o studium oboru kulturní studia. Neznamená, že uchazeč má či musí číst právě tyto knihy, měl by nicméně poskytnout představu o tom, jaký typ četby a z něho pak plynoucí intelektuální vybavenost studium oboru předpokládá.Vyberte si z něj tituly podle vlastního zájmu a zaměření. Literární teorie, zejména strukturální a sémiotické přístupy, tematologie, (diachronní) naratologie, problematika prostorových konfigurací v literárním díle, reprezenatce prostoru, česká literatura 2. pol. 19. stol. ... Město jako kaleidoskop (Joanna Derdowska: Kmitavá mozaika, městský prostor a literární dílo). In: Tvar ... změny v podobě města a jeho obrazů v literární teorii a dílech 19. a 20. století. Zároveň poukazuje na reciproní povahu vztahu þlověka a města a na důleţitou roli města při utváření identity jeho obyvatel. Následující analytická þást práce obsahuje vlastní rozbor románu a zaměřuje se na 9. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 550 LENKA ŠAFRANOVÁ „CONCEPTUAL LOCI" ALEBO H ADANIE KRAJINY-NEKRAJINY V ZBIERKE KATARÍNY KUCBELOVEJ MALÉ VEĽKÉ MESTO Začiatky experimentálnej poézie možno spájať s úsilím autorov narušiť tradičné chápanie poézie, Kmitavá mozaika městský prostor a literární... Kvantitativní analýza Detektivní příběh z... Lesní lišky a další znepokojivé příběhy Antologie finských... List za listem. Malé klíče, velké pokoje. Malíř a dívka. Malíři ze šachty. DERDOWSKA - Kmitava mozaika KUBINOVA - Text v pohybu cetby MATONOHA - Psani vne logocentizmu DOLEZEL - Heterocosmica TRAILOVA - Mozne svety fantastiky VACKOVA - Prostor, moc a utopie FILIPOWICZ - Rod v memoarech DOLEZEL - Fikce a historie v obdobi postmoderny PEPRNIK - Topos lesa v americke literature LEM - Rozprawy i szkice SUSEDSKA BURZA BRATISLAVA has 103,134 members. Skupina slúži výhradne na súkromný nákup - predaj - aukciu - darovanie! KOMUNIKÁCIA slušne a k veci je... Zobrazte si profil uživatele Lukáš Borovička na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Vzdělání uživatele Lukáš je uvedeno na jeho profilu. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Lukáš a pracovní příležitosti v podobných společnostech. Mozaika velmi vhodně doplňuje prostor schodiště pod kostelem sv. Mikuláše," říká Ivana Cabrnochová (SZ), místostarostka městské části Praha 10. Největší mozaikou, která se letos objeví na pomezí Vršovic a Vin...

INFORMACE

AUTOR
Joanna Derdowská
DIMENZE
6,60 MB
NÁZEV SOUBORU
Kmitavá mozaika: Městský prostor a literární dílo.pdf

POPIS

Ačkoli je prostor města už přinejmenším po dvě století nejběžnějším prostorem epického literárního díla, věnuje se mu soustředěná pozornost literární vědy teprve v posledních desetiletích. Produktivní podněty soudobé sociologie, historie, studií urbánního prostoru, architektury a dalších oblastí našly cestu pod zastřešující přístup literární antropologie. Vše podstatné, co k obrazu města v literatuře dokáže současná literární věda nabídnout, shrnuje, reflektuje a domýšlí tato monografie Joanny Derdowské. Pracuje jak s pojmy "velkými" (mýtus, prostor, zdroj, tradice, hranice, krajina, mapa), tak i s pojmy dílčími, postihujícími prvky míst a prostorů. Teoretické podněty jsou v knize na konkrétních literárních dílech nejen ilustrovány, ale i dále promýšleny. Kniha tak nabízí i celkem zřetelný "příběh" města z hlediska podob jeho zobrazení v moderní české literatuře. Protože jde ale o prostor, není tento příběh komponován chronologicky, tedy z hlediska proměn na ose času, ale prostorově - z hlediska shod a růzností v provedení jednotlivých obrazů města, jak je soudobá česká literatura nabízí.

Chcete si přečíst knihu?Kmitavá mozaika: Městský prostor a literární dílo ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Joanna Derdowská. Číst Kmitavá mozaika: Městský prostor a literární dílo Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY