Otče náš

Otče náš - Řehoř z Nyssy | Dcparkrx.org

...ation: 4:23. lisleedue7 713,335 views. 4:23 ... Otče náš nebeský - YouTube ... . MODLITBA PÁNA OTČE NÁŠ. Mt 6, 9-13. Otčenáš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Otče náš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posv ... Otčenáš - Wikipedie ... . Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Amen. Anglická verzia Published on Nov 13, 2014. VAŠÍCH 5 MIN DENNĚ S MOTLIDBOU. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi ... 50+ videos Play all Mix - N. N. Kedrov - Otče naš (Our Father) YouTube Sacred Treasures III: Choral Masterworks from Russia and Beyond - Duration: 55:38. Kiev 370,826 views Otčenáš (alebo Otče náš, Modlitba Pána, lat. Pater noster) je modlitba, ktorú podľa Biblie naučil Ježiš svojich učeníkov. Patrí medzi najrozšírenejšie modlitby všetkých kresťanských cirkví. Uvádza sa v evanjeliu podľa Lukáša, kap. 11 verše 2-4 a v evanjeliu podľa Matúša, kap. 6 verše 9-13.Otčenáš „vyrastá z najlepšieho židovského dedičstva a v ... Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokuše...

INFORMACE

AUTOR
Řehoř z Nyssy
DIMENZE
11,6 MB
NÁZEV SOUBORU
Otče náš.pdf

POPIS

V homiletickém spisu Otče náš se kappadocký teolog snaží v pěti kázáních vyložit jednu z nejstarších křesťanských modliteb, kterou podle Matoušova evangelia předal během horského kázání svým učedníkům sám Ježíš. Vedle důrazu na nutnost modlitby se Řehoř zabývá otázkou, jak se správně modlit, za co prosit, jak děkovat a jak se k modlitbě duchovně připravit. Aby člověk mohl považovat Boha za svého Otce, musí na sobě nejprve pozorovat jakousi podobnost s Bohem. Té může dosáhnout pouze tehdy, když se oprostí od vášní a všeho zla a vede ctnostný život. Jedině pak jej smí s důvěrou oslovovat jako svého Otce. Řehořovy úvahy o povaze křesťanské modlitby neztrácejí dodnes na aktuálnosti a mohou přispět také k současným diskusím nad podobou jejího tradičního textu.

Chcete si přečíst knihu?Otče náš ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Řehoř z Nyssy. Číst Otče náš Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY