Současné metodologické otázky veřejné politiky

Současné metodologické otázky veřejné politiky - Martin Nekola | Dcparkrx.org

...re academic public policy in the Czech Republic - specifically in terms of teaching outputs - using a unique method: an analysis of diploma theses ... PDF Jan Kotous, Gabriela Munková, Martin Štefko Obecné Otázky ... ... . In the sample there were diploma theses defended within all the full-time Master's study programmes having "public policy" in their names in the Czech Republic ... 1. Základní charakteristika kurzu: Základní kurs seznamující s pojmovým aparátem, teoriemi a přístupy veřejné politiky jako vědní disciplíny (ve vazbě na problematiku veřejné politiky jako sociální praxe). 2. Cíle kurzu: Uvést studenty do oboru veřejné politiky. VESELY, Arnost — Martin Nekola, Hana Geissler, Magdalena Mouralová, Zuzana Drhov ... v Rakousku, v Německu, na Slovensku a v České republice ... . 2. Cíle kurzu: Uvést studenty do oboru veřejné politiky. VESELY, Arnost — Martin Nekola, Hana Geissler, Magdalena Mouralová, Zuzana Drhová, Anna Durnová, Marie Jelínková, Jan Morávek, František Ochrana, Leoš Vítek Současné metodologické otázky veřejné politiky Praha: Karolinum (2011) Czech Study of Public Policy in the Perspective of Three Dominant Approaches ... Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. ... Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum. Němec J. & Šůstková M. (Eds.). ... NEKOLA, Martin — Hana Geissler, Magdalena Mouralová, Zuzana Drhová, Anna Durnová, Marie Jelínková, Jan Morávek, František Ochrana, Arnošt Veselý, Leoš Vítek Současné metodologické otázky veřejné politiky Praha: Karolinum (2011) Totéž platí i pro veřejné politiky, které se na tuto problematiku začaly zaměřovat až poměrně nedávno. První relevantní ... významné metodologické odlišnosti. Součástí snah o propojení dosavadních ... V současné době je možné celosvětově identifikovat několik obecných definic, VESELY, Arnost — Martin Nekola, Hana Geissler, Magdalena Mouralová, Zuzana Drhová, Anna Durnová, Marie Jelínková, Jan Morávek, František Ochrana, Leoš Vítek Současné metodologické otázky veřejné politiky Praha: Karolinum (2011) sociální problémy a variantní veřejné politiky lze dospět až knalezení výběru těch politik, které mohou nejvíce přispět ke zlepšení Národního indexu stavu budoucnosti (a mohou tím zlepšit i kondici dané země jako celku). Příklad 2: Indikátory vládnutí Název studijního předmětu. Veřejná politika (kombinované studium). Kód: JSM521, zimní semestr akademického roku 2019/2020, posluchárna J3015. Zlatý kurs . ve studentském hodnocení...

INFORMACE

AUTOR
Martin Nekola
DIMENZE
9,13 MB
NÁZEV SOUBORU
Současné metodologické otázky veřejné politiky.pdf

POPIS

Publikace si klade za cíl reagovat na současné metodologické otázky oboru veřejná politika, které jsou nejen aktuálně diskutovány v zahraničí, ale kde také sami autoři pociťují deficity oboru v České republice. První část publikace se věnuje konkrétním analytickým metodám a obecnějším výzkumným přístupům. Velká pozornost je věnována metodám umožňujícím analyzovat postojovou a hodnotovou pluralitu aktérů veřejněpolitického procesu a jejich argumentačních strategií, jako jsou analýza diskurzu, analýza rámců nebo metoda Q. Obecnější výzkumné přístupy reprezentují kapitoly věnované veřejněpolitickému výzkumu, komparaci a případovým studiím. Druhá část publikace se zaměřuje na různé aspekty hodnocení dopadů politik. Reflektuje otázky spojené s uplatňováním metodik EIA a RIA v zahraničí i v České republice a představuje v prostředí české veřejné správy relativně neznámou metodu kontingentního hodnocení.

Chcete si přečíst knihu?Současné metodologické otázky veřejné politiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Martin Nekola. Číst Současné metodologické otázky veřejné politiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY